Parochienieuws dec 2009

 

KERSTNUMMER

20 DECEMBER 2009 T/M 31 JANUARI 2010

Kerstmis en Frank Sinatrás“Stranger in the night”…

Wat hebben die met elkaar te maken? Eigenlijk helemaal niets. Wat in dat lied bezongen wordt slaat op geen enkele wijze op het christelijke verhaal van de kerstnacht. De geboorte van Jezus vond plaats in de verborgenheid van een stal 2009 jaar geleden en Sinatra scoorde met dit lied meteen in 1966 toen het zijn geboortelicht zag. En toch … werd ik bekoord dit te schrijven omdat de songtitel prachtig weergeeft wat er met ons aan de hand is rond dit feest.
Het slaat allereerst op de gelovig ingestelde mens die met Kerstmis werkelijk viert dat we uit Maria een wonder geboren zien worden: Gods Zoon wordt mens. Nog vaak zal men zich tijdens Zijn leven afvragen: wie is Hij toch …. wie kon en kan dan ook iets dergelijks begrijpen? Het is die vreemdeling van sinterklaas “die verdwaald is zeker” … Het was Gods al eeuwen aangekondigde komst, om in te grijpen in de wereldgeschiedenis. Maar toch: een vreemdeling in de nacht.
Maar het slaat ook op de niet gelovig geworden mens, voor wie het theater rond Kerstmis wel leuk is vanwege de sfeer en de sentimentaliteit, met leuke feestdagen vol lekker eten, gezellig (of verplicht) familiebezoek, decoratieve aankledingen, cadeautjes. Maar dat met die Jezus…! Hij blijft voor hen een totale vreemdeling. Omdat ze hem nooit konden ontmoeten blijft Hij dan ook een vreemde …
En daarin staan ze weer niet dicht bij… de zich gelovig noemende mens?
Heeft deze Gods Zoon al “ontmoet” ? Zo ja, waaraan valt dat te herkennen?
Mag ik u enkele alledaagse beelden voorhouden waaruit blijkt dat ontmoetingen ook gevolgen hebben?
Een mens ontmoet een bezigheid welke als hobby beoefend wordt, het bevalt hem of haar en…steekt er geld, veel tijd en toewijding in.
De man en de vrouw die elkaar in hun ziel ontmoeten trekken steeds meer naar elkaar toe om samen te willen optrekken…
Het echtpaar dat in de geboorte van hun kind hun liefde ontmoeten..steken daar zorg, energie en vooral Liefde in en laten er heel veel eigenbelang voor vallen…..
En wat kun je al niet “ontmoeten”? De ideale camera, het prachtig horloge, dat merk van Chanel, die gezellige kroeg….is je oog er eenmaal op gevallen en volgde je hart, dan zie je mensen er tijd en soms ook geld in steken.
Wie Jezus wel eens in die zin ontmoet heeft, zal toch ook meer met Hem willen omgaan, op Hem willen lijken, bij Hem thuis willen zijn en geborgenheid zoeken.
Kerstmis 2009, weer een kans tot een waarachtige ontmoeting! In de stilte van de heilige nacht. Zalig Kerstfeest. Doe-bee-doe-bee-doe….
Deken Th.v.GalenZaterdag 19 december
Zaterdag in de derde week van de Advent
09.00 H. Mis

10.00 Jo Paulissen; Herman Thomas

18.30 Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Tempsplein
echtp. Robbertz-Cuijpers (jrd.); Peter Scholtes (3e jrd.); Ans Pompe-Guillaume

Zondag 20 december
Vierde zondag van de Advent
1e lezing: Mich. 5, 1-4a
Evangelie: Lc. 1, 39-45 ( C )
Preek: Deken van Galen
10.00 Koor: Schola Cantorum

Dré Wackers (jrd.); Ria Hollewijn-de Bruijn (1e jrd.)

