Parochienieuws 27 oktober - 7 december 2018

Proficiat nieuwe bisschop Mgr. Smeets

Van harte feliciteren wij Mgr. Harrie Smeets, deken van Venray, met zijn benoeming tot bisschop van Roermond. Een mooi detail is dat hij werd geboren in Heerlen in de Vroedvrouwenschool!

Als wapenspreuk heeft hij gekozen “In Gods naam mensen liefhebben”. Vanaf 8 december zal hij deze spreuk als zijn motto kunnen voeren, omdat hij dan in de kathedraal van Roermond tot bisschop wordt gewijd.

Een interessante wapenspreuk!

"In Gods naam" is natuurlijk: in de naam van God. Vaak wordt verweten dat er in Gods naam oorlogen gevoerd worden. Mgr. Smeets richt het op: mensen liefhebben.

"In Gods naam" is ook: in nomine Domini. Dat verwijst naar een oude spreuk "in nomine Domini feliciter", "in de naam van de Heer gelukkig", een spreuk die al door Willibrord werd gebezigd.

"In Godsnaam" kan ook een oproep zijn: “In Godsnaam, heb mensen lief!”

Een verzuchting kan ook: "In Godsnaam...."

In die zin is het een opdracht, of een oproep. Het kan een opdracht zijn aan zichzelf, maar ook een oproep aan anderen.

Wij wensen de nieuwe bisschop toe, dat hij gelukkig is in zijn ambt en zo de kerk van Limburg tot zegen kan zijn: dat hij in Godsnaam mensen kan liefhebben; dat hij mensen inspireert om elkaar lief te hebben.

Wij wensen hem van harte proficiat en bidden dat zijn bisschopsambt tot zegen zal zijn!

Deken Bouman

 

Allerheiligen en Allerzielen

Ieder jaar staan we stil bij hen, die ons op het levenspad zijn voorgegaan. Ieder jaar is dat ook weer wat aanleiding tot verwarring: wanneer vieren we wat? Eigenlijk hoort alles op de weekdagen gevierd te worden, maar dat is gezien werk- en schoolverplichtingen van velen natuurlijk lastig. Daarom vieren we wel door de week, maar worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar in het weekend bijzonder genoemd. Dit betekent voor de St. Pancratius:

- Donderdag 1 november Hoogfeest Allerheiligen, Hoogmis om

  10.00 uur

- Vrijdag 2 november Allerzielen, requiemmis om 10.00 uur

- Zaterdag 3 november reguliere H. Mis om 18.00 uur

- Zondag 4 november reguliere Hoogmis om 10.00 uur

- Zondag 4 november H. Mis om 11:30 uur, waarin de namen van de overledenen van afgelopen jaar worden genoemd en waarin voor iedere overledene een kaars wordt ontstoken.

Heer, geef hen de eeuwige rust.

En het eeuwig licht verlichte hen.

Dat zij mogen rusten in vrede. Amen.

 

Vrijwilligersdag 25 november

Zoals al eerder aangekondigd, zal op zondag 25 november een vrijwilligersbijeenkomst zijn voor de vrijwilligers van de Pancratiusparochie én voor de eventuele partners. Onder de enthousiaste aanvoering van leden van het locatiebestuur (zelf ook vrijwilligers!) krijgt het programma steeds meer vorm. 

Na afloop van de Mis van 11.30 uur, die mede opgedragen zal worden tot intentie van de vrijwilligers, worden we rond half één welkom geheten in de Twee Gezusters. Na ontvangst zullen we ingaan op het reilen en zeilen van onze bijzondere parochie en zal iedereen in de gelegenheid zijn met elkaar van gedachten te wisselen. Vervolgens zullen we elkaar nader ontmoeten tijdens een eenvoudige lunch.

We streven ernaar dat alle vrijwilligers voor 1 november een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen. Bent u wel vrijwilliger maar hebt u 4 november nog geen uitnodiging gehad? Excuses, het is een hele puzzel om alle lijsten op orde te krijgen…. Mopper dan niet, maar laat het even weten aan het parochiekantoor!

