Parochienieuws 20 december - januari 2011

Kerststal 2010 …dat belooft wat!

 

Waar vorig jaar begrijpelijk de kerstuitbeelding als zeer mager ervaren werd (Pancratiusonwaardig), des te meer verrast zult u dit jaar zijn.

We hadden net na de oplevering van de kerk geen kans qua tijd om er eigenlijk ook maar iets van de maken…maar niet alleen qua tijd. De nieuwe kerkuitstraling konden we niet meer combineren met de stallen uit het verleden. Dat vroeg gewoon om iets anders, passender bij de nieuwe sacrale sfeer.

Met de hulp van een klein groepje mensen is het ervan gekomen: Het aanschaffen van beelden en de zorg om te kijken naar een passende vormgeving.

Uitgangspunt: De kerk niet beschadigen en de sfeer van ingetogenheid en schone kracht terugbrengen in de bouw. Iets dat vraagt om subtiliteit.

De beelden zijn stuk voor stuk juweeltjes. De vormgeving in zijn vooraankondiging heel geweldig!

U kunt het zien, met Kerstmis en de tijd erna. U mag het fotograferen!

 

Kerkopenstelling met het oog op kerststalbezichtiging

 

Op eerste en tweede kerstdag zal dat zijn van 13.00 tot 16.00 uur

Vervolgens op de tijden dat de kerk regulier altijd open is: Elke werkdag van 8.30 tot 12.00 (denkt u eraan dit niet te komen doen tijdens de viering van de mis welke elke dag om 9.00 uur is tot 9.30 uur)

Nieuwjaarsdag gaat de kerk dicht om 13.00 uur.

Hoewel het kerkelijke jaar een heel korte kersttijd kent laten we het tafereel staan tot en met zondag 15 januari.

 

 

 

 

Kerstmis

 

Kerstmis is een tijd voor verhalen en mysteries met diepere betekenis.

Kerstmis is een tijd van gevoelens, zoals geluk, warmte, maar ook helaas een tijd van leegte en gemis.

Het is een tijd van feesten, kerstbestanden en kerstverloven.

Het is een tijd waarop alles even heel harmonieus is.

Kerst is een tijd waarop het in de hele wereld even vrede is.

Maar ook een tijd van wachten op het nieuwe; een jaar van knallen en zingen.

Voor velen is het een tijd van goede voornemens, de hoop op nieuwe dingen.

En als de dagen op haar einde gaan, hopen we een heel gelukkig Nieuwjaar.

Dit is mijn wens voor u allen voor het komende jaar.

Kapelaan Beijk

 

 

 

 

 

Secretariaat parochie meer bereikbaar.

Mensen die er gebruik van maken weten en anderen kunnen het lezen: Het secretariaat (Pancratiusstraat 21) is open op dinsdag, donderdag en vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.30 uur.

Vanaf 2011 komt daar nu ook de woensdagmiddag bij. Met dezelfde tijden. Voor al uw vragen en wensen kunt u daar terecht, variërend van misintenties opgeven tot het bestellen van een urnenplek in de kerk, het laten maken van gedachteniskruisjes, het opgeven van een stichting voor missen, het kopen van een rozenkrans of noveenkaars of overleggen dat uw huis wordt ingezegend…Kortom: alles wat u van uw parochie of van uw priesters verwacht.

 

 

 

 

 

 

Benoeming erelid Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Zondag 21 november vierde het Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia het jaarlijks Caeciliafeest. De viering begon met een meerstemmige uitvoering in de Eucharistieviering van 11.30 uur in de St. Pancratiuskerk. Na afloop werd het feest voortgezet in Hotel De Valk. Hoogtepunt was dit jaar de benoeming van de heer Joep Simons tot erelid van het koor. Alle onderscheidingen die de Gregoriusvereniging kent heeft Joep in de loop der jaren reeds ontvangen. Als sluitstuk werd de heer Simons door bestuur en leden tot erelid benoemd. Joep is steeds een trouwe koorzanger en steunpilaar voor het koor geweest. Helaas kan hij wegens gezondsheidsredenen niet meer actief deelnemen aan de koorzang. Rest ons een dankjewel Joep voor alles wat je in de loop der jaren voor ons koor hebt betekend.

Het bestuur.

 

Boeteviering

Er zal een boeteviering plaatsvinden op zaterdag 18 december om 14.00 uur met aansluitend biechtgelegenheid.

 

Kerstgedicht

 

De donkere dagen voor kerstmis

Brachten ons een sneeuwwit tapijt

Sneeuw die zo smetteloos wit is

Is geen traditie in vroege wintertijd

 

De donkere dagen voor kerstmis

In een wereld waar van alles gebeurt

Honger stillend met wat rijst en vis

Ziekte die het leven van mensen verscheurt

 

De donkere dagen voor kerstmis

Geven je een wat meewarig gevoel

Denkend aan mensen die ik zo mis

Wat heeft het leven voor een doel

 

De prachtige dagen van Kerstmis

Brengen opnieuw de boodschap naar voren

We zingen het uit in de kerk en nachtmis

Heden is ons een redder geboren

 

Daarom mogen wij ons in deze dagen

Laten inspireren door dat kleine kind

Die zonder zich erbij af te vragen

Een weg van onbaatzuchtige liefde

door het leven vindt

Zalig Kerstfeest en een gelukkig 2011

 

Zoeken