11.30 Swinging Voices

overl. v.d. fam. Crombach-Quaedvlieg en hun overl. kinderen (jrd.); Lies Homburg-Roumen (1ste jrd.); Wiel en Betsy Odekerken-Mulders; Elisabeth Alberkempe; Fien de Kroon-Gielen

Maandag 21 december
Maandag in de vierde week van de Advent

09.00 H.Mis

Dinsdag 22 december
Dinsdag in de vierde week van de Advent
09.00 Frits Buytendijk; Leny van Bergen (1e jrd,.) en Max van Bergen v.w. verjaardag); voor de overl. fam. Moonen-Knibbeler; voor zoon Marcel en zielen in het vagevuur; overl. ouders Ruiters-Hermans
09.30-12.15 aanbidding
12.15 middaggebed

Woensdag 23 december
Woensdag in de vierde week van de Advent
09.00 Sanna Rutten-Henseler b.g.v. 100ste geboortedag; voor overleden neef en tot zekere intentie

Biechthoren 14.00 - 15.00 uur:
Deken van Galen

Donderdag 24 december
Kerstavond
19.00 Gezinsviering
Familiekoor Chrisko
Hoofdcelebrant en predikant:
Kapelaan Beijk
Hein Nelissen (jrd.); Sterre Jungnitsch (jrd.) Henk Logister; Wiel Somers; Jo Frissen; Jo Ummelen en overl. fam.; overl. ouders Mertens-Sijstermans

21.00 Plechtige Nachtmis van Kerstmis
Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
1e lezing: 9,1-3
Evangelie: Lc. 2, 1-14 ( C )
Preek: Deken van Galen

overl. ouders Reinders-Erkens en broers Sjef en Ben en schoonzus Wily; Harry Vencken (jrd.); Roos Genders-Duyx; Hein Vegers; Rob Gielen; Hans en Jes van Boxtel-Vroemen; Joke Bemelmans-Brussaard; Gerard Meekel en zoon Rens; Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz; overl. ouders Lindeman en broer Huub en Riekie Lindeman

23.00
Preek: Deken van Galen
Herenensemble
m.m.v. solist Nico Hermans

overl. ouders Geraerts-Schurgers en van Alst-Hirsch (jrd.)

Vrijdag 25 december
Kerstmis, Geboorte van de Heer
1e lezing: 52, 7-10
Evangelie: Joh. 1-18 ( C )
Preek: Deken van Galen

10.00 Gelegenheidskoor

Jan Maessen (jrd.); Rie Frederikx-van Zanten; lev. en overl. v.d. fam. Vogels-Pijls; uit dankbaarheid voor het ontvangen van het Licht; Jan Gulpen en Miets en Toine Schaaf-Starrremans; Bertha Vranken-Janssen; Hub Elie en overl. v.d. familie; Frits Loffeld (jrd.) en overl. v.d. familie

11.30
Ralph Henssen, trompettist

Isabella Meuwissen-Schröder (jrd.); overl. v.d. fam. Meijers-Slangen; Jo Paulissen; Jan Willem Jennen; Wiel Bosch; Willy Geurten; uit dankbaarheid voor 80ste verjaardag

Zaterdag 26 december
H. Stefanus, eerste martelaar
1e lezing: Hand. 6, 8-10+7, 54-60
Evangelie: Mt. 10, 17-22
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 Familiekoor Chrisko

Jos van Genderen; Bertha Vranken-Janssen
11.30
Landgraaf Vocaal Ensemble
Emelie Debets-van Loo; Jo Paulissen; Lien Stroucken-Schröder

Zondag 27 december
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
1e lezing: Sir. 3, 2-6+12-14
Evangelie: Lc. 2, 41-52 ( C )
Preek: Deken van Galen

10.00
Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius

Willy Gielgens (zesw. dienst); Anny Verrijt (1e jrd.); uit dankbaarheid; overl. ouders Ruland en zoon Herman

11.30 New Generation

Lambertina Norek-Janssen; Elisabeth Alberkempe; Wiel Paes en Toos Paes-Polmans; fam. van der Tuijn-Gijzen en Harrie en Trix, Joke en Bertie; Mia Houtermans-Zeegers (jrd.)

Maandag 28 december
HH. Onnozele Kinderen, martelaren
09.00 Betsy Schaapkens-Salden (5e jrd.); José Kiss-van Sloun

Dinsdag 29 december
Vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis
09.00 Frits Buytendijk; tot Eerherstel v.h. Allerheiligste Sacrament des Altaars uit dankbaarheid
09.30-12.15 aanbidding
12.15 middaggebed

Woensdag 30 december
Zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis
09.00 Jo Ummelen; voor overl. neef

Donderdag 31 december
Zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis
09.00 Louis Cranen en overl. fam.; Els Verhoeven-Schrijnemakers; echtp. Reuters-Canisius en zoon