Deken Bouman


 

Misintenties

Zaterdag 27 oktober

Zaterdag in week 29

Theresiakapel

10.00 uur

Gerard Ruiters; Hans Doppler en George Verlinden

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur 

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 28 oktober

Dertigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Jer. 31, 7-9

Evangelie: Mc. 10, 46-52 (B)

Preek:        Deken Bouman

 

10.00 uur Schola Cantorum

Alfons Graff

 

11.30 uur Kerkkoor Schandelen

Ouders Hoenkamp-Boumans en hun zoon Rob; Ouders Kohl van de kinderen; Marie-José Florie-Wolf; Willem en Wies Leeuwen-Smit, zoon Gerard, dochter Tiny en tante Jo

 

Maandag 29 oktober

Maandag in week 30

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 30 oktober

Dinsdag in week 30

09.00 uur H. Mis

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 31 oktober

Woensdag in week 30

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 1 november

Allerheiligen

1e Lezing: Apok. 7, 2-4+9-14

Evangelie: Mt. 5, 1-12a (A)

Preek: Deken Bouman

10.00 uur Gregoriaanse Samenzang

Echtp. Reuters-Canisius en overl. v.d. fam. Reuters; Jan Maessen; Annie Franz-Boelen

 

Vrijdag 2 november

Allerzielen

10.00 uur Requiemkoor

Josef Moonen en over. v.d. fam. Moonen-Knibbeler; Echtp. Janssen-Cremers; Trees Kohl

 

Zaterdag 3 november

Zaterdag in week 30

Theresiakapel

10.00 uur

Overl. ouders en fam.

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur 

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Ouders Constant Jongen en Mien Jongen-Dahmen; Annie Franz-Boelen

 

Zondag 4 november

Een-en-Dertigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Deut. 6, 2-6

Evangelie: Mc. 12, 28b-34 (B)

Preek:Deken Bouman

 

10.00 uur Allerzielenmis met Gregoriaanse Samenzang

Overl. leden v.d. Sociëteit Zuid-Limburg; Mieke Wolthuis-Vervoort en Piet Wolthuis (jrd.); Voor de lev. en overl. v.d. fam. Houtackers en uit dankbaarheid; Ernest Lempers; Alfons Graff

 

11.30 uur Herdenkingsmis overledenen 2017-2018 opgeluisterd door Capella Sine Nomine

Overl. ouders Wolfs-van den Bosch en Harry Wolfs; Overl. ouders Debets-van Loo; Ed Flint; Mevr. H. Janssen-Koenen; Jo en Betie Lousberg, zoon Wim en overl. v.d. fam. Lousberg en Hanneman (jrd.); Echtgenoten Kersten-Jussen en zonen Mats en René

 

Maandag 5 november

Maandag in week 31

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 6 november

Alle heilige verkondigers van het geloof in onze streken

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 7 november

H. Willibrord, bisschop, verkondiger van ons geloof, patroon v.d. Nederlandse kerkprovincie

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 8 november

Donderdag in week 31

09.00 uur

Echtp. Ritzen-Demacker

 

Vrijdag 9 november

Kerkwijding v.d. Basiliek van St. Jan van Lateranen

09.00 uur

Fam. Consten-Janssen

 

Zaterdag 10 november

H. Leo de Grote

Theresiakapel

10.00 uur Wim Bremmers; Wiel Leenders

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur 

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 11 november

Twee-en-Dertigste Zondag door het jaar

1e Lezing: 1 Kon. 17, 10-16

Evangelie: Mc. 12 41-44 (B)

Preek:Prof. Rohling

 

10.00 uur Schola Cantorum

Alfons Graff

 

11.30 uur Bert Knoben, Tuba

H. Mis

 

Maandag 12 november

H. Josafat, bisschop en martelaar

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 13 november

Dinsdag in week 32

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 14 november

Woensdag in week 32

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 15 november

Donderdag in week 32

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 16 november

Vrijdag in week 32

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 17 november

H. Elisabeth van Hongarije

Theresiakapel

10.00 uur

Hans Doppler en George Verlinden 

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur 

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 18 november

Drie-en-Dertigste Zondag door het jaar

1e Lezing: Dan. 12, 1-3

Evangelie: Mc. 13, 24-32 (B)

Preek 10 u.: Kapelaan Blom

Preek 11.30 u.: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaanse Samenzang

Alfons Graff

 

11.30 uur Carnavalsmis met de Winkbülle en de Harmonie

Overl. ouders Pasmans-Janssen en zoon Harry, Twan en Jules (jrd.); Annie Franz-Boelen; Emile Nijskens; Voor de verjaardag van Marianne Lechner

 

