Jubilerende Deken

25 jaar dekenschap in Landgraaf en Heerlen.

Met een plechtige Hoogmis vierden we feestelijk het feit dat Deken Th. Van Galen 25 jaar geleden als Deken van Landgraaf aangesteld werd. Geflankeerd door 5 medebroeders in het priesterschap stond hij er ook vandaag niet alleen voor.

Dhr. Vaessen sprak, als en namens het Dekenale bestuur, het welkomswoord en de waardering uit voor de vele jaren van toegewijd zielzorger zijn.
De eerste & laatste man waar altijd weer een beroep op gedaan werd en wordt.
Als het om problemen gaat of zaken die opgelost moeten worden.

Een man waar je altijd bij terecht kunt.

De koren waren goed vertegenwoordigd.

Het was een samen gaan van Familiekoor Chrisko en het Dekenalekoor St. Cecilea met Jo Louppen aan het orgel.

Als tussen zang werd er een Priesterlied door het Familie koor gezongen waar de verschillende aspecten van het priesterschap belicht werden.

Waarbij Kapelaan Beijk die de predikatie verzorgde aan de hand van de concilieteksten nog verder op in ging.

De verschillende standen en leeftijden uit onze parochie spraken de voorbeden uit.

Waarna samen eucharistie, dankzegging werd gevierd. Dank aan God voor het geschenk van het priesterschap en dank voor de roeping van Deken van Galen tot dit ambt.
En wij sloten ons aan met de dank voor zijn gegeven ja woord en het gegeven zijn aan deze dienst in de kerk.

Ook werd Marion van Galen, de zus van... in de bloemetjes gezet. Zij vond het verschrikkelijk, en dat wisten we allemaal al, dat ze daar op de voorgrond geplaatst werd. Maar een eer die haar waardig is. Want zoals de Deken het verwoordde:
"het is vaak een helse opgave die ze heeft te verrichten..."

Na de plechtige zegen en een gezamelijk slotlied tot Maria Zetel der Wijsheid van de beiden koren samen kwam er een eind aan deze prachtige viering waar we allen met een voldaan gevoel en opgetogen mee verder konden. Zeker niet als laatste de Deken zelf. En dat is hem ook van harte gegund. Proficiat !

 

De receptie

Een echte receptie met hét boek en een lange rij waarin je al de eerste gesprekken en ontmoetingen kunt hebben.

En dan was het veel handjes schudden, anekdoten vertellen en gewoon blij zijn met en voor elkaar.

Intussen was het in de hal een gezellige drukte waarbij een kopje koffie of wat fris een welkome versnapering was.

De Jeugdkring had voor hun Deken een Lapjes-deken gemaakt. Elk lapje vormgegeven door een familie of persoon. Zoals dit eigen lapje is verbonden door draden en banden en een geheel vormt zo is het een beeld voor onze gezamelijke levensweg.

En dan was er ook voor de jubilaris tijd om nog wat onder de mensen te zijn en deze en genen te ontmoeten.

En zo kwam een "eind" aan een feestelijke en gedenkwaardige dag
die we op 12 mei, feest van St. Pancratius nog eens dunnetjes over doen tijdens een Plechtige Hoogmis.

Zoeken