18.00 afsluitende dienst

Vrijdag 1 januari
Heilige Maria, Moeder van God
Octaafdag van Kerstmis
1e lezing: Num. 6, 22-27
Evangelie: Lc. 2, 16-21 ( C )
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 Koor: Schola Cantorum
lev. en overl. leden v.d. fam. Vogels-Pijls

11.30 Heerlens Citykoor
H. Mis

Zaterdag 2 januari
HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
09.00 echtp. Jos Janssen-Werts

10.00 Theresiakapel
H. Mis

Biechthoren 14.00 - 15.00 uur: Kapelaan Beijk
18.30 Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Mieke Wolthuis-Vervoort (zesw. dienst); Sjeng Conemans en dochter Regie (jrd.); Felix Goyen

Zondag 3 januari
Openbaring des Heren
1e lezing: Jes. 1-6
Evangelie: Mt. 2, 1-12 ( C )
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 Koor: Schola Cantorum
Dorien Drescher-Persoon (jrd.) en overl. ouders Persoon en Johan Drescher; Wiel Vogels; 7e jrd. Gon Boots, voor overl. broer Ton en ouders Boots-Smets, b.g.v. 10e sterfdag v. moeder Moerman-de Saint Aulaire

11.30 Bruidskoor
Pierre Gubbels (zesw. dienst); overl. ouders Harry Gubbels en Lena Gubbels-Geraedts (jrd.); Karel van den Hoff (jrd.); em. pastoor deken Sjef Cobben; Elisabeth Alberkempe;

Maandag 4 januari
Weekdag van de Kersttijd
09.00 Jo Paulissen; Maria Lemmens; b.g.v. een verjaardag

Dinsdag 5 januari
Weekdag van de Kersttijd
09.00 Frits Buytendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker
09.30-10.30 aanbidding

Woensdag 6 januari
Weekdag van de Kersttijd
09.00 overleden vader

Donderdag 7 januari
Weekdag van de Kersttijd
09.00 Trudy Souren-van de Geijn (sterfdag)

Vrijdag 8 januari
Weekdag van de Kersttijd
09.00 Anna Eijck; echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen

Zaterdag 9 januari
Weekdag van de Kersttijd
09.00 Hub Verberne

10.00 Theresiakapel
Henk en John Logister; Bert Peters b.g.v. verjaardag

Bechtgelegenheid 14.00-15.00:
Deken van Galen

18.30 Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Gerrit Spork (jrd.)

Zondag 10 januari
Doop van de Heer
1e lezing: Jes. 42, 1-4+6-7
Evangelie: Lc. 3, 15-16+21-22 ( C )
Preek: Deken van Galen

10.00 Koor: Schola Cantorum
Ernest Lempers

11.30
Fanfare St. Caecilia Nieuw-Einde
Trudy Souren-van de Geijn (1ste jrd.): Jo Paulissen (1e jrd.); Francoise van Loo-Mignon (jrd.); Johan en Martha van Loo (jrd.); Elisabeth Alberkempe;
Lambertine Norek-Janssen; Wiel Bosch

Maandag 11 januari
Maandag in week 1 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 12 januari
Dinsdag in week 1 door het jaar
09.00 bijzondere intentie; Frits Buytendijk
09.30-10.30 aanbidding

Woensdag 13 januari
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar
09.00 H. Mis

Donderdag 14 januari
Donderdag in week 1 door het jaar
09.00 H. Mis

Vrijdag 15 januari
H. Arnold Janssen, priester
09.00 overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. v.d. Warenburg-Grootjans

Zaterdag 16 januari
Zaterdag in week 1 door het jaar
09.00 H. Mis

10.00 Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00:
Kapelaan Beijk

18.30 Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Willy en Mia Offermans-Boonen; Ans Pompe-Guillaume

Zondag 17 januari
Tweede zondag door het jaar
1e lezing: Jes. 62, 1-5
Evangelie:Joh. 2, 1-11 ( C )
Preek: Kapelaan Beijk

10.00
Koor: Schola Cantorum

Annie Seelen (jrd.); Theo Boumans (jrd.);

11.30
ouders Kleikers-Meens en fam. Pitz-Kleikers (jrd.); echtp. Grootjans-Keulen (jrd.); Elisabeth Alberkempe

Maandag 18 januari
Maandag in week 2 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 19 januari
Dinsdag in week 2 door het jaar
09.00 Mia Stollman (jrd.); fam. Stollman-Moermans; Frits Buytendijk
09.30-10.30 aanbidding

