DAG 5 - Een laatste volle dag in Lourdes

Woensdag 4 juni

 

De tijd vloog voorbij. Ook de gezellige avond van gisteren, maar dat was gisteren en dat is dus geweest.

De laatste volle dag in Lourdes brak aan. Wederom na een heerlijk ontbijtje een H.Mis bij de brancardiers. De mis stond in het teken van afscheid, niet alleen tijdens de lezingen kwam dit naar voren, maar ook op het einde toen werd stil gestaan bij het afscheid van John Pletzers.

John had de leeftijdsgrens bereikt van 70 jaar en dat betekent dat hij niet meer kan worden ingezet als brancardier. Het was een emotioneel maar mooi moment.

 

IMG 1836   IMG 1835

 

Vandaag stond de internationale mis op het programma. Omdat het weer wat minder was kregen alle zieken een regencape over zich heen en een warme deken over de benen. Eenmaal goed ingepakt ging ieder op weg naar de Pius X basiliek. Daar kwamen duizenden pelgrims bijeen. Het was werkelijk imposant. Probeer dan maar eens een goed plekje te vinden. Dat lukte de een beter dan de ander.

 

IMG 1849   IMG 1854

 

Janneke had de eer dat ze de eerste lezing mocht doen en voor haar was er dan ook een mooi plaatsje gereserveerd. Maar niet alleen het enorme aantal pelgrims was indrukwekkend, ook het aantal priesters! Iemand had ze geteld en kwam op een aantal van 110 priesters, 5 bisschoppen en 1 cardinaal! Tijdens de consecratie stonden ze allemaal (op enkelen na die niet goed ter been waren) rond het altaar. Op zulk soort momenten ervaar je nog meer dat we een echte wereldkerk zijn. En ook tijdens de vredeswens is het mooi om dit in allerlei talen te horen.

 

IMG 1857   IMG 1862

 

Na afloop van de mis regende het nog lichtjes en de koffie werd daarom ook binnen geschonken voor de zieken. De brancardiers konden bijna direct beginnen met hun dagelijkse "puntje" en toen dit gedaan was konden we gaan lunchen.

 

IMG 1866   IMG 1867

 

Op het middagprogramma stond deze keer voor de zieken een ontspanningsmiddag. Maar voordat het zover was besloten een aantal van ons nog naar de baden te gaan.

 

IMG 1868

 

Ook enkele zieken werden meegenomen. Het was niet alleen voor hen, maar zeker ook voor ons een hele mooi ervaring. Vol eerbied en respect wordt er met de pelgrims omgegaan. Ook het nemen van foto's van mensen die wachten om de baden in te gaan wordt door de mederwerkers bij de baden niet gewaardeerd en men wordt verzocht om het fototoestel weg te doen.

 

IMG 1872   IMG 1877

 

Aangezien de een wat langer voor de baden moest wachten dan de ander kwamen we gespreid bij de ontspanningsmiddag aan. Het was werkelijk heel erg leuk om te zien wat een spelletje bij een mens kan losmaken. Menigmaal was de kreet "ZE FOETELEN!" te horen.

 

IMG 1888   IMG 1884

 

IMG 1891   IMG 1911

 

De spelletjes waren leuk georiganiseerd door de Clan maar naderhand werd er door de brancardier Jim ook nog een aantal fraaie liederen gezongen wat iedereen in de zaal geweldig vond. Wij, de jeugd van Chrisko, leverde ook een bijdrage aan de ontspanningsmiddag. Hoewel ons optreden wat uitgesteld moest worden door technische mankementen werd dit snel verholpen en hebben we opgetreden met onze liedjes met dansjes Zo werd er snel een lach tevoorschijn getoverd op menig gezicht onder de pelgrims. 

 

IMG 1918   IMG 1934

 

Terwijl de ontspanningsmiddag verder ging waren er enkelen die nog een vaandel mochten dragen tijdens de sacramentsprocessie. En dat was me een processie! Het duurde zeker een half uur voordat alle pelgrims waren vertrokken. De voorkant van de stoet was al gearriveerd in de basiliek voordat de laatsten waren gestart. Dit zijn aantallen die een heel ander beeld van een processie geven.

 

Na alle activiteiten was het tijd voor ons laatste diner in het hotel. Wederom heerlijk en er valt eigenlijk weinig over te zeggen. Na het diner ging een aantal nog afscheid nemen bij een van de organisaties waarbij ze de week hadden doorgebracht. Samen met een aantal leden van die groep werd er een stukje voorgedragen.

 

Aan het eind van de dag waren we te gast bij de ontspanningsavond van de NLZ, een van de twee bedevaartorganisaties met wie sommigen samen hebben mogen werken. Het was een leuke avond met zang en dans en onder andere "kleine andré" steelde de show. Achteraf hebben we met zijn allen nog even gezellig na kunnen praten in het hotel.

 

IMG 1946   IMG 1956

 

Onze tijd hier zit er bijna op. Vanavond de koffers inpakken en zorgen dat we klaar zijn voor de terugreis. Het waren prachtige dagen. Morgen nog een halve dag in Lourdes en dan de terugreis. Ook onderweg kunnen we nog het nodige beleven maar dat zien we morgen wel weer.

Zoeken