Paastafereel 2017

20170412 095839

 

Op Palmzondag trekt Jezus de Heilige stad, Jerusalem, binnen,

Gezeten op een ezel, het lastdier van toen. De mensen zijn blij en trekken voor de Koning palmbladeren van de bomen en leggen deze ter begroeting en hulde voor zijn voeten.

 

 

20170412 095851   20170412 095903

 

In de Stad gaat het leven weer gewoon door. Er heerst een gespannen verwachting van wat er komen gaat...

 

20170412 095914   20170412 095925

 

Op de avond voor het lijden van Jezus komt Hij samen met zijn leerlingen, Apostelen, in een bovenzaal om maal met hen te houden. Wat wij zijn blijven doen in de Eucharistie.

 

20170412 095940   20170412 095948

 

In de nacht tijdens zijn smartelijk gebed om de lijdenskelk te kunnen aanvaarden wordt Jezus gevangen genomen en de volgende dag voor Pilatus gebracht die hem de doodstraf oplegt aan het kruis.

 

20170412 100010   20170412 100017

 

Zelf zijn kruis dragend moet Jezus op weg naar de Berg Golgoth, net buiten de stad. Als Hij echt niet meer kan wordt Simon van Cyrene gedwongen om hem te helpen het kruis te dragen.

 

20170412 100027   20170412 100035

 

Eenmaal aangekomen slaan de soldaten Jezus aan het kruis en met Hem 2 moordenaars. Om 15u sterft Jezus en blaast hij de levensadem uit. Het wordt donker en uiteindelijk geheel duister...

 

20170412 100049   20170412 100057

 

Tegen het vallen van de avond mag Jozef van Arimatrea Jezus van het kruis afhalen en legt Hem in doeken gewikkeld in zijn eigen nieuwe graf dat in een tuin daar in de buurt ligt. 

 

20170417 182826   20170417 182906

 

Daar zal Hij rusten tot...

 

20170417 182934

 

Hij is verrezen in Zijn glorie, Alleluia !!

 

20170417 182946

 

Als je wat foto's van de bouw en tot standkoming van dit Paastafereel wilt zien? Klik dan hier.

 

Zoeken