Epiloog... in de voetsporen van Jezus

Rit naar de luchthaven van Tel Aviv voor de vlucht naar Brussel-Zaventem.

Terug vlucht 2 Small

(Een opmerkzame lezer wees erop dat de vlucht route een andere was... dit was/is de ware terug tocht...)

Dag 10-01  Dag 10-02  Dag 10-03

We begonnen de dag met wederom heerlijk uitslapen, douchen... maar dan kamer op ruimen, koffer pakken en voor de kamer klaar zetten voor de sleep-dienst van het hoterl en wij waren verwacht voor een laatste pelgrimsmis in het hotel ditkeer op de tweede verdieping om 7:00 uur...

Na het ontbijt en de laatste afhandelingen in het hotel namen we afscheid van Nazareth, Maria en Jozef en Hem zelf namen we mee in onze harten. Op naar de bus en naar Tel Aviv. Onderweg deden we nog een winkel-centrum aan voor een lunch en een shop-moment voor deze of gene. Tot we uiteindelijk bij de luchthaven onze koffer opsnorde en afscheid namen van David onze goede chauffeur die ons de afgelopen dagen zo goed overal heen gebracht had.
In de bus waren al de verschillende dank woorden uitgespropken naar onze fijne en enthousiasmeerende gids Aehab, Jos Sijstermans voor zijn uitstekend verzorgde reis en natuurlijk last not least een woord van Dank aan onze Abuna, zoals onze gids hem ook regelmatig aansprak. Ons geestelijk Vader, heeft ons heel erg fijn door deze dagen geleid en begeleid.

Dag 10-05  Dag 10-04  Dag 10-06

En daar was de Entree... sommige konden toch nog een glimlach op het gezicht toveren
maar met weemoed in het hart gingen we binnen, waar het onvermijdelijke stond te gebeuren...

Dag 10-09  Dag 10-07  Dag 10-08

LY 333 15:30 uur.
Netjes 2 aan twee moesten we aantreden voor de strenge controles die de security op het vliegveld er hier op na houdt.

Dag 10-10  Dag 10-11  Dag 10-12

Na zo een wat gespannen tijd van controles was er nu de ontspanning van een grapje... 
Het engels van iedereen was niet even goed maar of dit bedoeld werd....
Wel werd bijna iedereen eens even op de waag gezet of de dagen niet al te goed vullend waren geweest...

Dag 10-13  Dag 10-14  Dag 10-15

Het vlliegtuig werd start klar gemaakt en wij konden na een goed verlopen pascontrole nog even plaats nemen
in de grote hal waar een laatste shop-event kon plaats vinden...
de laatste kans om de rest shekel of dollars om te wisselen in hardware. 

Dag 10-16  Dag 10-17  Dag 10-18

Of gewoon nog even wat babbelen... En dan mochten we in de ijzeren vogel. Jos die het tellen in al die dagen niet verleerd was, bleef gewoon door tellen en ook dit keer waren toch alle schaapjes weer  "op het droge..." 

Dag 10-19  Dag 10-20  Dag 10-21

...en hoe, heerlijk in een makkelijke stoel. Niet 4 maar wel 3 op een rij...

Dag 10-22  Dag 10-23  Dag 10-24

Nou, deuren dicht, motoren starten, gordel om en daar gaan we dan...
Na het grommen der motoren en het hobbelen over de startbaan de rust en het gedragen zijn door de zilveren vleugels neer kijkend op het laatste stukje strand van het heilig land, het Land des Heren waar we zo een fijne tijd gehad hebben. 

Dag 10-25  Dag 10-27  Dag 10-28

Heerlijk, ... wat weg dromen in de wolken, mijmerend over de afgelopen dagen...
over zee, land en bergen. Hoe wonderbaarlijk is Zijn schepping en hoe wonderbaarlijker is Zijn verlossing waartoe hij op aarde gekomen is en waaraan we deel mogen hebben door ons geloof.
Dat we in de afgelopen dagen in Zijn voetspoor konden gaan, waar hij aangekondigd, geboren, geleefd, verkondigd, geleden, gestorven maar ook verrezen is. Heer wij danken voor uw goedheid !

  Dag 10-30  Dag 10-31  Dag 10-32

Na 4,5 uur prima in de lucht gehangen te hebben werd de landing ingezet en waren we blij weer vastigheid onder de voeten te hebben bij onze zuider buren. Toen ieder zijn/haar koffer had ging het opweg naar de bus die al netjes voorverwarmd klaar stond om bagage en pasagiers aanboord te nemen. Op naar Voerendaal, op naar huis.

IMG 5176 Small

Waar het een blij weer-zien was van Familie, vrienden en bekenden die het laatste stukje taxi dienst zouden gaan doen.
Een hartelijk afscheid nemen van elkaar maakte het geheel tot wat je ziet bij een bijenkorf of een mierenhoop...

Iedereen wel thuis en bedankt voor de prachtige gezegende bedevaart !

 

9de dag in de voetsporen van Jezus

Dag van het meer: bezoek aan de Berg van de Zaligsprekingen, ( Eucharistieviering ), vervolgens lopen we naar Tabgha; plaats van de broodvermenigvuldiging en van het Primaatschap van Petrus. Tot slot bezoeken we Kafarnaüm ( synagoge ).            

Dag 9kopie Small

Dag 9-01  Dag 9-02  Dag 9-03

Dag 9 was aangebroken en het zonnetje lachte ons tegemoet. We trokken er weer welgemoed op uit en dachten er maar niet aan dat het de laatste dag was, dat we hier op trek gingen. De bus in, op weg naar de berg der Zaligsprekingen. Een stukje heerlijkheid in het berggebied rondom de zee van Tiberias. We dachten dat we de eersten zouden zijn, maar… nee, dat was wel anders. Een flinke drukte in en om de kerk met dit prachtige weer.

Dag 9-04  Dag 9-05  Dag 9-06

Hier hadden we om 9.00 uur de mis in de kerk dachten we, maar nee, lekker buiten onder de begeleidende zang van de vogeltjes, wind in de haren. Zo was het ook in de tijd van Jezus zei de Deken. Vrank en vrij open voor wat Hij ons te zeggen heeft. Want om te luisteren heb je twee dingen nodig. Een luisterorgaan en een bereidheid om het gesprokene te willen aannemen. Als je dan bedenkt dat Hij hier 5.000 mannen, zonder vrouwen en kinderen gerekend, toegesproken heeft, dan begrijp je dat dit bereidheid vereist. En dan dat andere: “Geeft gij ze maar te eten…”  ja, en hoe moet dat dan? “We hebben hier 2 vissen en 5 broden van een jongen gekregen”. “Laat ze maar in groepen van 50 en 100 zitten”. Hij sprak een dankgebed uit en vroeg de leerlingen het brood uit te delen. Hetzelfde hebben we van de week al gezien. De knechten moesten water scheppen en het aan de tafelmeester brengen. Geloof is daar voor nodig. Maar als Hij het zegt… doe het dan maar. En dat is ook voor ons zo. 

 

Dag 9-07  Dag 9-08  Dag 9-09

Na de mis kregen we tekst en uitleg van Aehab en mochten we wat vrij rond lopen om het een of ander nader te bekijken,  of gewoon eens op deze mooie plek te verpozen, zoals de Heer zelf graag op deze (toen eenzame) plek was. 

