Parochienieuws dec 2009


Zaterdag 19 december
Zaterdag in de derde week van de Advent
09.00 H. Mis

10.00 Jo Paulissen; Herman Thomas

18.30 Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Tempsplein
echtp. Robbertz-Cuijpers (jrd.); Peter Scholtes (3e jrd.); Ans Pompe-Guillaume

Zondag 20 december
Vierde zondag van de Advent
1e lezing: Mich. 5, 1-4a
Evangelie: Lc. 1, 39-45 ( C )
Preek: Deken van Galen
10.00 Koor: Schola Cantorum

Dré Wackers (jrd.); Ria Hollewijn-de Bruijn (1e jrd.)

11.30 Swinging Voices

overl. v.d. fam. Crombach-Quaedvlieg en hun overl. kinderen (jrd.); Lies Homburg-Roumen (1ste jrd.); Wiel en Betsy Odekerken-Mulders; Elisabeth Alberkempe; Fien de Kroon-Gielen

Maandag 21 december
Maandag in de vierde week van de Advent

09.00 H.Mis

Dinsdag 22 december
Dinsdag in de vierde week van de Advent
09.00 Frits Buytendijk; Leny van Bergen (1e jrd,.) en Max van Bergen v.w. verjaardag); voor de overl. fam. Moonen-Knibbeler; voor zoon Marcel en zielen in het vagevuur; overl. ouders Ruiters-Hermans
09.30-12.15 aanbidding
12.15 middaggebed

Woensdag 23 december
Woensdag in de vierde week van de Advent
09.00 Sanna Rutten-Henseler b.g.v. 100ste geboortedag; voor overleden neef en tot zekere intentie

Biechthoren 14.00 - 15.00 uur:
Deken van Galen

Donderdag 24 december
Kerstavond
19.00 Gezinsviering
Familiekoor Chrisko
Hoofdcelebrant en predikant:
Kapelaan Beijk
Hein Nelissen (jrd.); Sterre Jungnitsch (jrd.) Henk Logister; Wiel Somers; Jo Frissen; Jo Ummelen en overl. fam.; overl. ouders Mertens-Sijstermans

21.00 Plechtige Nachtmis van Kerstmis
Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia
1e lezing: 9,1-3
Evangelie: Lc. 2, 1-14 ( C )
Preek: Deken van Galen

overl. ouders Reinders-Erkens en broers Sjef en Ben en schoonzus Wily; Harry Vencken (jrd.); Roos Genders-Duyx; Hein Vegers; Rob Gielen; Hans en Jes van Boxtel-Vroemen; Joke Bemelmans-Brussaard; Gerard Meekel en zoon Rens; Sjef Reumkens en Elly Reumkens-Robertz; overl. ouders Lindeman en broer Huub en Riekie Lindeman

23.00
Preek: Deken van Galen
Herenensemble
m.m.v. solist Nico Hermans

overl. ouders Geraerts-Schurgers en van Alst-Hirsch (jrd.)

Vrijdag 25 december
Kerstmis, Geboorte van de Heer
1e lezing: 52, 7-10
Evangelie: Joh. 1-18 ( C )
Preek: Deken van Galen

10.00 Gelegenheidskoor

Jan Maessen (jrd.); Rie Frederikx-van Zanten; lev. en overl. v.d. fam. Vogels-Pijls; uit dankbaarheid voor het ontvangen van het Licht; Jan Gulpen en Miets en Toine Schaaf-Starrremans; Bertha Vranken-Janssen; Hub Elie en overl. v.d. familie; Frits Loffeld (jrd.) en overl. v.d. familie

11.30
Ralph Henssen, trompettist

Isabella Meuwissen-Schröder (jrd.); overl. v.d. fam. Meijers-Slangen; Jo Paulissen; Jan Willem Jennen; Wiel Bosch; Willy Geurten; uit dankbaarheid voor 80ste verjaardag

Zaterdag 26 december
H. Stefanus, eerste martelaar
1e lezing: Hand. 6, 8-10+7, 54-60
Evangelie: Mt. 10, 17-22
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 Familiekoor Chrisko

Jos van Genderen; Bertha Vranken-Janssen
11.30
Landgraaf Vocaal Ensemble
Emelie Debets-van Loo; Jo Paulissen; Lien Stroucken-Schröder

Zondag 27 december
H. Familie, Jezus, Maria en Jozef
1e lezing: Sir. 3, 2-6+12-14
Evangelie: Lc. 2, 41-52 ( C )
Preek: Deken van Galen

10.00
Koninklijk Heerlens Mannenkoor St. Pancratius

Willy Gielgens (zesw. dienst); Anny Verrijt (1e jrd.); uit dankbaarheid; overl. ouders Ruland en zoon Herman

11.30 New Generation

Lambertina Norek-Janssen; Elisabeth Alberkempe; Wiel Paes en Toos Paes-Polmans; fam. van der Tuijn-Gijzen en Harrie en Trix, Joke en Bertie; Mia Houtermans-Zeegers (jrd.)