Maandag 19 november

Maandag in week 33

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 20 november

Dinsdag in week 33

09.00 uur

Wiel Leenders

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 21 november

Opdracht van de heilige maagd Maria

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 22 november

H. Cecilia, maagd en martelares

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 23 november

Vrijdag in week 33

09.00 uur

Lenny Bollen namens vrienden

 

Zaterdag 24 november

HH. Andreas Dũng-Lac, priester, en gezellen, martelaren

Theresiakapel

10.00 uur

Mien Ruiters-Hermans (jrd.); Frans Cremers 

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur 

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 25 november

Christus, Koning van het Heelal

1e Lezing: Dan. 7, 13-14

Evangelie: Joh. 18, 33b-37 (B)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaanse Samenzang

Alfons Graff

 

11.30 uur Chrisko

Ouders Kohl van de kinderen; Henricus Schaghen en Pater Petrus Canisius Schaghen; Voor de vrijwilligers van de parochie

 

Maandag 26 november

Maandag in week 34

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 27 november

Dinsdag in week 34

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 28 november

Woensdag in week 34

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 29 november

Donderdag in week 34

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 30 november

H. Andreas, apostel

09.00 uur

Voor de overl. fam. Janssen en voor de verjaardag van een zus

 

Zaterdag 1 december

Zaterdag in week 34

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis 

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur 

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 2 december

Eerste Adventszondag

1e Lezing: Jer. 33, 14-16

Evangelie: Lc. 21, 25-28+34-36 (C)

 

10.00 uur Gregoriaanse Samenzang

Jacques Notermans (1ste jrd.); Alfons Graff

 

11.30 uur Samenzang

Echtp. Hanssen-Moberts (jrd.); Ernest Lempers

 

Maandag 3 december

H. Franciscus Xaverius, priester

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 4 december

Dinsdag week 1 advent

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 5 december

Woensdag week 1 advent

09.00 uur

Jan van Dijk

 

Donderdag 6 december

Donderdag week 1 advent

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 7 december

H. Ambrosius, bisschop en kerkleraar

09.00 uur

Echtp. Janssen-Cremers


 

Gedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

12-09-2018Lenny Bollen, 89 jaar

09-10-2018Miets Gijzen, 86 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

23-09-2018Nové Bouwens


Overige Bijdragen

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 7 december 2018 t/m 26 januari 2019: DINSDAG 27 NOVEMBER 2018

 

Bijeenkomst nabestaanden / rouwgroep

Begin November beginnen weer de rouwgroepen voor de winterperiode, georganiseerd door de vrijwilligersgroep, die werken onder de naam ”Ruimte voor verdriet”. Op internet kunt u onder www.ruimtevoorverdriet.nlmeer informatie vinden. 

1. Groep Heerlen

2. Kennismaken op 11 november 2018 van half drie tot half vijf.

3. De bijeenkomsten zijn op zondagmiddag van half drie tot half vijf, om de veertien dagen. Er zijn 8 bijeenkomsten.

4. Plaats: Bekkerveld 29. Heerlen

5. 25 nov. 9-23 dec. 6-13-27 jan. 3 feb. (carnaval, geen bijeenkomst) 17 feb. 3 maart. 17 maart (evaluatie).

6. Opgeven: Jacques Vestjens 0624959086. Eventueel naam en telefoonnummer inspreken. Er is een kennismakingsgesprek.

7. Mensen kunnen ook voor een tweede keer meedoen. 

8. Onkosten: geen.

 

Jubilea zusters

Op 4 oktober vierden drie zusters van de Kleine Zusters van de H. Joseph in de kloosterkring van het moederhuis “huize de Berg” hun respectabele professiejubilea: zr. Marie Josephine Cox, 70 jaar; zr. Marianne Mertens, 70 jaar; zr. Paschaline Merks, 60 jaar. 

Wij wensen hen en de kloostergemeenschap van harte proficiat!

 

Bij de Kerkgidsen gaat iets veranderen!!

Met ingang van 17 november zijn de kerkgidsen in de St. Pancratiuskerk op zaterdagen niet meer vanaf 13:00 uur aanwezig, maar vanaf 14:00 uur. Wel blijven de gidsen een half uur langer tot uw beschikking. Te vaak moesten wij de onze mooie Kerk sluiten terwijl er nog bezoekers aanwezig waren. Wij denken dan ook, U met deze nieuwe openingstijden nog beter van dienst te zijn. Vanaf 17 november zijn wij er dus tot 16:30 uur.