Woensdag 20 januari
H. Fabianus, paus en martelaar
09.00 H. Mis

Donderdag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
09.00 bijzondere intentie

Vrijdag 22 januari
Vrijdag in week 2 door het jaar
09.00 H. Mis

Zaterdag 23 januari
Zaterdag in week 2 door het jaar
09.00 H. Mis

10.00 Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00:
Deken van Galen

18.30 Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 24 januari
Derde zondag door het jaar
1e lezing: Neh. 8, 2-4a+5-6+8-10
Evangelie: Lc. 1, 1-4+4, 14-21 ( C )
Preek: Deken van Galen
10.00 Koor: Schola Cantorum
voor de overl. leden en ereleden van de Stadsschutterij St. Sebastianus; Anny Verrijt en overl. zwager Theo

11.30
Fien de Kroon-Gielen (zesw. dienst); Lisa Diederen-Dequelle; Elisabeth Alberkempe; Lambertina Norek-Janssen

Maandag 25 januari
Bekering van de h. apostel Paulus
09.00 José Kiss-van Sloun

Dinsdag 26 januari
H.H. Timoteüs en Titus, bisschoppen
09.00 Frits Buytendijk; overl. ouders Logister-Pieters
09.30-10.30 aanbidding

Woensdag 27 januari
Woensdag in week 3 door het jaar
09.00 Lou van Bergen (v.w. verjaardag)

Donderdag 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
09.00 H. Mis

Vrijdag 29 januari
Vrijdag in week 3 door het jaar
09.00 H. Mis

Zaterdag 30 januari
Zaterdag in week 3 door het jaar
09.00 H. Mis

10.00 Theresiakapel
Mia Koelewijn-Pieters (zesw. dienst)

Biechtgelegenheid 14.00-15.00:
Deken van Galen

18.30 Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Lien Stroucken-Schröder

Zondag 31 januari
Vierde zondag door het jaar
1e lezing: Jer. 1, 4-5+17-19
Evangelie: Lc. 4, 21-30 ( C )
Preek: Deken van Galen

10.00 Koor: Schola Cantorum
Hoogmis

11.30
Elisabeth Alberkempe

GEDOOPT

21-11 Lindsay Postma,
Ammonieterf 107, Heerlen
22-11 Mijntje van Geest,
Bunderhof 10, Heerlen

Uiterlijke datum voor het opgeven van misintenties voor de maand februari:
VRIJDAG 22 januariGoed moment of slecht moment
De Pancratius is open, en wel vieren we de eerste mis op 20 december.
Om 10.00 uur en 11.30 uur.
De vraag is of het een goed moment is of niet.
Het is een prima moment, omdat velen zich tot de kerk zullen keren om haar met kerstmis te bezoeken. Dan ziet men in grote getale hoe de nieuwe kerk geworden is.
Het is geen prima moment omdat velen toch niet beseffen dat er minder banken staan en men gewend was met 800 te kunnen zitten, (ook op de vroegere zogenaamde nicht-zicht-
plaatsen … waar er nu velen mogen blijven staan..
Toch willen we dit jaar er geen stoelen bij zetten, omdat het effect van de renovatie dan deels verloren gaat. We rekenen erop dat de jongeren en hen die zich jong voelen, ook hen de kans tot zitten geven die zichtbaar moeilijker een uurtje kunnen staan…
Hoe het ook zij:
we trekken op 20 december om 10.00 uur met het Allerheiligste de kerk weer in. De Heer neemt bezit van Zijn woning onder ons.

Géén grootse stal – geen kijkmiddagen…

We zijn blij dat de kerk klaar is gekomen met de noodzakelijke aankleding en inrichting om u weer welkom te heten. Een kerststal bouwen zoals u dat jaren gewend was, zit er dit jaar niet in. Dit betekent ook, dat we op de “kerstmiddagen“ geen “open huis” / kerkopenstelling hebben en ook niet op de onmiddellijke dagen erna.

