Lourdes 2015 - 6de dag

 

Vandaag de laatste volle dag in Lourdes, Sacramentsdag. ’s Morgens hadden de brancardiers na het ontbijt eerst weer de mis. Omdat de priester gewend was om op zondag te preken wilde hij dit nu ook doen, zeker omdat het Sacramentsdag was. Hij vertelde dat men vroeger alleen op Witte Donderdag alleen de instelling van het Heilig Sacrament en de instelling van de Eucharistie vierde, maar dat hierna snel een minder leuke gebeurtenis plaatsvond, namelijk het sterven van Christus (Goede Vrijdag). Dus besloot men dat het goed was om een eigen feest te wijden aan het Heilig Sacrament.

Na de brancardiersmis moest er snel gewerkt worden omdat een hoop brancardiers en jeugd een taak hadden in de internationale mis. Hier komen pelgrims, jong en oud, ziek en gezond uit alle landen van de wereld bij elkaar.

 

 

IMG 8610

 

Deze mis vindt plaats in de Pius X kerk (de ondergrondse kerk die in de volksmond ook wel ‘pi-di’ wordt genoemd, omdat men in het Frans Pius Dix zegt, uitgesproken als ‘Pius Di’). De mensen die overbleven om de pelgrims te brengen, moesten nu wat meer heen en weer lopen om iedereen te kunnen brengen. Maar dit vormde geen probleem en ook de pelgrims wachtten geduldig tot ze werden opgehaald en naar de kerk werden gebracht.

Het was vol in de kerk, zeker op deze Sacramentsdag. Grote groepen pelgrims stroomden de kerk in. Vandaag ook een heleboel priesters die voorgingen in de mis en ook onze eigen bisschop Wiertz was weer van de partij. De mis was voornamelijk in het Frans en Italiaans, maar gelukkig werd er tijdens de preek Nederlands gesproken en hingen er overal schermen waar de vertaling te lezen was. De priester sprak over de Liefde. Hij vertelde dat we onze liefde kunnen laten uitzuiveren door onder andere het Sacrament van de Eucharistie. Op die manier kan onze liefde onbegrensd worden. Ongeacht onze situatie is dit een opdracht voor elke generatie. Ook, en vooral, als het moeilijk is. Maria heeft ons daarvoor haar zoon gegeven. Hij was voor haar, en is voor ons, de Bron van leven en Liefde.

 

 

IMG 3295   IMG 3300


Na de mis werden alle pelgrims naar het Accueil gebracht om samen wat te drinken. Niet veel later was het tijd voor het puntje (een stukje bezinning) van de brancardiers. De priester vertelde ons dat in vele parochies vandaag een processie werd gehouden, maar dat ook wij hier eigenlijk, iedere keer als wij een pelgrim in een rolstoel duwen met een kleine processie bezig zijn. Omdat Christus als het ware in onze (zieke) medemens aanwezig is. Vandaar de deugden ‘de naakten kleden, de gevangenen bezoeken en uiteraard ook de zieken verzorgen’.

 

IMG 3302


Na de lunch stond voor een aantal van ons een stadswandeling op het programma met mensen uit het hotel Solitude. Anderen namen deel aan de Sacramentsprocessie om te helpen vanwege het tekort aan rolstoelduwers. Ook was er nog een moment voor de pelgrims om de grot te bezoeken. Met name ook voor pelgrims die gisteren mee waren geweest naar de Gavarnie. Mooie gesprekken kwamen hieruit voort, maar ook menig traantje werd door de pelgrims (maar ook door vrijwilligers) gelaten. Een enkele pelgrim nam echt afscheid van geliefd Lourdes, in de verwachting er niet meer terug te zullen komen.

 

IMG 8623   IMG 8621

 

Voor de pelgrims van de OLB was er een ontspanningsmiddag die door de clan werd verzorgd en waarin er gekiend werd. Dit was uiteraard reuze gezellig en het woord 'foetelen' werd regelmatig geroepen. Fanatiek maar met een hoop lol werd er “KIEN” geroepen en werden de prijsjes met een grote grijns in ontvangst genomen.

 

IMG 8645   IMG 8669

 

IMG 8671


Tussen het kienen door werd er door onze jeugd nog een lied gezongen en met een dansje voorzien. Men was erg enthousiast en vond het geweldig. De tekst was zeer toepasselijk en sprak de mensen erg aan.