Dag 9-10  Dag 9-11  

Dag 9-12  Dag 9-13

Daarna ging de tocht door de velden, zoals Jezus met zijn leerlingen 3 jaar lang door de velden in dit gebied getrokken was. Heerlijk deze ervaring te mogen opdoen. Met de zon op het bolletje en de ogen vaak gericht op het prachtige uitzicht over het meer van Galilea, of kijkend en genietend van het natuurschoon. De Deken vertelde later bij de lunch, dat dit de vorm van de profeten-school was. Rondtrekkend door de omgeving liep de meester toen met zijn leerlingen. Dus zoals Jezus rond ging, was in de traditie van de oude meesters.

Dag 9-14  Dag 9-15  Dag 9-16

Toen we onder bij het meer waren, liepen we een stukje langs het water naar Tabga, de plaats waar Jezus een grote groep mensen voedde. In 1932 werden resten van de oude kerk bij toeval ontdekt, toen een nieuwe weg werd aangelegd. Een Duitse kardinaal heeft zich hierover ontfermt en de huidige kerk en kloostercomplexen laten bouwen.

Dag 9-17  Dag 9-18  Dag 9-19

Iets verderop kwamen we bij de plek waar Petrus door Jezus werd aangesteld als hoofd van de kerk. Dit was na de verrijzenis van Jezus. Petrus had Jezus voor zijn sterven drie keer verloochend. Jezus ging geen lange discussie aan, maar vroeg nu tot drie keer toe of Petrus van hem hield, Petrus zei: “Heer, gij weet alles, gij weet dat ik van U houd.” Waarop Jezus zei: “weid mijn schapen.”

Dag 9-20  Dag 9-21

Toen waren we wel aan een hapje toe. Ons eetadres was deze keer een Kibboets, ook gelegen aan het meer van Galilea. Onze lunch bestond vandaag eens niet alleen uit falafel maar we konden kiezen uit shoarma, falafel en wohhhhh pizza, pizza wohhhhh pizza!

Dag 9-22  Dag 9-23

Kafarnaum was de volgende en laatste plek die we bezochten. Hier woonde Jezus, nadat hij uit Nazareth vertrokken was, de laatste drie jaar van zijn leven. Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes waren de apostelen die ook uit dit dorp kwamen en die Jezus hier ook geroepen heeft. Later werd ook Levi hier door Jezus uitgenodigd om hem te volgen. Levi is beter bekend onder de naam Mattheus, die het evangelie geschreven heeft. Hier was een indrukwekkende kerk boven het huis van Petrus gebouwd. We konden precies door een glasplaat in de kerk, op de woonkamer kijken waar Jezus altijd met zijn apostelen samenkwam. 

Dag 9-24  Dag 9-25  Dag 9-26

Hier waren veel meer huizen vrijgelegd zodat je een beetje een beeld van het oude Kafarnaum kreeg. Er was ook een synagoge in dit dorp. Bijzonder, want er waren in de tijd van Jezus maar drie synagogen in het Heilig Land. Deze hier was enigszins opgebouwd door de Franciscanen die ook heel Kafarnaum vrij gelegd hebben. Ook hier mochten we even vrij rond kijken en toen we bij elkaar op het muurtje zaten om op Aehab te wachten, kregen we het spontante idee om nog vlug even een leuke spontane groepsfoto te maken… Maar wie gaat er dan de foto maken?! En voor we het konden uitspreken kwamen daar een stel Chinezen aan die zo vriendelijk waren om onze hele groep vast te leggen. Ze raakten enthousiast en gingen zelf ook meteen poseren. 

Dag 9-27  Dag 9-28  Dag 9-29

Het was vier uur en het officiele programma zat er op. Om zeven uur was het laatste avondmaal, dus was er tijd te SHOPPEN, wandelen, bidden, relaxen, douchen en wat men nog allemaal kan bedenken in dit soort situaties. 

8ste dag in de voetsporen van Jezus

Bezoek aan Nazareth: de Basiliek van de Aankondiging  ( Eucharistieviering ), de kerk van St. Jozef, het heiligdom van de Mariabron en de synagoge. Lunch en bezoek aan Kana en de Berg Tabor ( Kerk van de Gedaanteverwisseling ).

Dag 8kopie Small

 

Dag 8-02  Dag 8-04  Dag 8-03

 Vandaag mochten we uitslapen! …tot 7 uur. Na een goed ontbijt moest ieder om half 9 in de bus zitten, en dat was ook zo… althans, als je het Limburgs kwartiertje mee rekent want de laatste twee kwamen iets te laat aanrennen… Het was vandaag voor Israelische begrippen winters weer, 18 graden en zelfs een kleine kans op regen. Dus allemaal de jassen en evt. paraplu mee. We reden het centrum van Nazareth in en er werd ons verteld over het conflict dat hier jaren lang gewoed heeft: naast de basiliek van de aankondiging waren de moslims van plan om een grote moskee te bouwen. Na lange tijd van onderhandelingen en serieuze botsingen is de bouw uiteindelijk niet doorgegaan. We passerden het plein dat er nu ligt om naar de kerk van st. Jozef te gaan, die ook vlak naast de basiliek ligt. Deze kerk is gebouwd op de plek waar de werkplaats van Jozef en Zn. lag. Hier vond onze dagelijkse viering plaats. De deken vertelde dat het nu moeilijk voor te stellen was dat Nazareth toen een onbeduidend plaatsje was. Toch werd de engel Gabriel naar deze plaats gezonden om Maria de boodschap te brengen. Bij God gaat het dus niet om groot, machtig, aanzien of bezit. Maar om een gerichtheid op God en zijn wil.

 

Dag 8-05  Dag 8-06  Dag 8-07

Na de viering daalden we af in de crypte waarop de kerk gebouwd was en konden we de grot die eronder lag zien. In de tijd van Jezus leefden de mensen namelijk allemaal in grotten. 

Dag 8-01  Dag 8-09 

 

Dag 8-10  Dag 8-11

Dan lopen we naar de buren, want destijds een paar straten verder was de grot waar Maria woonde. Bovenop dit grotje staat nu een gigantische basiliek. Mooi is een subjectief begrip, maar deze kerk was zeker uniek. 

Dag 8-15  Dag 8-08

 Langs de muren, zowel binnen als buiten waren heel veel grote mozaïken met Maria. Elke afbeelding toonde de Moeder vanuit het perspectief van een ander land. Enkelen waren verrast om Maria’s met spleetogen of donkere huid te zien. De deken legde ons uit dat dit was om de plaatselijke bevolking niet af te schrikken, maar een gevoel van geborgenheid te kunnen afgeven. 

 Dag 8-12  Dag 8-13  Dag 8-14

 Toen we de trappen afdaalden kwamen we op de begane grond van de basiliek, een bijna even grote ruimte met in het midden de grot waar Maria bezoek kreeg van de engel die haar kwam vragen of ze wilde meewerken aan het plan van God om Christus in haar mens te laten worden. Maria zei: Mij geschiede zoals Gij gezegd hebt. En zo is het Woord vlees geworden.1 

Dag 8-18

 Buiten liepen we na een woordje van uitleg door de deken weer naar de bus die ons naar Cana bracht. Hier aten we eerst op een enigszins stoffig terras, maar gelukkig waren er mensen met papieren zakdoekjes om de stoelen enigszins zitbaar te maken. We kregen weer falafel, voor sommigen een pluspunt, voor anderen een teleurstelling. 