Niet klaar

Het is ons gelukt de planning vast te houden dat de verbouwing klaar zou zijn op 18 december. Dit betekent niet dat we geheel klaar zijn op
18 december.
Er zijn gaandeweg zaken duidelijk geworden, welke nog een aanpassing behoeven of welke we niet kunnen verhaasten. Onder dat laatste valt o.a. het orgel. Dat kan men pas gaan opbouwen nadat de ergste stof uit de kerk is, en dat
proces heeft na de eerste grote schoonmaak nog enige tijd nodig.
Iets anders zal zijn het altaar. Gelet op de kleuren en verhoudingen op het priesterkoor met de nieuwe wanden, zijn we welhaast verplicht om een nieuw altaar aan te brengen. Bij de opening voor de missen zal het oude er nog staan. Maar in januari wordt aan een passender altaar gewerkt. Zoals we er welhaast niet zeker van zijn of we wel alles tijdig een plek kunnen geven. Soms komt ons iets in het oog dat we niet voorzien hadden. Zulk een kwestie is die van het kruis in de absis. Toen de muur nog eenkleurig was, stond daar dat grote houten kruis met het corpus best prima. Nu de oude schildering is hersteld, vrij werd gelegd, kan dit kruis echt niet blijven. Zeker die anders prachtige eiken balken niet…de oplossing kan nog even op zich laten wachten. En zo kan het zijn dat u, ondanks de openstelling en het doen van missen, een kerk aantreft in ontwikkeling…

Wilt u de eerste bezichtiger zijn?

Op vrijdag 18 december wordt de kerk aan een groepje mensen voor het eerst getoond en uiteengezet het hoe en waarom. Architecten Piet Mertens en Wil Ummels zijn aanwezig om de aanpak en keuze van verbouwing en inrichting toe te lichten.
Dit is gekoppeld aan een sponsordiner, dat die avond begint om 18.30 met een aperitief. Daarna gaan we de kerk bekijken en keren we terug naar het restaurant voor een gezellig samenzijn aan een feestelijke tafel. De meeropbrengst van dit diner is voor de kerkrenovatie/openstelling. Het bedrag van 125 euro p.p. dient het goede doel. U kunt zich daarvoor nog opgeven bij de deken, telefonisch of via de e-mail. Zo weet u als u belt of er nog plaats vrij is.
Dat geld hier een rol speelt zal u niet vreemd zijn als ik u zeg dat de onverwachte onkosten van de toren dichter liggen bij de 100.000 dan wij aanvankelijk al vreesden voor de 50.000

Missen en enkele tijdsaanduidingen

De eerste missen zijn op zondag 20 december om 10.00 uur en 11.30 uur. De avondmis van zaterdag 19 december is nog in de kerk aan het Tempsplein. Zoals ook de weekdag-missen nog zullen zijn op 21 tot en met 24 december in de Theresiakapel om 09.00 uur. Dit omdat we verwachten geen tijd te kunnen verliezen voor de kerkopenstelling. Kwestie van poetsen, herplaatsen en kersttafereeltje bouwen…
De kerkdiensten met Kerstmis zijn op kerstavond om 19.00 / 21.00 / en 23.00 uur.
Dan tot en met zondag 27 december zijn de missen als voorheen op zondag 10.00 uur en 11.30 uur. Op zaterdagavond 26 december is er géén avondmis en op oudejaarsavond om 18.00 uur wel een afsluitende dienst.
De kerk wil straks met de opening de schoonheid en de heiligheid van God tot uitdrukking brengen in haar sereniteit en de wijze van gebruik. Zodra we de beschikking hebben over getijdenboekjes, bidden we op de weekdagen het morgengebed van de kerk, zoals reeds het concilie dit vroeg. De lauden worden dan gebeden om 8.45 uur.
Onze kerk kende altijd aanbidding op de dinsdagmorgen. Dit werd besloten met het kerkelijk middaggebed. In de nieuwe situatie blijft dit gehandhaafd, alleen zal de aanbidding duren tot 10.30 uur. Dit om meer mensen de kans te geven te blijven tussen 9.45 uur en de sluiting.
Tevens biedt het de kans dat we de kerk ook op die dinsdag meer kunnen vrijgeven voor het doen van een uitvaart of kan de priester nog in andere kerken een uitvaart aannemen. Iets wat een van de gevolgen is van het wegvallen van kapelaan van Damme als kapelaan in de federatie nu we over weer een priester minder beschikken.
Het biechthoren op zaterdag komt weer terug, maar voor kerstmis zal dit niet zijn op zaterdag 19 december. Dit jaar bieden we kandidaten voor dit sacrament de kans op donderdag 24 dec. van 14.00 to 15.00 uur

Géén kerkhof openstelling nu….wel straks!

