Hoe gaat het met de Deken...

 

Na de voorspoedig verlopen ingreep bij de deken, laat hij weten dat ook de uitvoerend chirurg bij de eerste controle de goede status bevestigde. Wond, borstbeen en conditie waren gezien de tijd in goede staat.
 
Nu de eerste weken voorbij zijn om langzaam weer op gang te komen, breekt er een periode aan om meer actief zich te gaan inzetten voor verdere fitheid. Het zal o.a. bestaan in grenzen opzoeken en leren verleggen, waardoor alle beperkingen welke nu zich nog laten gelden, verleden tijd gaan worden.
Dankbaar liet hij weten dat hij zich gedragen en gesteund weet door de vele lieve en bemoedigende reacties. In velerlei vormen kwamen ze bij de pastorie binnen. De toegezegde gebeden, de uitgesproken verwachtingen weer spoedig van de partij te kunnen zijn, de vele brieven en kaarten en geschonken gaven ervaart hij als overweldigend en ontroerend.
In de periode die aanbreekt, zal hij buitenshuis krachten en sterkte gaan vergaren. Mochten mensen reactie verwachten op gestuurde mails, dan weten de lezers van dit bericht waarom dit een tijdje zal uitblijven.

Zoeken