Dag 8-16  Dag 8-17

De bus bracht ons nog een klein stukje verder Kana in. Dit stadje ligt ten noord-oosten van Nazareth en is natuurlijk bekend door het verhaal van Jezus’ eerste openbare optreden. In deze stad vond namelijk een bruiloft plaats waar Jezus als gast aanwezig was. Het leek een drama voor de tafelmeester toen de wijn begon op te raken, maar Jezus zei hem de kruiken met water te vullen. De man gehoorzaamde. In de kruiken veranderde het water in heerlijke wijn en er kwam niemand droog te zitten die avond. In de kerk en de kelder die eronder lag was dit tafereel verschillende keren mooi uitgebeeld. Hier wordt vaak door getrouwde stellen opnieuw het ja-woord gegeven.

 

Dag 8-19  Dag 8-21  Dag 8-20

Om kwart over 12 sloot de kerk, dus moesten we eruit en gingen we richting bus die een paar straten verder stond. Het toeval wilde dat er nou net een paar winkeltjes in deze straat stonden. In het laatste winkeltje had Aehab een wijnpoeverij georganiseerd. Hier kon je dan ook wijn uit Kana kopen en souvenirtjes die met Kana te maken hadden. 

Dag 8-22  Dag 8-23  Dag 8-24

Eenmaal in de bus 20 minuten onderweg zagen we de berg Tabor midden in de vlakte liggen. 562 meter hoog. Onder aan de voet was een bus-terminal waar onze David niet verder mocht. Vanaf hier gingen we met racebusjes en gestoorde Arabische chauffeurs met een aardig gangetje naar boven. Je kon aan hun rijstijl merken dat ze het vaker gedaan hadden. Goed en onwel boven gingen we op weg naar de prachtige kerk van de gedaanteverandering van Jezus. In de kerk waren prachtige mozaïeken. 

Dag 8-25  Dag 8-26  Dag 8-27

Links en rechts van de kerk waren panoramaterrassen waar we van een prachtig uitzicht konden genieten. 

Dag 8-28  Dag 8-29

Rondom de kerk waren de resten van haar voorgangers te zien die deels ingericht waren als zitjes en plaatsen om te verpozen. Hier werd gebruik van gemaakt om op de snelbus naar beneden te wachten. De passagiers van een van de busjes baden samen een tientje van de rozenkrans opdat ze veilig beneden zouden aankomen. Dit werkte en de chauffeur werd ervoor beloond.  

Dag 8-30

Eenmaal weer vertrouwd in eigen bus konden we nog een keer omkijken naar de berg in de vlakte.

 

 

7de dag in de voetsporen van Jezus

Naar Haïfa dat langs de kust gebouwd is en mooi gelegen is tegen de hellingen van de Karmel. Eucharistieviering op de Berg Karmel ( grot van Elia ). Na de lunch bezoek aan Caesarea (Romeins theater, het aquaduct en de kruisvaardersburcht).

Dag 7kopie Small

Dag 7-01  Dag 7-02

Toen wij vanmorgen het gordijn open schoven hadden we een prachtig uitzicht over Nazareth, maar het was wel wat heiïg. Later hoorden we dat het stof was. Desalniettemin gingen we  gesterkt met een heerlijk ontbijtje op weg naar Haifa, dat tegen de berg Karmel aan ligt.

Dag 7-05  Dag 7-03  Dag 7-04

Een echte bezienswaardigheid in deze stad is het graf van de stichter van de all-in religion Bahai. Het waren prachtige tuinen, een echte lust voor het oog en zeer fotogeniek. Maar ze waren dan ook aangelegd door een Nederlandse tuinarchitect. Aan de voet van deze negen tuinen was een Duitse wijk… ja, dat kwam omdat er eind negentiende eeuw een groep Duitsers was die het heilige land wilden voorbereiden op de terugkeer van Jezus. Na de tweede wereldoorlog moesten ze van de Engelsen het land verlaten maar ze lieten hun huisjes achter. Na een korte fotosessie reden we naar boven naar een uitzichtpunt. Hier hadden we een mooi overzicht over de stad, de haven en natuurlijk die rare tempel met zijn mooie tuinen. Daar een trapje hogerop stond een gedenkzuil en kanon van ene Wilhelm II en Augusta Victoria. (Als u zich afvraagt wat dit ermee te maken heeft; dat doen wij ook!)

Dag 7-06  Dag 7-07  Dag 7-08

Na nog een mooie rit over de Karmelberg kwamen we bij het hoogste punt waar het klooster van de Karmelieten is. Hier werden we begroet door Elia, die nog net de laatste profeet het hoofd afhakte en een kater die liever lui dan moe was. Het valt hier überhaupt op dat er wel katten en poezen zijn maar er geen hond op straat is. Het schijnt dat men hier bij de Arabieren en de orthodoxe joden geen honden houdt als huisdier.

Dag 7-09  Dag 7-10

Binnen was een klein en simpel kerkje waar we de mis vierden waarin de deken het verhaal van de profeet Elia uit de doeken deed. Hij verklapte ons dat hij wat lievelingsverhalen en –personen had in de bijbel. Elia is een van hen. Op deze plaats was het dat Elia de 450 profeten uitdaagde om het bewijs van de ware God te leveren. Een ander verhaal dat van Elia bekend is dat hij 3 jaar verzorgd werd door een weduwe in Sarepta. Die het laatste beetje meel en olie ging gebruiken om een laatste broodje te bakken en daarna te sterven. De profeet vroeg haar voor hem eerst een broodje te maken en wat water te brengen. Want volgens het woord van de Heer zou de meelpot niet leeg raken en de kruik met de olie niet opdrogen. Niet dat Elia haar een bevel gaf en niet dat dit werkte omdat hij het wilde, maar omdat het naar het woord van de Heer gebeurde. En dat is iets wat wij van hem kunnen leren. Luisteren naar Zijn stem en instappen in het plan van de Heer die al Zijn beloften vervuld, niet al onze wensen.

Dag 7-11  Dag 7-12

Dag 7-13  Dag 7-14

Daarna konden we het dak op… om van het uitzicht te genieten als dat er geweest zou zijn maar vanwege het stoffige weer was het uitzicht beperkt. Na nog wat rond gesnuffeld te hebben in het winkeltje van de paters ging het met de bus naar een wegrestaurant voor een lekkere fallafel- of schnitzelhap.

Dag 7-15  Dag 7-16  Dag 7-20

‘s Middags ging het dan naar het oude Caesarea. Een aardige puinhoop waar nog het een en ander te zien was van de weelde van weleer. Om de fantasie wat aan te wakkeren kregen we wat tekst en uitleg in een klein half uur durende animatiefilm. Na dit overzicht gingen we naar de opgravingen waar Aehab, onze ongeduldige Arabier, op verschillende plaatsen wat tekst en uitleg gaf. Sommigen waren zo door de zee aangetrokken dat dit voor hen voorrang op de stenen had, maar helaas… was het vandaag écht niet de bedoeling!

Dag 7-17  Dag 7-18  Dag 7-19

Eerst kwamen we in het theater met 3000 zitplaatsen, dat in vrij goede staat is en nog steeds gebruikt wordt. Hier werd door de deken de bijbel verhalen gelezen die in Caesarea speelden. Petrus die door Cornelius uit Joppe gehaald werd voor de genezing van zijn zoon en het verhaal van de gevangene Paulus die 2 jaar in Caesarea vebleef.

 Dag 7-21  Dag 7-23  Dag 7-22

Dag 7-24  Dag 7-25  Dag 7-26

Een steen was bijzonder interessant. Dit was een replica van de enige steen waar de naam van Pontius Pilatus op gekerfd staat. Na enkele goddelijke poses op eeuwenoude zuilen liepen we verder langs de kust.

