Liturgie

De liturgie is een wezenlijk onderdeel van ons christelijk leven. Het is niet alleen de eredienst aan God maar ook verkondiging van het evangelie en de ware naaste liefde.

Het is de priester of diaken die voorgaat tijdens de liturgie omgeven en terzijde gestaan door verschillende mensen. Hieronder staan ze.

Wilt u meer over hen weten? Klik. En ervaar het.

Misdienaars

Wie kent ze niet? De misdienaars. Hier meer over hen; hun bezigheden; interessen en aktiviteiten.

Acolieten

Deze uitgegroeide 'misdienaars' verzorgen met hen de dienst aan het altaar ook en vooral dan als de jeugd verplichtingen op school heeft.

Lectoren

Zij die het Woord Gods van klank voorzien ter verkondiging van Gods grote daden. Een mooie en belangrijke dienst tijdens de liturgie.

Collectanten

"Men is niet rijk door wat men bezit, maar door wat men met waardigheid ontberen kan." zei Epicurus al. En deze mensen maken het u mogelijk om deze waardigheid te kunnen tonen.

Kinderwoorddienst

Tijdens de woorddienst in de H. Mis van 11:30 uur worden de kinderen uitgenodigd om samen naar de crypte te gaan voor de kinderwoorddienst.

Crèche

Voor de allerkleinste is er een opvang tijdens de H. Mis van 11:30 uur op de zondagen.

Kerkmuziek

Dat bidden bij de kerk hoort... weet een ieder. De H. Don Bosco heeft eens gezegd: "Zingen is dubbel bidden." Hier iets meer over die dubbele bidders en -sters.

Zoeken