Ook is er plaats gekomen bij de gidsen. Mocht U belangstelling hebben in de veelbewogen geschiedenis van één van Heerlens oudste en meest markante gebouwen en wilt U Uw kennis delen met anderen, aarzel dan niet en neem kontakt met ons op. Wij verheugen ons er op U als nieuw lid van ons gilde welkom te heten. Denkt U wellicht; ik zou wel willen, maar ik weet te weinig van die geschiedenis af, géén probleem, wij helpen U op weg. Wij zijn allemaal begonnen met betrekkelijk weinig kennis, maar met veel enthousiasme.

Dan nog een huishoudelijke mededeling. Met ingang van 29 September heeft Huub Notermans zijn taak als coördinator van de gidsen neergelegd. Peter Schunck heeft zijn taak overgenomen. Hij is bereikbaar onder telefoonnummer 045-8519922 of 06-38098301. Ook via e-mail kunt u hem bereiken: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Huub, bedankt voor je inzet als coördinator. Je hebt onze organisatie weten te stroomlijnen. Je was altijd beschikbaar en ook nu ga je ons niet verlaten en zullen wij kunnen blijven profiteren van je grote kennis van Heerlen en de Sint Pancratiuskerk in het bijzonder.

Team Kerkgidsen

 

Carnavalsmis 18 november

De maand november staat natuurlijk ook in het teken van de start van de vastelaovend! In verschillende parochies mogen we ons verheugen op een goede samenwerking met de aanwezige verenigingen. In onze parochie vindt traditiegetrouw de carnavalsmis met de Winkbülle plaats op de zondag ná 11 november. Dit jaar is dat dus op zondag 18 november om 11.30 uur en wordt voorgegaan door deken Bouman.

 

Bijbelbijeenkomsten

Iedereen is uitgenodigd op woensdag 14 november en/of op woensdag 12 december in 14.00 uur in de kapel van de Moeder Anna. kapelaan Blom zal deze bijbelbijeenkomsten begeleiden. De apostelen zullen centraal staan. We nemen de levensloop van elke apostel door en we bekijken het Nieuwe Testament om te zien wat ze allemaal meemaken.

Diaken Renckens nodigt iedereen uit om samen te komen op vrijdag 16 november om 14.00 uur in de pastorie van de St. Josephparochie. De bijeenkomst duurt tot rond half vier. Centraal staat de evangelielezing van Mk. 13, 24-30 waarin de evangelist de komst van de ‘Mensenzoon’ aankondigt. Met allerlei tekenen zal God het einde der wereld inleiden. We lezen de tekst en vragen ons af wat die tekst ons nu te zeggen heeft. Op vrijdag 21 december, vier dagen voor kerst, is de volgende bijeenkomst om 14.00 uur op in de pastorie van de St. Josephparochie. Twee kerstevangelies worden doorgelezen en samen wordt er geprobeerd de ‘Kerstboodschap’ zoals die is ‘verpakt’ in die evangelies te laten spreken.

Een rijkelijk aanbod om de H. Schrift beter te leren kennen

U bent van harte welkom!

Kapelaan Blom en diaken Renckens

 

Filmavonden 12 november en 10 december

In oktober hebben we de speelfilm gedraaid over het leven van de heilige Theresia van Lisieux. We mochten ons verheugen op een goede opkomst! In de volgende maanden staat de speelfilm op de planning van Giuseppe Roncalli, de latere paus Johannes XXIII. Deze film duurt 3 uur en daarom zijn we genoodzaakt om deze over twee avonden te verdelen. Maar zeg nu niet: 'ik kan maar 1 avond, dus laat ik maar niet gaan...' Beide avonden zijn op zichzelf de moeite waard! 

12 november 'The good pope - van kind tot aan paus' en op 10 december 'The good pope - als paus.' De avonden vinden plaats in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephparochie, vanaf 19.15 uur inloop en rond 19.30 uur een korte inleiding en film. 

En om ook alvast te noteren in de agenda voor 2019:

- God's not dead                             14 januari

Film over een professor die niet in God gelooft en een student die wel in God gelooft. De student wordt uitgedaagd het bestaan van God te bewijzen.