Dag 7-27  Dag 7-28  Dag 7-29

Dag 7-30  Dag 7-31

Daar was de gelegenheid voor een kopje koffie, slenteren langs de kustlijn of staren in de middellandse zee.

Dag 7-32  Dag 7-33  Dag 7-34

Door de stadpoort verlieten we het complex en daar stond David met onze bus al weer trouw klaar.

Dag 7-35

Op weg naar huis konden we nog even de overblijfselen van een 18 km lang aquaduct naar Caeserea bekijken, gebouwd door Herodus. De loodgieter had zijn karretje onder een der bogen geparkeerd voor een noodreparatie… Of het is toch iemand anders geweest?

Dag 7-36

Toen keerden we terug naar het hotel en ’s avonds na het zoveelste buffet was er tijd voor een ontspannen avond met een leuk ‘wie ben ik?’-spel.

6de dag in de voetsporen van Jezus

Vertrek naar Qumran, de plaats waar de beroemde Dode Zeerollen gevonden werden. Gelegenheid tot baden in de Dode Zee. Vertrek naar het noorden. In Jericho bezoek aan de Berg der Verzoeking.

Dag 6-VMkopie Small

 In de na middag na een stop in Beit Alfa ( mozaïek ) bereiken we Nazareth voor het Diner.

Dag 6-NMkopie Small

 

Dag 7-01

Met een prachtige zonsopgang begonnen wij deze dag relaxed om 7 uur met de mis in de catacomben van het hotel.

Dag 7-02

Na van een heerlijk ontbijtje genoten te hebben (u weet wel hoe dat eruit zag de laatste dagen), de bus in. Eenmaal in de bus was het uur van afscheid nemen met Jeruzalem voor ons gekomen.De deken had in zijn woordje bij de heilig mis daar al naar verwezen, dat het in het leven vaak een afscheid nemen is van mensen, dingen en zaken om daarna verder te kunnen gaan. Dat deden wij dus ook .

Dag 7-03  Dag 7-04  Dag 7-05

De dode zee ligt op 445 meter onder de zeespiegel en Jeruzalem 950 meter erboven dus het was een flinke afdaling. Op het nulpunt van de zeespiegel stond een kameel op ons te wachten. Deze begroetten wij hartelijk en een enkeling van ons maakte even een ritje tussen zijn bulten. Onderweg in de bus naar Qumran vertelde Ehaeb over Israël, zijn geschiedenis en zijn ontwikkeling in de afgelopen decennia.

Dag 7-06  Dag 7-07  Dag 7-08

Dag 7-09  Dag 7-10

Eenmaal in Qumran was het al flink warm geworden (36 graden celcius!) dus: hoedje op, flesje mee en rustig houden. We kregen eerst een film te zien over de soort Joodse kloostergemeenschap die de dode-zeerollen geschreven hebben. Al lopende door de opgravingen vertelde onze gids wat er te zien was. Na een afsluitend traditioneel rondje winkelen en enkele Euro’s en sjekels lichter gingen we op weg naar het begeerde zwemmen in de dode zee.

Dag 7-11  Dag 7-12  Dag 7-13

Dag 7-14  Dag 7-15

Eerst even het water in en goed nat worden, een heeeeeeeeeele eigen ervaring. En dan eruit om zich met de modder van de zeeoever en –bodem in te smeren. Dit is heel gezond voor de huid. Daarna heerlijk drijvend op het water, of lekker luierend in een stoel. Het leverde vele hilarische situaties op. Toen het feest moest ophouden werd er een hapje gegeten en begaven we ons op weg naar de boom van Zacheus die in Jericho staat.

Dag 7-16  Dag 7-17  Dag 7-19

De deken vertelde aldaar het verhaal van Zacheus. Zoals deze in de boom zat en Jezus wilde zien zonder zelf gezien te worden. Maar Jezus sprak hem aan en wilde bij hem te gast zijn. Door deze ontmoeting bekeerde hij van zijn egoïstisch gedrag en deelde zijn bezit met de misdeelden. Zo kwam Zacheus tot nieuw leven en dat maakt de dode zee tot een doodse zee, omdat er wel vers water in stroomt maar niet uit gaat. De lokale verkopers van sinaasappels, dadels en sieraden wilden de deken een geschenk aanbieden. Zij pakten uit met het inpakken van het hoofd van de deken.

Dag 7-20  Dag 7-21  Dag 7-22

Op een flinke steenworp afstand ligt de berg der Verzoeking. We bezochten het klooster dat als een zwaluwnest tegen de rotsen aangebouwd is. Gelukkig dat hier een kabelbaantje naartoe ging want het was nog flink warm.

Dag 7-23  Dag 7-24  Dag 7-25

Een beetje spannend voor sommigen, maar iedereen is veilig aangekomen. Om even bij te komen werd ons een vers granaatappelsapje aangeboden en konden we genieten van het prachtige uitzicht. Er was ook een hele Palestijnse meisjesschool aanwezig, die ons zeer interessant vonden en boven met ons een kort gesprek aanknoopten.

Dag 7-26  Dag 7-27  Dag 7-28

Toen ging het bergop, 148 flinke treden brachten ons naar de stevige deur van het klooster die gesloten was. Twee van ons waren al wat eerder naar boven gegaan maar de rest van de groep vond ze niet meer. Voor ons even een mysterie en daarom vertelde Aehab maar over klooster, geschiedenis en omgeving. En toen ging de deur plots open… En daar waren ze toch, met een flinke smile op hun gezicht! En de deur was al weer dicht. Dus helaas, dan maar weer naar beneden.

Dag 7-29  Dag 7-30  Dag 7-31

Dag 7-32  Dag 7-33

Na vijftig treden afgelegd te hebben hoorden we boven iemand roepen… Niet vriendelijk maar toch uitnodigend maande de chagrijnige monnik ons naar binnen. Met een spurt gingen zij die het gehoord hadden en de benodigde energie hadden weer naar boven en konden het klooster in alle rust bekijken. Bij de steen waar Jezus driemaal bekoord werd door de duivel lazen we een Bijbelverhaal en baden een onze vader en een wees gegroet. Dat hij ons mag helpen om ook stand te kunnen houden in de bekoringen op onze levensweg.

Dag 7-34  Dag 7-35  Dag 7-36

Na de tweede afdaling van het klooster zei Ehaeb: “jala, jala!”. We waren te laat en kregen een quasi-standje (hij vindt ons geweldig) dat we beter moesten luisteren om het programma af te kunnen werken. We konden namelijk de mozaïeken onderweg naar Nazareth niet meer gaan bekijken. Wederom “helaas”, maar we hadden een prachtige dag. Op onze busreis naar Nazareth zagen we het landschap veranderen en waren allen blij uiteindelijk het hotel te zien. Lekker douchen, eten, samen zijn en nu welterusten.

 

5de dag in de voetsporen van Jezus

Voormiddag: St.-Anna met de vijvers van Bethesda en Litostrotos.

Dag 5-VMkopie Small

 Na de middag: In Bethlehem bezoek aan de Basiliek van de Geboorte, de St. Katharinakerk en het Herdersveld. 

Dag 5-NMkopie Small

 

Deze morgen konden we uitslapen (heeeerlijk…), ontbijten en dan tot “slot” om 10:00 uur in de bus om op weg te gaan en te beginnen met het programma voor vandaag. Het ritme van de afgelopen dagen zorgde er voor dat niet iedereen even lang uitsliep maar al vroeger aan het ontbijt begon.

