Kerkbijdrage

 

In Nederland zijn kerkgenootschappen voor hun inkomsten volledig afhankelijk van vrijwillige bijdragen van de gelovigen. Er bestaat niet zoiets als lidmaatschapsgeld. Of iemand bij een kerk mag horen, hangt niet af van de vraag of hij veel of weinig geld heeft. In principe is iedereen welkom. Maar een parochie heeft natuurlijk wel onkosten.

 

De pastoor en de kapelaan moeten een salaris krijgen, het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie kosten geld, er moeten verzekeringen worden afgesloten, de uitgave van een parochieblaadje kost geld, de bloemen die wekelijks het altaar sieren kosten geld. En zo zijn er tal van zaken die geld kosten. Dat geld moet de parochie zelf bij elkaar brengen. Voor sommige projecten (zoals grote restauraties) is soms wel subsidie aan te vragen, maar voor het leeuwendeel van de parochiebegroting is een kerkbestuur afhankelijk van de parochianen.

 

Inkomsten komen onder andere uit de misstipendia en collectegelden, maar ook uit de kerkbijdrage. De parochies vragen de gelovigen dan om een vrijwillige jaarlijkse bijdrage. Geadviseerd wordt om 1% van het netto loon als brijdage aan de parochie te geven, met een richtbedrag van minimaal € 110,- per huishouden. Uw bijdrage is aftrekbaar voor de belastingen, omdat de RK kerk een ANBI-instelling is.

 

Rekening nummer voor de kerkbijdrage: 

 

NL12 INGB 0001 0408 08
t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius

 

Er is ook een mogelijkheid om de kerkbijdrage volledig fiscaal af te trekken.

Lees hier meer daarover

 

Meer inlichtingen: Mw. I.Boon. Via parochiesecretariaat op dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Tel. 045-5713682 

 

Wat te doen bij ...

Laatste_avondmaal

H. Mis laten lezen

Contact opnemen met het secretariaat. Voor een vermelding in het Parochienieuws, een week voor het eind van de maand opgeven. Hier een overzicht van de kosten.

Doopsel

Doopsel

Klik hier en lees er meer over.

Communie

Communie

Klik hier en lees er meer over.

Vormsel

Vormsel

Klik hier en leer er meer over.

Boete_en_verzoening

Boete en verzoening

De wekelijkse mogelijkheid bestaat in de Pancratiuskerk op zaterdag tussen 14:00 uur en 15:00 uur.
Of u neemt contact op met een van de parochiepriesters.

Priesterwijding

Priesterwijding

Als u de roeping in u draagt, voelt of vragen heeft omtrent het priesterschap en hoe dit te kunnen beantwoorden kunt u contact opnemen met een van de parochiepriesters ,met Bisschop Frans Wierts of Hulpbisschop Everhart De Jong

Kroon-kerst

Roeping tot Broeder of Zuster

Klik hier en lees er meer over.

Huwelijk

Huwelijk

Klik hier en lees er meer over.

Ziekenzalving

Ziekenzalving

Klik hier en lees er meer over.
Pasen

Overlijden

Klik hier en lees er meer over.

Misstipendia

Per 1 januari 2018 gelden de volgende tarieven:IMG 9187 Small

H. Mis op zaterdagavond en zondagochtend € 27,50
H. Mis op weekdagen € 12,50

H. Mis Theresiakapel - Putgraaf 
zaterdag 10.00 uur € 12,50

 

Huwelijksmis
(afhankelijk van de kerkbijdrage van het huwelijkspaar)
€ 440,-

 

Begrafenismis
€ 440,- (excl. koor en organist)
Vrijstelling van de uitvaartkosten: 
Indien men in de laatste vier jaren tenminste 
het gemiddelde van het geldende minimum
aan kerkbijdrage heeft betaald.
Per 1 jananuari 2018 door Bisdom vastgestelde 
normbedrag € 110,- per jaar.

 

Enkel crematiedienst
met parochiepriester zonder een voorafgaande kerkdienst
(afhankelijk van kerkbijdrage) € 440,00

 

Jubileumdiensten

die niet tijdens de reguliere
zaterdag- of zondagsmissen worden gehouden € 275,-

Stichting 10 jaar door de week (leesmis) € 125,-
Stichting 20 jaar door de week (leesmis) € 250,-
Stichting 10 jaar (zaterdagavond of zondag) € 275,-
Stichting 20 jaar (zaterdagavond of zondag) € 550,-

Zoeken