- Bernadette                                            11 februari

Bernadette en de verschijningen in Lourdes

- The passion of Bernadette             11 maart

Bernadette en haar leven in het klooster in Nevers

- Joshua                                         8 april

Film over een onbekende man maar bijzondere man die in een dorp komt wonen

- The scarlet and the black               13 mei

Het waargebeurde verhaal van de Ierse bisschop Hugh O'Flaherty die in het Vaticaan mensen heeft helpen onderduiken tijdens WOII

- De apostel Johannes                     10 juni

Het leven van de apostel en evangelist Johannes

Kapelaan Blom   

 

Handen uit de mouwen voor Kerstmis

Sinds vele jaren mogen we ons steeds weer verheugen op een kerststal die tot de verbeelding spreekt. Met zorg en passie wordt er een week of 6 in de ochtenduren gewerkt aan deze compositie. Nu is de groep vrijwilligers die dit realiseren wat uitgedund door leeftijdsbeperkingen of andere bezigheden die voorrang moesten krijgen. Als u tijd hebt en aan de opbouw van het kerstverhaal een bijdrage wilt leveren dan bent u van harte welkom. 

Bij de kosters kunt u terecht voor meer informatie. Vele handen maken licht werk! 

 

Zondagmiddag 28 oktober aanstaande: rondleiding over historische stadsbegraafplaats Akerstraat (Heerlen centrum)

De historische stadsbegraafplaats aan de Akerstraat opende in 1820 en was tot kort daarvoor een stuk weiland buiten het toenmalige dorp Heerlen.

Deze bijzondere stadsbegraafplaats aan de Akerstraat kent inmiddels regelmatige rondleidingen, en diverse jaarlijks terugkerende activiteiten en is, mede vandaar, uit een jarenlange betrekkelijke ‘rust’ ontwaakt en ‘afgestoft’. Er valt heel wat te zien en vandaar ook heel wat over te vertellen.

Door en door Heerlenkenner Jan Teunissen, neemt u op zondagmiddag 28 oktober aanstaande -van 14 tot ca. 16 uur- mee op een zeer interessante wandeling over deze historische stadsbegraafplaats aan de rand van hartje Heerlen, dit in verband met de komende dagen van Allerheiligen en Allerzielen.

Niet alleen komen tijdens deze rondleiding verhalen over gevallenen tijdens oorlogsgeweld aan de orde (herkenbaar aan de rood, wit blauwe afgeknotte Pyramides). Zeer zeker zullen ook de Gedachteniskapel, de grafkapel van de barones, het Belgisch oorlogsmonument van WO -I- en een bezichtiging van de grafkelder van generaal de Ceva bezocht worden. Ook bij het monument voor de doodgeboren kinderen en de Joodse begraafplaats wordt, dat spreekt voor zich, stilgestaan.

Bovendien passeren de vele Heerlenaren die bijdroegen aan het huidige Heerlen (en hun laatste rustplaats op de Akerstraat vonden) zeer zeker ‘de revue’. U bent, samen met familie, vrienden en bekenden (en alle andere geïnteresseerden) van harte welkom om deel te nemen aan deze kosteloze rondleiding. 

De start vindt, op zondagmiddag 28 oktober aanstaande, stipt om 14 uur plaats bij de hoofdingang aan de Akerstraat. De rondleiding gaat door onder alle weersomstandigheden, en is zoals altijd gratis. 

Jan Teunissen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Parochiepriesters 

Deken Hans Bouman, Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

(Tel.: 045-571 3682 of mob. 06-1098 3891, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., twitter: @DekenHeerlen)

Kapelaan Rick Blom, Pastorie Molenberg, Gerard Bruningstraat 2 

(Tel.: Mob. 06-5572 2869 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Stichting Patiëns:

Vivian Kreutz, tel.: 523.25.04 of

Ineke Lassche-Smeelen, tel.: 575.14.15

 

Kerkbijdrage:

ING banknummer Kerkbijdrage: NL12 INGB 0001 0408 08 

t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius

Kerkbijdrage: Irene Boon. Inlichtingen via parochiesecretariaat op  dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, tel.: 571 36 82

 

Giften/Schenkingen:

RABO banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80

t.n.v. RK Kerkbestuur St.Pancratius

 

Misstipendia:

ING banknummer: NL07 INGB 0001 0590 37 t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius

Telefoon: 571 36 82

 
Secretariaat van de St. Pancratiusparochie:

Pancratiusstraat 41 (dekenij), 6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82

Openingstijden: dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagmiddag

van 14.00 tot 16.00 uur.

 

E-mailadres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Website:

www.pancratiuskerk-heerlen.nl

 

E-mailadres Federatiebestuur:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Zoeken