Maandag 28 december
HH. Onnozele Kinderen, martelaren
09.00 Betsy Schaapkens-Salden (5e jrd.); José Kiss-van Sloun

Dinsdag 29 december
Vijfde dag onder het Octaaf van Kerstmis
09.00 Frits Buytendijk; tot Eerherstel v.h. Allerheiligste Sacrament des Altaars uit dankbaarheid
09.30-12.15 aanbidding
12.15 middaggebed

Woensdag 30 december
Zesde dag onder het Octaaf van Kerstmis
09.00 Jo Ummelen; voor overl. neef

Donderdag 31 december
Zevende dag onder het Octaaf van Kerstmis
09.00 Louis Cranen en overl. fam.; Els Verhoeven-Schrijnemakers; echtp. Reuters-Canisius en zoon

18.00 afsluitende dienst

Vrijdag 1 januari
Heilige Maria, Moeder van God
Octaafdag van Kerstmis
1e lezing: Num. 6, 22-27
Evangelie: Lc. 2, 16-21 ( C )
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 Koor: Schola Cantorum
lev. en overl. leden v.d. fam. Vogels-Pijls

11.30 Heerlens Citykoor
H. Mis

Zaterdag 2 januari
HH. Basilius de Grote en Gregorius van Nazianze, bisschoppen en kerkleraren
09.00 echtp. Jos Janssen-Werts

10.00 Theresiakapel
H. Mis

Biechthoren 14.00 - 15.00 uur: Kapelaan Beijk
18.30 Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Mieke Wolthuis-Vervoort (zesw. dienst); Sjeng Conemans en dochter Regie (jrd.); Felix Goyen

Zondag 3 januari
Openbaring des Heren
1e lezing: Jes. 1-6
Evangelie: Mt. 2, 1-12 ( C )
Preek: Kapelaan Beijk

10.00 Koor: Schola Cantorum
Dorien Drescher-Persoon (jrd.) en overl. ouders Persoon en Johan Drescher; Wiel Vogels; 7e jrd. Gon Boots, voor overl. broer Ton en ouders Boots-Smets, b.g.v. 10e sterfdag v. moeder Moerman-de Saint Aulaire

11.30 Bruidskoor
Pierre Gubbels (zesw. dienst); overl. ouders Harry Gubbels en Lena Gubbels-Geraedts (jrd.); Karel van den Hoff (jrd.); em. pastoor deken Sjef Cobben; Elisabeth Alberkempe;

Maandag 4 januari
Weekdag van de Kersttijd
09.00 Jo Paulissen; Maria Lemmens; b.g.v. een verjaardag

Dinsdag 5 januari
Weekdag van de Kersttijd
09.00 Frits Buytendijk; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker
09.30-10.30 aanbidding

Woensdag 6 januari
Weekdag van de Kersttijd
09.00 overleden vader

Donderdag 7 januari
Weekdag van de Kersttijd
09.00 Trudy Souren-van de Geijn (sterfdag)

Vrijdag 8 januari
Weekdag van de Kersttijd
09.00 Anna Eijck; echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen

Zaterdag 9 januari
Weekdag van de Kersttijd
09.00 Hub Verberne

10.00 Theresiakapel
Henk en John Logister; Bert Peters b.g.v. verjaardag

Bechtgelegenheid 14.00-15.00:
Deken van Galen

18.30 Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Gerrit Spork (jrd.)