Het leek even een teleurstelling…de gemeenteraad van Heerlen stemde tegen de openstelling van het kerkhof aan de Akerstraat. We hoorden nog de opmerkingen van de wethouders Duif en Offermans in onze oren. Voor een volle zal werd beloofd dat eind van het jaar alles zijn beslag zou krijgen. En ze waren overtuigd vóór een beter gebruik van deze dodenakker. Buiten Roel Leers van de partij Hart Leers, stemde niemand voor de openstelling per 1 januari 2010.
Navraag bij enkele partijen bracht ons het antwoord, dat de SP voor openstelling is, de wethouder Duif ook, alleen het tijdstip waarop dit zou moeten, zou niet realistisch zijn. De raad zou voor zijn, alleen ook niet binnen een kort tijdsbestek, gelet op de zorgvuldigheid.
Nu lezen we dat men dit voor 1 juli rond wil hebben, zodanig dat we gebruik kunnen gaan maken van dit prachtig kerkhof waar de namen van velen aan verbonden zin die voor de stad kenmerkend zijn.
Onder de zoete gedachte dat belofte schuld maakt, verwachten we dat dit dan ook doorgaat, ondanks of dankzij de verkiezingen.

Altaarconsecratie.

Bij de vernieuwde kerk hoort een passend altaar. Dat is de nuchtere conclusie van de architecten. Zulke feiten worden pas duidelijk wanneer de nieuw ingerichte ruimte zichzelf gaat openbaren. Daarom ook is het niet ingepland in het tijdsbestek.
DE gedachte dat we konden heropenen met de bisschop was al een poos vastgelegd op 17 januari. Ook omdat je de bisschop net zomaar even kunt laten komen.
Ook zijn agenda is een factor om rekening meet te houden. Echter, het altaar zal dan niet klaar zijn. Uitnodigingen welke al langzaam het daglicht gingen zien, zijn daarmee achterhaald. Helaas en vervelend, maar het is niet anders.
Nu laat de agenda van de bisschop toe dit te doen op zondag 28 februari.
U kunt dit nu in uw agenda vastleggen. Om 11.30 uur is de officiële inzegening welke vooral is gericht op de altaarwijding.

Kerstwens
Als je op weg gaat naar Bethlehem,
heb dan vooral oog en oor
voor wie klein is, verloren en gebroken.
Loop dan op het ritme van de traagste,
draag wie moe is,
troost wie bedroefd is,
groet wie eenzaam is,
probeer te geven,
zonder er iets voor terug te vragen.
Neem niets mee om indruk te maken,
of om macht te hebben over anderen.
Ik de Heer, zal met je zijn.
aan mijn aanwezigheid heb je genoeg.
Als je dan vertrekt uit Bethlehem,
wens dan ieder die je ontmoet vrede toe,
maar draag die vrede eerst in je eigen hart,
zodat je mijn vrede kunt delen met tochtgenoten.
Als je op weg gaat door het nieuwe jaar 2010,
wees maar niet bang, Ik zal bij je zijn onderweg.
Zoals mijn Vader Mij heeft geleid,
zo zal Ik jou leiden, desnoods dragen,
vandaag en alle dagen van het nieuwe jaar. Vele goede herinneringen aan u allen,
worden ook vele goede wensen!

Kapelaan Beijk

Parochie priesters:

Pastoor-Deken
Th. v. Galen fso, Pancratiusstr. 41 (571.36.82) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kapelaan F. Beijk,
Putgraaf 172 (571.36.61)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nooddienst dekenaat:
tel. 576.66.66

Stichting Patiëns:
523.25.04 of 575.14.15

Kerkbijdrage:
ING banknummer Kerkbijdrage: 10.40.808
SNS banknummer Kerkbijdrage: 82.00.09.873
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius

Inlichtingen Kerkbijdrage
mw. C. Quaedvlieg,
tel. 571.25.48

Misstipendia:
ING banknummer 10.59.037 t.n.v. Kerkbestuur
St. Pancratius

Renovatie kerk:
Rabo banknummer 10.39.58.878

Secretariaat van de
St. Pancratiusparochie,
Pancratiusstraat 21
Openingstijden: dinsdag - donderdag en vrijdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: 571.21.77
e-mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.pancratiuskerk-heerlen.nl

Zoeken