 

IMG 8658   IMG 8649


Het kienen ging weer verder en na een tijdje werd er besloten om de kaarten te wisselen met medespelers en geloof het of niet, sommigen werden daar tot hun vreugde veel beter van en anderen niet, tot grote hilariteit van de anderen. Op een gegeven moment was er iemand die iets té enthousiast “KIEN” riep en voor “straf” moest zij een lied zingen. Maar gelukkig voor haar was zij niet de enige die deze straf opgelegd kreeg. Ook een van onze brancardiers die zijn “recht” probeerde te halen kreeg een liedje aan zijn broek. Maar gesteund door alle aanwezigen werd het Limburgs volkslied ingezet en werd de straf omgezet in een sfeervol intermezzo.

Uiteindelijk had iedereen een reuze gezellige middag. Er was een lekker hapje en drankje tussendoor en met een tombola werd de spelmiddag gesloten. Er waren aan het einde nog drie speciale prijsjes te verloten. Namen van de pelgrims waren in een bak gedaan en van de drie lotjes die werden getrokken waren er twee met dezelfde achternaam! Zowel de man als de vrouw hadden een prijs gekregen. Een leuk slot van een leuke middag.

De taken van de dag zaten er toen op. We konden terug naar het hotel. Iedereen had nog tijd om wat te doen voordat we gingen eten. Aan tafel verstomde al het gemekker, want er stond lam op het menu. Iedereen had trek. Na het lekkere ijsje verorberd te hebben, ging de jeugd op weg naar zorghotel Padou. Daar werd het lied van vanmiddag nog eens herhaald voor de pelgrims die niet bij het kienen aanwezig waren.

De rest van de avond waren we onverwacht, door plotselinge inspiratie voor een nieuwe stem bij een bekend liedje, bezig met inoefenen van een geheel nieuwe versie van ons liedje Maria. Hierbij werden we ondersteund door een brancardier, die ons hielp met het uitwerken van een tenorstem. Dit mogen we morgen tijdens de afscheidsmis voor alle pelgrims ten gehore brengen. Het was om kippenvel van te krijgen als je hoorde hoe alle stemmen samenvloeiden en op een prachtige manier de tekst van het Maria lied verder onderstreepten. Natuurlijk werd de nieuwe stem direct opgenomen en doorgestuurd via ‘de app’, zodat onze dirigente alvast aan het werk kan om deze te verwerken.

 

IMG 8697   IMG 8695


Aan het leven van Bernadette mogen we ondertussen niet voorbij kijken, want het is een leven dat ons veel kan zeggen en veel kan leren over ons eigen leven, áls we bereid zijn om daar dieper naar te kijken en over door te denken…

Bernadette werd, na een aantal jaren leven als eenvoudig en onbeduidend meisje, door de hemel in de schijnwerpers gezet, en zo werd haar leven openbaar gemaakt. Aards gezien leverde haar dat vervolg op van de gevestigde orde, die haar verschijningen afdeden als een verzinsel, omdat zij er last van hadden. Ze geloofden haar niet, mede omdat ze haar niet geloof-waardig vonden gezien haar positie in de maatschappij. Vanwege haar armoede, ongeletterdheid én omdat ze nog een kind was. Ze ontkenden de boodschap die zij moest doorgeven, omdat ze bleven hangen in de verschijningsvorm van de boodschapster. Toch gingen de bovennatuurlijke verschijningen door. Zoals je ook water niet tegen kunt houden, kun je ook de bron van levend water, die God ons wil geven, niet stoppen. Hierdoor zijn er nu, anderhalve eeuw later, nog steeds mensen uit alle landen en van alle nationaliteiten die toestromen om Maria te vereren als Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

Het werk van God, dat Hij via Maria door middel van Bernadette verrichtte, bleek ondanks alle tegenstand niet tegen te houden. En zo mogen wij, jaren later, nog altijd gebruik maken van de genadestroom die ons te beurt valt hier in Lourdes. Van alle kanten stromen wij samen, jong en oud, arm en rijk, dik en dun, ziek of gezond, rond de bron die door de medewerking van Bernadette is begonnen. Wat tekenend is voor het leven van Bernadette is dat zij, net als Maria, in het verborgene is opgegroeid, daarna door hemelse tussenkomst korte tijd een openbaar leven heeft gehad en toen in het verborgene heeft verder geleefd (als de bezem die na het vegen achter de deur wordt gezet). Opnieuw kunnen we ons dan afvragen of wij in staat zijn om net als Maria en Bernadette hier en nu te dienen, zonder er een probleem van te maken wanneer we daarna weer als bezem achter de deur gezet worden en niet weten wanneer we weer nodig zijn...

Morgen worden we in alle vroegte het hotel uit gebezemd!

 

IMG 8698

 

 

Naar de volgende dag

 

Terug naar het overzicht

 

Zoeken