Parochienieuws dec 2009


Goed moment of slecht moment
De Pancratius is open, en wel vieren we de eerste mis op 20 december.
Om 10.00 uur en 11.30 uur.
De vraag is of het een goed moment is of niet.
Het is een prima moment, omdat velen zich tot de kerk zullen keren om haar met kerstmis te bezoeken. Dan ziet men in grote getale hoe de nieuwe kerk geworden is.
Het is geen prima moment omdat velen toch niet beseffen dat er minder banken staan en men gewend was met 800 te kunnen zitten, (ook op de vroegere zogenaamde nicht-zicht-
plaatsen … waar er nu velen mogen blijven staan..
Toch willen we dit jaar er geen stoelen bij zetten, omdat het effect van de renovatie dan deels verloren gaat. We rekenen erop dat de jongeren en hen die zich jong voelen, ook hen de kans tot zitten geven die zichtbaar moeilijker een uurtje kunnen staan…
Hoe het ook zij:
we trekken op 20 december om 10.00 uur met het Allerheiligste de kerk weer in. De Heer neemt bezit van Zijn woning onder ons.

Géén grootse stal – geen kijkmiddagen…

We zijn blij dat de kerk klaar is gekomen met de noodzakelijke aankleding en inrichting om u weer welkom te heten. Een kerststal bouwen zoals u dat jaren gewend was, zit er dit jaar niet in. Dit betekent ook, dat we op de “kerstmiddagen“ geen “open huis” / kerkopenstelling hebben en ook niet op de onmiddellijke dagen erna.

Niet klaar

Het is ons gelukt de planning vast te houden dat de verbouwing klaar zou zijn op 18 december. Dit betekent niet dat we geheel klaar zijn op
18 december.
Er zijn gaandeweg zaken duidelijk geworden, welke nog een aanpassing behoeven of welke we niet kunnen verhaasten. Onder dat laatste valt o.a. het orgel. Dat kan men pas gaan opbouwen nadat de ergste stof uit de kerk is, en dat
proces heeft na de eerste grote schoonmaak nog enige tijd nodig.
Iets anders zal zijn het altaar. Gelet op de kleuren en verhoudingen op het priesterkoor met de nieuwe wanden, zijn we welhaast verplicht om een nieuw altaar aan te brengen. Bij de opening voor de missen zal het oude er nog staan. Maar in januari wordt aan een passender altaar gewerkt. Zoals we er welhaast niet zeker van zijn of we wel alles tijdig een plek kunnen geven. Soms komt ons iets in het oog dat we niet voorzien hadden. Zulk een kwestie is die van het kruis in de absis. Toen de muur nog eenkleurig was, stond daar dat grote houten kruis met het corpus best prima. Nu de oude schildering is hersteld, vrij werd gelegd, kan dit kruis echt niet blijven. Zeker die anders prachtige eiken balken niet…de oplossing kan nog even op zich laten wachten. En zo kan het zijn dat u, ondanks de openstelling en het doen van missen, een kerk aantreft in ontwikkeling…

Wilt u de eerste bezichtiger zijn?

Op vrijdag 18 december wordt de kerk aan een groepje mensen voor het eerst getoond en uiteengezet het hoe en waarom. Architecten Piet Mertens en Wil Ummels zijn aanwezig om de aanpak en keuze van verbouwing en inrichting toe te lichten.
Dit is gekoppeld aan een sponsordiner, dat die avond begint om 18.30 met een aperitief. Daarna gaan we de kerk bekijken en keren we terug naar het restaurant voor een gezellig samenzijn aan een feestelijke tafel. De meeropbrengst van dit diner is voor de kerkrenovatie/openstelling. Het bedrag van 125 euro p.p. dient het goede doel. U kunt zich daarvoor nog opgeven bij de deken, telefonisch of via de e-mail. Zo weet u als u belt of er nog plaats vrij is.
Dat geld hier een rol speelt zal u niet vreemd zijn als ik u zeg dat de onverwachte onkosten van de toren dichter liggen bij de 100.000 dan wij aanvankelijk al vreesden voor de 50.000

Missen en enkele tijdsaanduidingen

De eerste missen zijn op zondag 20 december om 10.00 uur en 11.30 uur. De avondmis van zaterdag 19 december is nog in de kerk aan het Tempsplein. Zoals ook de weekdag-missen nog zullen zijn op 21 tot en met 24 december in de Theresiakapel om 09.00 uur. Dit omdat we verwachten geen tijd te kunnen verliezen voor de kerkopenstelling. Kwestie van poetsen, herplaatsen en kersttafereeltje bouwen…
De kerkdiensten met Kerstmis zijn op kerstavond om 19.00 / 21.00 / en 23.00 uur.
Dan tot en met zondag 27 december zijn de missen als voorheen op zondag 10.00 uur en 11.30 uur. Op zaterdagavond 26 december is er géén avondmis en op oudejaarsavond om 18.00 uur wel een afsluitende dienst.
De kerk wil straks met de opening de schoonheid en de heiligheid van God tot uitdrukking brengen in haar sereniteit en de wijze van gebruik. Zodra we de beschikking hebben over getijdenboekjes, bidden we op de weekdagen het morgengebed van de kerk, zoals reeds het concilie dit vroeg. De lauden worden dan gebeden om 8.45 uur.
Onze kerk kende altijd aanbidding op de dinsdagmorgen. Dit werd besloten met het kerkelijk middaggebed. In de nieuwe situatie blijft dit gehandhaafd, alleen zal de aanbidding duren tot 10.30 uur. Dit om meer mensen de kans te geven te blijven tussen 9.45 uur en de sluiting.
Tevens biedt het de kans dat we de kerk ook op die dinsdag meer kunnen vrijgeven voor het doen van een uitvaart of kan de priester nog in andere kerken een uitvaart aannemen. Iets wat een van de gevolgen is van het wegvallen van kapelaan van Damme als kapelaan in de federatie nu we over weer een priester minder beschikken.
Het biechthoren op zaterdag komt weer terug, maar voor kerstmis zal dit niet zijn op zaterdag 19 december. Dit jaar bieden we kandidaten voor dit sacrament de kans op donderdag 24 dec. van 14.00 to 15.00 uur