Dag 6-01  Dag 6-02  Dag 6-03

We vertrokken nogmaals richting de grafkerk om daar te proberen het graf van Jezus zelf te bezoeken. Het was even wachten (ca. 1 uur) maar dat werd veraangenaamd door een ontmoeting met oude bekenden, ondermeer pastoor Rohling en Rector Vries, die met semenaristen op bedevaart waren.

Dag 6-06  Dag 6-04  Dag 6-05

Nadat iedereen het graf bezocht had, gingen we op weg om te lunchen bij de zusters van de Geestelijke Familie Het werk. Voordat we daar arriveerden, kwamen ons nog wat processies tegemoet die de kruisweg liepen (met houten kruis) die de doorstroming in de smalle straatjes niet erg bevorderden. De lokale bewoners wisten daar met gepaste druk zich er wel een weg door te banen… Voor ons een nieuwe ervaring van hoe het ook kan. Bij de zusters aangekomen werden we onthaald met lekker drinken, overheerlijke home-made pizza en een typische Arabische lekkernij. We sloten af met een ijsje dat met gepaste spoed gegeten moest worden gezien de heerlijke zomerse temperaturen en de Arabische aanmaning van onze gids (yella yella). We begaven ons vervolgens naar de schitterende kerk van St. Anna.

Dag 6-07  Dag 6-08  Dag 6-09

De kerk was door de kruisvaarders gebouwd en wordt gekenmerkt door zijn eenvoud, hetgeen aansluit bij Maria. Een van de enige die nog in zijn geheel in tact is. Aehab gaf eerst wat tekst en uitleg over de plaats waar we waren. De kerk van St Anna geeft de geboorteplaats van Maria aan, dit is niet eerste kerk van de byzantijnse tijd want die was ernaast gebouwd boven de vijvers van Bethesda. Maar wat met die Franse vlag…Bij de Krimm oorlog had Frankrijk de Ottomanen van toen gesteund bij hun strijd tegen Rusland. Als dank schonk de Sultan de Annakerk met de grond er omheen aan Frankrijk. Die op haar beurt aan de Franse orde van “de witte paters van Afrika” vroeg om het te beheren.

Dag 6-10  Dag 6-11  

De deken deed daarna een woordje waarin hij aangaf dat men niet moest vergeten dat Maria een typische Joodse opvoeding genoot en dat men ook vanuit die bril naar haar leven moest kijken. Ook al was zij zo opgevoed, zei zij toch, zonder voorbehoud, ja tegen het plan van God; hiermee werd zij de voorspreekster van Christus.

Dag 6-12  Dag 6-13

Vlak bij deze kerk lagen de vijvers van Bethesda en Litostrotos alwaar Christus de lamme man genas die daar al 38 jaar lag. Gedurende de ochtend liepen we steeds meer achter op schema en daarom konden we helaas niet lang blijven.

Dag 6-14  Dag 6-15  Dag 6-16

Omdat het middaggebed van de moslims bij de Al-Aksa moskee net was afgelopen ontmoetten we hen massaal bij de Stefanuspoort. Overal groene petjes en gesluierde vrouwen, kinderen, auto’s  en soms midden op de weg een kraampje. Het was even opletten maar we vonden onze gids. Aangekomen bij weg waar de bus ons zou oppikken, kwamen we opnieuw een oude bekende tegen: de bisschop (van Roermond). Hij zag ons en groette ons hartelijk maar de chauffeur van zijn auto remde er niet voor.

Dag 6-17  Dag 6-18  Dag 6-22

In de bus beland, reden we naar Bethlehem. We moesten door een checkpoint wat redelijk eenvoudig is als je Palestijns gebied inrijdt, terug wordt iets meer gecontroleerd. David, onze chauffeur, moest eerst bellen met de Israelische autoriteiten (militairen) om aan te geven dat hij het Palestijnse gebied in ging. Hij is namelijk Jood en heeft speciale toestemming van de Israelische overheid om dit gebied binnen te komen, de rest van de Joodse inwoners van Israël is het verboden bij wet om er naar toe te gaan. Als hij binnengaat moet hij dit doorgeven en weer melden als hij terug is. Onze gids, Aehab, is Arabier en die heeft geen enkel probleem.

Dag 6-20  Dag 6-19  Dag 6-21

We kwamen aan bij het Herdersveld waar we de eucharistieviering hadden in een herdersgrot. Na de mis bezochten we de daar gelegen kerk.

Dag 6-23  Dag 6-24  Dag 6-25

De volgende halte was de Geboortekerk in Bethlehem. Deze kerk is volgens onze gids de oudste kerk die er is en werd gespaard door de Perzen bij de veroveringen omdat op de vloer een mozaiek afgebeeld staat van de drie koningen die met hun typisch perzisch hoofddeksel staan afgebeeld, “dat zijn er van ons, we weten niet wie ze zijn maar dan kan het hier niet slecht zijn”... Da’s boffen. Een andere bijzonderheid was dat de ingang van de kerk kleiner was gemaakt door de Mohammedanen om te voorkomen dat de kruisvaarders er met hun paarden binnen konden rijden.

Dag 6-26  Dag 6-27  Dag 6-28

Ons eerst klein gemaakt te hebben, dat iedereen moet doen om hier binnen tekomen, kwamen we in de grote halkerk. We sloten ons aan in de wachtrij om de geboorteplek te bezoeken. Er was een Grieks orthodoxe mis bezig en er werd ons vriendelijk verzocht niet te veel te overleggen. Een enkele onder ons, die minder goed ter been was, mocht de wachtrij overslaan (alsmede een begeleidende mede pelgrim). Om bij de geboorteplek te komen moesten we een kleine deur door en een trapje afdalen. De wat groteren onder ons sloten de rijen en hielpen de overige pelgrims er wat sneller doorheen. Onderaan de trap troffen we twee plekken, één waar Jezus was geboren en ook de plek waar Hij in de kribbe lag maar die is intussen in de Maria Maggiore te Rome. Het was een bijzondere ervaring om daar te mogen zijn waar Christus geboren was.

 Dag 6-29  Dag 6-30  Dag 6-32

Na deze mooie ervaring gingen we via de katholieke kerk die ernaast gelegen is, maar waar een bruiloft op het punt van beginnen stond en niet bezocht kon worden, terug naar de bus. Het was al 17:00 uur en het programma moest wat worden ingekort. Onze gids leidde ons toen nog naar een soort winkel met Christelijke artikelen waar we na een mooie uitleg door de eigenaar en een heerlijk drankje rustig konden winkelen. Zijn advies was: kijken, kijken,veel kopen! Een aantal mensen genoten zichtbaar en kochten een enkel aandenken waarna we weer met de bus “huiswaarts” keerden. En inderdaad, de controle was ietsje scherper. Het gaf wel de mogelijkheid om de muur die al deels gebouwd is te bekijken. Een goede 400 km van de 740 km is reeds gereed. Bij het checkpoint aan de Israëlische kant, gaf onze chauffeur aan dat we uit Nederland kwamen en mochten we zo door.

 Dag 6-33

Eenmaal terug in het hotel was het weer het vaste ritueel: uit de bus, een run door de hal naar de lift, wachten, proppen, en naar boven… Al met al een mooie dag, wat we wederom afsloten met een heerlijk avondmaal. Voor Jeruzalem het laatste avondmaal, morgen is het in Nazareth. Enkele van onze medepelgrims gaven zich nog op voor een “Jeruzalem-bij-night bustour” en vertrokken vlak na het diner. Morgen weer vroeg op want om 7:00 is de mis, ontbijten en op tijd in de bus... Welterusten.

