Doden herdenken 2014

IMG 5126

 

Samen gekomen op de zondag avond voor het gedenken aan de slachtoffers die gevallen zijn tijdens de tweede wereld oorlog werd er bij deze "duistere materie" eerst het licht ontstoken van de paaskaars. 

 

 

IMG 5127

 

Het Lichtje dat steeds weer ontstoken wordt. Wat de herinnering levendig houdt.
Dit licht steeds weer ontstoken houd dat licht ook levendig. Houdt de herinnering levendig en dat wat de mensen van toen in leven gehouden heeft. De hoop op een vrij en menswaardig bestaan.

 

IMG 5128

 

Deken van Galen ging hier in zijn overweging verder op in.
En wat is dan die vrijheid die door te geven is...
Waar is die op gebaseerd en hoe kunnen we die levendig houden?

 

IMG 5129

 

Mw. Hilde Mietus van de Protestante kerk las ons het verhaal over Saul die op zijn achtervolging aan David overgeleverd zou hebben kunnen worden maar dat de laatste het respect toonde voor de Gezalfde des Heren.

Dat een klein detail in deze vertelling, dat ook Saul zijn behoeften moest doen, het een mens zo opvalt dat het je bij blijft. En daarmee werd paralle getrokken met een verhaal over een onderduik gezin dat 2 jaar lang in stilte onder gedoken moest zijn.

Deze rust en stilte... wie zou dat kunnen op brengen...

 

IMG 5136

 

In enkele voorbeden om vrede en vrijheid in zijn verschillende aspekten en om bezinning over ons doen en laten met elkaar werden deze beden samen gevat in het gebed dat ons allen verbind: Het onze Vader.

 

IMG 5137

 

Onder het laatste van de reeks stemmige stukken orgel muziek deze avond
door gingen we gezamelijk op pad.

Op naar het raadhuis voor de algemene dodenherdenking.

 

Mocht u deze dienst willen terug luisteren? 
Klik dan hier.

Zoeken