Zondag 10 januari
Doop van de Heer
1e lezing: Jes. 42, 1-4+6-7
Evangelie: Lc. 3, 15-16+21-22 ( C )
Preek: Deken van Galen

10.00 Koor: Schola Cantorum
Ernest Lempers

11.30
Fanfare St. Caecilia Nieuw-Einde
Trudy Souren-van de Geijn (1ste jrd.): Jo Paulissen (1e jrd.); Francoise van Loo-Mignon (jrd.); Johan en Martha van Loo (jrd.); Elisabeth Alberkempe;
Lambertine Norek-Janssen; Wiel Bosch

Maandag 11 januari
Maandag in week 1 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 12 januari
Dinsdag in week 1 door het jaar
09.00 bijzondere intentie; Frits Buytendijk
09.30-10.30 aanbidding

Woensdag 13 januari
H. Hilarius, bisschop en kerkleraar
09.00 H. Mis

Donderdag 14 januari
Donderdag in week 1 door het jaar
09.00 H. Mis

Vrijdag 15 januari
H. Arnold Janssen, priester
09.00 overl. v.d. fam. Grootjans-Kelleter en echtp. v.d. Warenburg-Grootjans

Zaterdag 16 januari
Zaterdag in week 1 door het jaar
09.00 H. Mis

10.00 Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00:
Kapelaan Beijk

18.30 Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Willy en Mia Offermans-Boonen; Ans Pompe-Guillaume

Zondag 17 januari
Tweede zondag door het jaar
1e lezing: Jes. 62, 1-5
Evangelie:Joh. 2, 1-11 ( C )
Preek: Kapelaan Beijk

10.00
Koor: Schola Cantorum

Annie Seelen (jrd.); Theo Boumans (jrd.);

11.30
ouders Kleikers-Meens en fam. Pitz-Kleikers (jrd.); echtp. Grootjans-Keulen (jrd.); Elisabeth Alberkempe

Maandag 18 januari
Maandag in week 2 door het jaar
09.00 H. Mis

Dinsdag 19 januari
Dinsdag in week 2 door het jaar
09.00 Mia Stollman (jrd.); fam. Stollman-Moermans; Frits Buytendijk
09.30-10.30 aanbidding

Woensdag 20 januari
H. Fabianus, paus en martelaar
09.00 H. Mis

Donderdag 21 januari
H. Agnes, maagd en martelares
09.00 bijzondere intentie

Vrijdag 22 januari
Vrijdag in week 2 door het jaar
09.00 H. Mis

Zaterdag 23 januari
Zaterdag in week 2 door het jaar
09.00 H. Mis

10.00 Theresiakapel
H. Mis

Biechtgelegenheid 14.00-15.00:
Deken van Galen

18.30 Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
H. Mis

Zondag 24 januari
Derde zondag door het jaar
1e lezing: Neh. 8, 2-4a+5-6+8-10
Evangelie: Lc. 1, 1-4+4, 14-21 ( C )
Preek: Deken van Galen
10.00 Koor: Schola Cantorum
voor de overl. leden en ereleden van de Stadsschutterij St. Sebastianus; Anny Verrijt en overl. zwager Theo

11.30
Fien de Kroon-Gielen (zesw. dienst); Lisa Diederen-Dequelle; Elisabeth Alberkempe; Lambertina Norek-Janssen

Maandag 25 januari
Bekering van de h. apostel Paulus
09.00 José Kiss-van Sloun

Dinsdag 26 januari
H.H. Timoteüs en Titus, bisschoppen
09.00 Frits Buytendijk; overl. ouders Logister-Pieters
09.30-10.30 aanbidding

Woensdag 27 januari
Woensdag in week 3 door het jaar
09.00 Lou van Bergen (v.w. verjaardag)

Donderdag 28 januari
H. Thomas van Aquino, priester en kerkleraar
09.00 H. Mis

Vrijdag 29 januari
Vrijdag in week 3 door het jaar
09.00 H. Mis

Zaterdag 30 januari
Zaterdag in week 3 door het jaar
09.00 H. Mis

10.00 Theresiakapel
Mia Koelewijn-Pieters (zesw. dienst)

Biechtgelegenheid 14.00-15.00:
Deken van Galen

18.30 Volkszang
Preek: Prof. Meulenberg
Lien Stroucken-Schröder

Zondag 31 januari
Vierde zondag door het jaar
1e lezing: Jer. 1, 4-5+17-19
Evangelie: Lc. 4, 21-30 ( C )
Preek: Deken van Galen

10.00 Koor: Schola Cantorum
Hoogmis

11.30
Elisabeth Alberkempe

GEDOOPT

21-11 Lindsay Postma,
Ammonieterf 107, Heerlen
22-11 Mijntje van Geest,
Bunderhof 10, Heerlen

Uiterlijke datum voor het opgeven van misintenties voor de maand februari:
VRIJDAG 22 januari

Zoeken