 

 

4de dag in de voetsporen van Jezus

Zeer vroeg in de ochtend, om de drukste tijd enigszins te vermijden, volgen we de Via Dolorosa tot Golgotha (kruisweg).

Dag 4-VMkopie Small

's Middags: Bezoek aan Ein Karim met de kerk van Johannes de Doper en de kerk van de Visitatie.

Dag 4-NMkopie Small

 Dag4 01  Dag4 02

Vandaag stonden we netjes in de lijn van de afgelopen dagen, wederom een half uur vroeger op. Dus vertrek voor de kruisweg om 6.00 uur. Om ons te pesten of om het boete karakter te betonen.. nee hoor, maar we hebben gezien hoe die straatjes in de binnenstad er uit zien als het leven net ontwaakt is. Om een beetje in stilte en rust te kunnen bidden is vroeg uit de veren een goed idee. In de loop van de nacht was het weer verder veranderd en hadden we de eerste echte regen. Ook een mooie ervaring. De Deken gebruikte dit bij de inleiding van de kruisweg dat we in ons leven dit vaak tegen komen, als er mooie dingen te gebeuren staan dat men ons door iets minder aangename dingen van de kaart probeert te brengen.

Dag4 03  Dag4 04    

Op weg door de stad volgden we de kruisweg terwijl nog de laatste druppels naar beneden druppelden. Omdat de straten leeg waren kregen we een goed beeld over hoe Jezus de kruisweg heeft gelopen. Naar beneden, scherpe bocht, val en daar ontmoet Hij zijn moeder. Een stukje verder en daar gaat het sterk naar boven en daar wordt Simon gedwongen om Hem te helpen. De troost van Veronica, de wenende vrouwen en de uitputting. Bij elke statie werd eerst een passage uit de bijbel gelezen en daarna verwoordde de Deken het gegeven naar gebeurtenissen van ons eigen dagelijks leven. Dat het voor ons ook zaak is om ons eigen kruis op nemen is! Dat we het aannemen en in geloof gaan dragen.

Eenmaal thuis waren we allen blij met een heerlijk “ontbijtje”. Na even wat rust genoten te hebben gingen we met de bus op stap naar Ein Karem. De plaats waar Elisabeth woonde. Op de weg daar naar toe gingen we nog bij de graf-tuin langs. Daar waar volgens de Protestanten het graf van Jezus is. Een mooie tuin aangelegd met allemaal planten en bomen uit deze streek. Daar werden we door de gids van daar, Ivan, verwelkomd.

Dag4 05  Dag4 06

Boven in the Skull-mountian (Golgotha, Schedelhoogte) konden we gaan zitten en kregen we een uitleg over het hoe en waarom van deze plaats. 

Dag4 07  Dag4 08  Dag4 09  

De gids wees ons op de vorm  van een schedel in de wand van de rots en vroeg of iedereen dat zag. Onze blinde man zei in alle eenvoud: nee ik zie het niet. We moesten er allemaal erg mee lachen en hij zelf ook. Maar de Gids was erg geraakt door de eenvoud waarmee hij zijn vraag beantwoordde. Voor enigen onder ons een getuigenis van het aangenomen kruis in zijn leven.

Dag4 10  Dag4 11

Aansluitend gingen we verder naar beneden waar nog een graf uit de tijd van Jezus te zien was. Een verrijking om te zien hoe het er in die tijd uit gezien zou kunnen hebben. Ivan, de gids wiens ogen geopend waren door de blinde haalde extra de sleutel van het hek in het graf om onze blinde te laten “kijken” naar de plaats waar Hij gelegen had.

Dag4 12  Dag4 13  Dag4 14

Na een hartige hap in een kibboets, hebben we dat ook eens meegemaakt…, gingen we, als Maria, naar het bergland in Judea op bezoek bij Zacharias en Elisabeth in Ein Karim. We bezochten daar 2 verschillende plaatsen.

Dag4 15  Dag4 16  Dag4 17

Het zomerhuis wat hoger in de bergen waar Maria haar nicht bezocht en het woonhuis beneden in het dorp waar Johannes geboren was. Afsluitend hadden we in de kerk van de geboorte van Johannes de Doper de eucharistieviering.

   Dag4 18  Dag4 19  Dag4 20

 

 

3de dag in de voetsporen van Jezus

Voormiddag: de Klaagmuur waar we eventueel de Bar Mitzwa kunnen volgen. Bezoek aan het Tempelplein en aan het paleis van Caïphas (Petrus in Gallicantu). Na de lunch bezoeken we de Zionsberg met het graf van David, Maria Dormitio en het Cenakel.

Dag 3kopie Small

dag3 21 dag3 22

In alle vroegte (6:30 uur) zaten we wederom aan een vorstelijk ontbijt. De een wat wakkerder dan de ander, maar we trokken er toch om 7:00 uur stipt op uit. Onderweg konden we bij de plaatselijke bakker nog even van de reuk genieten. Onze eerste bestemming was de Rotskoepel. Om hier binnen te geraken moesten we vroeg aantreden want om 10:00 uur sloot de omgeving voor niet-moslims en er was menig controle. Dat betekende tasje open, geen bijbel, rozenkrans of kruisje, dan tasje dicht. Anders: keer terug op uw schreden. Vergeet ook vooral niet je mobiel, je camera of ander materiaal wat de metaaldetector kan doen afgaan.

 

Vlak voordat we het tempelplein opliepen zagen we dat men “druk” bezig was met nieuwe opgravingen. Via een houten loopbrug bereikten we zo het Tempelplein met de Rotskoepel. Het was niet allemaal goud wat er blonk, maar wel de koepel (al glom die van de orthodoxe Christenen wat meer).

dag3 01  dag3 53  dag3 54

 

Op het plein zelf was lichamelijk contact uit den boze. Voordat je het in de gaten had hoorde je de lokale suppoost al roepen. Meer uit het volume dan uit de woorden konden we opmaken dat hetgeen wat we deden waarschijnlijk niet gewenst was. Niet alleen de lokale suppoosten waren actief, ook de Israëlische politie hield alles keurig in de gaten. Niemand kreeg echter een bon.

dag3 23  dag3 04  dag3 09

 

Er waren een heel aantal fotogenieke momenten met zowel eigen als voor ons andersoortige pelgrims.

dag3 07  dag3 24  

 

We gingen verder en keken uit naar het gezang en de muziek die wij al van verre konden horen. Dit bracht ons (na wederom een controle) bij de Klaagmuur. Hier was menig bar-mitswa aan de gang.

dag3 33  dag3 28  dag3 12

De eerste keer als een Joodse jongen 13 jaar is, in de Thora mag lezen is een speciale maar bovenal vreugdevolle gebeurtenis. Niet iedereen was voor een feestje uitgenodigd en zodoende werd toch nog veel geklaagd.

dag3 02  dag3 55  dag3 60

Om daaraan mee te kunnen doen (aan het klagen) diende wij ons hoofd te bedekken (zie onze modellen). Uiteraard was er ook een klein stukje muur (zij hebben ook minder om zich over te beklagen) gereserveerd voor de dames onder ons en daar werd met veel genoegen gebruik van gemaakt. Sommige wilden het zekere voor het onzekere en lieten hun beklag schriftelijk achter.

dag3 11  dag3 57  dag3 56 

dag3 25  dag3 26  dag3 27

Na ons hart gelucht te hebben namen wij de Joodse wijk en hadden een koffiepauze waarbij we genoten van een prachtig uitzicht op onze Joodse medemens en de Klaagmuur. Sommigen onder ons deelden hun verhaal en hun gebakje (zonder klagen).

