Kruisweg 2015

 

Statie 02

 

TWEEDE STATIE


Jezus neemt het kruis op zijn schouders


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

De soldaten, gewend aan bloedig geweld, in de
stemming gebracht door de opgehitste,
uitzinnige menigte, dreven een spel met Jezus.
De spot lag bij hen, de razernij bij het volk, de
voldoening bij de ontmaskerde priesters. Ze
ontdeden Hem van de spotmantel, trokken Hem
zijn eigen kleren weer aan, legden de balk op
Zijn rechterschouder schouders en voerden
Hem weg ter kruisiging."

 

Wie van ons draagt geen kruis? Je bent
niet geslaagd in het leven en je verwachtingen, -
je bent eenzaam en alleen, onbegrepen en
onbemind, -geslagen door ziekte of handicap, -
werkeloos zonder uitzicht- teleurgesteld in je
liefdesleven, - getroffen door de voor ons te
vroege dood van wie kostbaar en dierbaar was.
Allemaal reden om God en de mensen verwijten
te maken. Om zelfs toe te geven aan de twijfel
dat God er is. Jezus Kruis: onze ondank, onze
afwijzing om Zijn weg te gaan, dat we de geest
van de wereld meer koesteren dan de Heilige
Geest. Bidden we om kracht naar kruis.
Doen we als Jezus.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 

Zoeken