Kruisweg 2015

 

 

Statie 10

 

TIENDE STATIE


Jezus wordt van zijn kleren beroofd


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Gekomen op een plaats die Golgotha genoemd
wordt - dat wil zeggen Schedelplaats - moest
Jezus wachten tot het hout tot Kruis was
geprepareerd. De gekruide wijn ter sterking
welke Maria wilde geven, dronken de beulen
zelf op. Hem gaven ze met alsem gemengde
wijn te drinken. Ze Hem verdeelden zijn kleren
onder elkaar door er om te dobbelen.

 

Zonder enig gevoel voor respect zetten
de beulen Jezus schaamteloos te kijk. Jezus
moet dit ondergaan, omdat Hij ook dit
onderdeel van menselijk gedrag niet alleen aan
het licht brengt, Hij wil troost geven aan de
mensen die dit moeten ondergaan. Eerloos
gedrag, aanklagen om zichzelf te verrijken ten
koste van de ander. Hoe snel voltrekt zich niet in
onze wereld. Het begint soms met: heb je het al
gehoord .... bidden we om beheersing

van mond en zinnen.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 

Zoeken