 dag3 15  dag3 30  dag3 13

Daarna gingen we weer op pad. Echter voordat wij onze weg konden vervolgen zagen wij de kinderopvang anno 2013 te Jeruzalem. Zeker is zeker, die lopen niet weg!

 dag3 14  dag3 31  dag3 32

Onder het lopen kon er her en der een kiekje geschoten worden, bij gekletst, maar wel in een behoorlijk tempo: yahla yahla zei de gids, vrij vertaal: loop door of schiet op.

 dag3 16  dag3 34  dag3 61

Door de Zions poort gingen we naar buiten richting de kerk van Petrus in Gallicantu. Voor de deur, waarop de verloochening van Petrus op stond uitgebeeld, kregen we de uitleg over kerk en omgeving. Binnen wordt het verhaal door de deken voortgezet met enkele passages uit de bijbel.

 dag3 41  dag3 35  dag3 36

dag3 37  dag3 38

Het mozaïek in de apsis zag je de veroordeling van Jezus door de hogepriesters. Boven in de apsis koepel zag je hoe Zijn Vader er over dacht. De deken riep ons op om standvastig getuigenis te blijven geven van ons geloof. Aansluitend liepen we naar beneden om de kerker te bezoeken waar Christus zijn laatste nacht had doorgebracht. Na dit bekeken te hebben liepen we om de kerk heen en kwamen bij de trappen welke Jezus 2000 geleden gelopen heeft op weg naar de olijfberg.

 dag3 39  dag3 40

Het liep tegen de klok van 13:00 uur, onze nieuwe gids leek het tijd voor lunch! En dat was ook zo. Dankbaar werd hier gebruik van gemaakt. We kregen een falafel. Een hol broodje met frietjes (3 stuks en koud) een stukje groen en een aantal overheerlijke vegetarisch bitterballen. Niet bij iedereen bekend maar altijd smakelijk met een blikje fris. Het was lekker, echt waar!

 dag3 18  dag3 44  dag3 45

Er waren een heel aantal poezen in de Joodse wijk ook tijdens ons eten. Een poes hield de deken gezelschap en keek naar hem op zonder kater.

 dag3 03  dag3 06  dag3 05

Op weg naar het graf van koning David, bezochten we een synagoge. Bij het graf van David moesten de wegen weer scheiden van de mannen en de vrouwen. Hier werd vol overtuiging de klaagzang aangeheven, tot huilens toe. Dit achter ons latend, gingen we via een trap naar de bovenzaal waar het laatste avondmaal werd gehouden. Deze ruimte is nu zowel kerk als moskee. Hier werd door de deken een stukje uit het testament van Jezus voorgelezen (Joh. Hoofdstukken 13, 14 en 15).

 dag3 46  dag3 47  dag3 42  

Een steenworp verder lag de kerk van Maria Dormitio, de ontslaping van Maria. Hier hadden wij de eucharistieviering. Als afsluiting bezochten we de crypte waar Maria zou hebben gelegen alvorens zij ten hemel werd opgenomen.

 dag3 20  dag3 48  dag3 49

dag3 08  dag3 10  dag3 52

De gids vroeg ons of wij nog wat energie overhadden om via de Christelijke en Armeense wijk terug naar het hotel te gaan. Dat hadden wij en werden getrakteerd op echte citroenen aan een boom. Morgenochtend om 5:30 op om de kruisweg te lopen. Welterusten!

 

2de dag in de voetsporen van Jezus

Wij bezoeken vandaag de Olijfberg, de Hemelvaartmoskee, de Onze Vaderkerk, het panorama over Jeruzalem, Dominus Flevit, de Hof van Olijven met de kerk van de Doodsstrijd, het Heiligdom van het graf van Maria en in de middag een bezoek aan de Heilig Grafkerk. 

Dag 2kopie Small

 

IMG 1281 SmallIMG 1282 SmallIMG 1283 Small

Na lekker geslapen te hebben, gingen we voor ons eerste heerlijke ontbijtbuffet, dat iets royaler was dan de meesten van ons gewend zijn.

IMG 1284 SmallIMG 1285 SmallIMG 1286 Small

 

Om strikt half negen moesten we in de bus zijn om het programma op tijd te kunnen beginnen. Hier liepen we vertraging op omwille van de lift, die nog in de "sabbat-stand" stond. (Voor de niet-Joden onder ons betekent dat de lift op elke verdieping blijft staan, omdat joden op de sabbat niet op een knopje mogen duwen. Je vraagt je af hoe dit dan met het toiletbezoek gaat.)

IMG 1292 SmallIMG 1295 SmallIMG 1299 Small

 De plaats van afscheid was onze eerste ontmoeting met de heilige plaatsen. We bezochten de Hemelvaartkerk op de Olijfberg. Aehab, onze gids, gaf ons telkens de officiële uitleg over plaats, geschiedenis en gebeurtenis. Daarna nam de Deken elke keer het stokje over en las de bijpassende Bijbelverzen met tekst en uitleg over de plaats waar we waren, met verwijzingen naar zowel het oude als het nieuwe testament.

IMG 1327 SmallIMG 1319 SmallIMG 1322 Small

IMG 1318 SmallIMG 1333 Small

 

Onze volgende halte was de Onze Vaderkerk. We lezen in de bijbel dat de leerlingen Jezus zagen bidden en vroegen Hem: “Heer, leer ons bidden.” In 147 talen is het gebed dat Hij hen toen leerde hier op de muren terug te vinden, zelfs in braille in acht verschillende talen! Een van onze reisgenoten heeft deze daadwerkelijk gelezen.

IMG 1343 SmallIMG 1344 Small

 

Op weg naar de Joodse begraafplaats kwam ons eerste groepsfotomoment. Er kwam iemand bij die we nog nooit eerder in de groep opgemerkt hadden. Hij bleek er ook niet echt bij te horen (één of twee bulten teveel).

IMG 1349 SmallIMG 1350 Small

IMG 1360 SmallIMG 1368 Small

 

Het was goed opletten geblazen, want het was een erg steile afdaling. Maar elkaar helpend bereikten we allemaal levend de begraafplaats op de Olijfberg. Hier te mogen liggen kost een aardig sommetje geld. Intussen genietend van het mooie uitzicht over de oude stad van Jeruzalem, lekker in het zonnetje, legde de reisleider ons de indeling van de stad uit en de Joodse manier van begraven. Joden blijken hun doden boven de grond te begraven en als de nabestaanden er geweest zijn, leggen ze een steentje op het graf, ten teken dat ze de dode niet zijn vergeten.

IMG 1371 SmallIMG 1380 SmallIMG 1383 Small

 

En verder gingen we bergaf. Naar de kerk Dominus Flevit. Ook deze ligt langs de route die liepen. Deze route liep Jezus ook toen Hij met Palmpasen naar Jeruzalem ging. Bij deze kerk denken we aan het moment dat Jezus om Jeruzalem huilde en de verwoesting van deze stad voorspelde.

IMG 1395 SmallIMG 1398 SmallIMG 1404 Small

 

Tijdens het laatste stukje afdaling werden we aangespoord op tijd in de mis te zijn, die plaats vond in de grot waar Jezus gearresteerd werd.