Géén kerkhof openstelling nu….wel straks!

Het leek even een teleurstelling…de gemeenteraad van Heerlen stemde tegen de openstelling van het kerkhof aan de Akerstraat. We hoorden nog de opmerkingen van de wethouders Duif en Offermans in onze oren. Voor een volle zal werd beloofd dat eind van het jaar alles zijn beslag zou krijgen. En ze waren overtuigd vóór een beter gebruik van deze dodenakker. Buiten Roel Leers van de partij Hart Leers, stemde niemand voor de openstelling per 1 januari 2010.
Navraag bij enkele partijen bracht ons het antwoord, dat de SP voor openstelling is, de wethouder Duif ook, alleen het tijdstip waarop dit zou moeten, zou niet realistisch zijn. De raad zou voor zijn, alleen ook niet binnen een kort tijdsbestek, gelet op de zorgvuldigheid.
Nu lezen we dat men dit voor 1 juli rond wil hebben, zodanig dat we gebruik kunnen gaan maken van dit prachtig kerkhof waar de namen van velen aan verbonden zin die voor de stad kenmerkend zijn.
Onder de zoete gedachte dat belofte schuld maakt, verwachten we dat dit dan ook doorgaat, ondanks of dankzij de verkiezingen.

Altaarconsecratie.

Bij de vernieuwde kerk hoort een passend altaar. Dat is de nuchtere conclusie van de architecten. Zulke feiten worden pas duidelijk wanneer de nieuw ingerichte ruimte zichzelf gaat openbaren. Daarom ook is het niet ingepland in het tijdsbestek.
DE gedachte dat we konden heropenen met de bisschop was al een poos vastgelegd op 17 januari. Ook omdat je de bisschop net zomaar even kunt laten komen.
Ook zijn agenda is een factor om rekening meet te houden. Echter, het altaar zal dan niet klaar zijn. Uitnodigingen welke al langzaam het daglicht gingen zien, zijn daarmee achterhaald. Helaas en vervelend, maar het is niet anders.
Nu laat de agenda van de bisschop toe dit te doen op zondag 28 februari.
U kunt dit nu in uw agenda vastleggen. Om 11.30 uur is de officiële inzegening welke vooral is gericht op de altaarwijding.

Kerstwens
Als je op weg gaat naar Bethlehem,
heb dan vooral oog en oor
voor wie klein is, verloren en gebroken.
Loop dan op het ritme van de traagste,
draag wie moe is,
troost wie bedroefd is,
groet wie eenzaam is,
probeer te geven,
zonder er iets voor terug te vragen.
Neem niets mee om indruk te maken,
of om macht te hebben over anderen.
Ik de Heer, zal met je zijn.
aan mijn aanwezigheid heb je genoeg.
Als je dan vertrekt uit Bethlehem,
wens dan ieder die je ontmoet vrede toe,
maar draag die vrede eerst in je eigen hart,
zodat je mijn vrede kunt delen met tochtgenoten.
Als je op weg gaat door het nieuwe jaar 2010,
wees maar niet bang, Ik zal bij je zijn onderweg.
Zoals mijn Vader Mij heeft geleid,
zo zal Ik jou leiden, desnoods dragen,
vandaag en alle dagen van het nieuwe jaar. Vele goede herinneringen aan u allen,
worden ook vele goede wensen!

Kapelaan Beijk

Parochie priesters:

Pastoor-Deken
Th. v. Galen fso, Pancratiusstr. 41 (571.36.82) Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kapelaan F. Beijk,
Putgraaf 172 (571.36.61)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Nooddienst dekenaat:
tel. 576.66.66

Stichting Patiëns:
523.25.04 of 575.14.15

Kerkbijdrage:
ING banknummer Kerkbijdrage: 10.40.808
SNS banknummer Kerkbijdrage: 82.00.09.873
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius

Inlichtingen Kerkbijdrage
mw. C. Quaedvlieg,
tel. 571.25.48

Misstipendia:
ING banknummer 10.59.037 t.n.v. Kerkbestuur
St. Pancratius

Renovatie kerk:
Rabo banknummer 10.39.58.878

Secretariaat van de
St. Pancratiusparochie,
Pancratiusstraat 21
Openingstijden: dinsdag - donderdag en vrijdagmiddag
van 14.00 tot 17.00 uur.
Telefoon: 571.21.77
e-mailadres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.pancratiuskerk-heerlen.nl

Zoeken