IMG 1408 SmallIMG 1428 SmallIMG 1425 Small

IMG 1413 SmallIMG 1417 Small

 

Na de mis gingen we weer een stukje bergop om de kerk van Gethsemani te bezoeken, die we eigenlijk voor de mis zouden bezoeken. Deze kerk wordt ook wel de kerk van de doodstrijd genoemd. Om de kerk staan hele oude olijfbomen die wellicht uit de tijd van Jezus zouden kunnen komen.

IMG 1430 SmallIMG 1433 SmallIMG 1441 Small

 

Na de plaatsen van Christus’ lijden bezocht te hebben, gingen we nog even de kerk binnen waar Maria ontslapen is.

IMG 1444 SmallIMG 1448 SmallIMG 1453 Small

IMG 1463 SmallIMG 1467 SmallIMG 1468 Small

 

Na veel bekeken te hebben en vele indrukken te hebben opgedaan, gingen we het oude Jeruzalem in via de Stefanuspoort. Langs vele smalle, kronkelige, onoverzichtelijke, hobbelige, typisch ruikende en lawaaierige straatjes op weg naar onze eerste lunch. PIZZA!

IMG 1470 SmallIMG 1471 Small

IMG 1474 SmallIMG 1476 SmallIMG 1472 Small

 

Terwijl een groot deel van onze groep al in de startblokken stond om verder te gaan, deden de laatsten nog een sanitaire stop, waarbij een van ons de rollen verdeelde. De anderen werden buiten getrakteerd op een staaltje van ‘hoe het afval in Jeruzalem op te halen’.

IMG 1479 SmallIMG 1481 SmallIMG 1486 Small

IMG 1496 SmallIMG 1499 Small

 

Eenmaal weer op weg dachten we dat we al smalle straatjes gezien hadden, maar de ‘Via Dolorosa’ sloeg werkelijk alles. Druk, druk, druk. Van alles werd er aangeboden maar ons was gezegd: “negeren en doorlopen!”  Na een hele hindernisbaan kwamen we via een kleine doorgang op het kerkplein voor de Heilig Grafkerk.

IMG 1503 SmallIMG 1506 SmallIMG 1509 Small

Na tekst en uitleg van onze gids, gingen we in de drukke kerk ook de plaatsen bezoeken. Als eerste zagen we de plaats waar Jezus aan het kruis genageld werd en waar het kruis heeft gestaan.

IMG 1511 SmallIMG 1517 SmallIMG 1543 Small

IMG 1544 SmallIMG 1520 SmallIMG 1522 Small

Daarna gingen we via een smal trapje naar beneden, waar de gespleten rots te zien was. Op weg naar het Heilig Graf kwamen we op de plaats waar Jezus gebalsemd werd. Bij het Heilig Graf was het erg druk. We kregen daar een half uur om zelf te besteden. Daarna verzamelden we ons buiten op het plein.

IMG 1532 SmallIMG 1552 Small

Zittend in de zon kregen we de laatste update van deze dag en kon iedereen doen wat hij wilde. Voor diegenen die nog in de stad wilden blijven kijken, werd gezegd dat het eten om 19.00 uur was? Weer via de hindernisbaan?… Nee één rechte weg  richting de Damascuspoort en dan een rechte weg naar het hotel.

IMG 1553 Small

 

En dan nu nog even gezellig onderuit voor we plat gaan…

 

 

1ste dag in de voetsporen van Jezus

Gezamenlijk vertrek per touringcar naar Brussel-Zaventem voor onze vlucht naar Tel Aviv.
Aansluitend bustransfer naar Jeruzalem.
In Jeruzalem zullen we vijfmaal overnachten ( Leonardo Hotel Jeruzalem ). 

Heen Reis Small

En dan was de dag aangebroken. Onder het motto “Morgenstond heeft goud in de mond” was het zoals de Deken het wel eens vaker opmonterend gebruikt, goed uit slapen, lekker douchen, ontbijten en om 6:00 uur in de bus… en daar gingen we. Tijdens de rit kwam de zon op en met een nog aardig frisse morgen waren we op het fietspad in Zaventem…

IMG 1207 SmallIMG 1212 Small

Na een heel parcours afgelegd te hebben waren we netjes op tijd voor de check-in. De dames en heren van EL AL kwamen,  de poorten gingen open en… het was Theo die meteen als eerste eruit gepikt werd… geen probleem, hij praat graag. Maar Ineke ging toch eens bezorgt vragen wat hij daar deed alleen…

IMG 1216 SmallIMG 1220 SmallIMG 1223 Small

Uiteindelijk waren we er allemaal goed doorheen gekomen en hadden we nog even tijd voor een babbeltje, een kopje koffie en ook nog even een "Lang zal hij leven" voor de jarige van vandaag…

Toen ging het op weg naar de laatste controle en de boarding. Nog eens in de rij staan en …vooral weer wachten…Sommigen hebben daar geen problemen mee en weten daar wel wat op.

IMG 1226 SmallIMG 1229 SmallIMG 1230 Small

En daar zitten we dan. En dat we er zin in hebben, dat is wel duidelijk. Voor sommigen wordt het de eerste keer… spannend !

IMG 1236 SmallIMG 1238 SmallIMG 1239 Small

Na een goede vlucht van ruim 4 uur met prima verzorging: een hapje en drankje en zelfs een koosjer maaltijd en koosjer kopje koffie na…  (Voor zwart drinkers geen probleem, zo kom je immers van de melk af)  waren we in het land des Heren. Dan weer wachten… maar bij deze band had iedereen  prijs!… Voor velen was het volgende avontuur een Engelstalige pinautomaat… maar onder vakkundige coaching van Jos (onze reisleider) regende het shekels (=Israëlisch geld).

IMG 1241 SmallIMG 1242 SmallIMG 1244 Small

We kwamen de met airconditioning gekoelde hal uit en liepen, door naar buiten te gaan, zo de zomer binnen. Een heerlijke 23 graden, dat was even anders. Met onze bus “Immanuel” werden we naar het hotel gebracht. Met David aan het stuur en Aehab als Israëlische gids die goed nederlands kon.

IMG 1251 SmallIMG 1252 SmallIMG 1254 Small

In de enorme hal van het Leonardo Hotel kregen we de laatste instructies voor deze dag en na een verkwikkend koel drankje genuttigd te hebben, gingen we op weg naar de liften. Nu zult u denken en de koffers… blijven die daar buiten staan… nee, na zo een vermoeide dag werden die door de loopjongens naar boven gebracht… kijk bedevaart maar met luxe…

IMG 1258 SmallIMG 1259 SmallIMG 1266 Small

IMG 1267 SmallIMG 1268 Small

We wilden vandaag toch nog samen de mis vieren en dat werd in een van de zalen onder het hotel gedaan. De Deken vroeg zich hard op af, of dit nu wel dé ruimte ervoor was. Nee, wellicht niet, maar we zouden nog wel anders tegen komen. Mooi om op deze plaatsen te kunnen zijn en de Heer te ontmoeten. Plekken doen ons denken aan, maar eucharistie vieren is meer dan dat alleen. En dit wenste hij ons toe.

IMG 1269 SmallIMG 1270 SmallIMG 1272 Small

IMG 1273 SmallIMG 1274 SmallIMG 1276 Small

IMG 1277 SmallIMG 1278 Small

Afsluitend gingen we een verdieping hogerop en vonden we een heerlijk buffet, waarvoor de jarige Mattie ons al de hele dag uitgenodigd had en wat "hij" lekker opgemaakt had…. Nou het mocht er wezen.

En nu… op weg naar een wel verdiende nacht rust… welterusten en tot morgen.

IMG 1280 Small

Zoeken