Kruisweg 2014

 

Kruisweg Beuron 10

 

Tiende statie


Jezus wordt van zijn kleren beroofd

 

Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


Beroofd worden van alles wat je dierbaar is, zelfs van je kleren, is de meest ontluisterende ervaring die je kunt ondergaan. Jezus werd de kleren van zijn lichaam getrokken. Zo deelde Hij het lot van mensen die moeten leven na brutaal geweld, door anderen hen aangedaan.


Het lichaam is bedoeld als een krachtig instrument om elkaar te dienen. Handen en voeten, hart en kennis zijn instrumenten om samen iets op te bouwen. Wat een afstraffing als iemand te horen krijgt: je kunt niks. Het lichaam is ook bedoeld om uitdrukking te zijn van trouwe liefde en genegenheid. Maar zoals handen kunnen slaan, voeten kunnen trappen, het hart egoïstisch handelt en het hoofd valstrikken bedenkt, zo kan men ook het lichaam onteren door perverse handelingen en schaamteloze honger naar seks. Je wordt dan niet als mens gewaardeerd, maar gebruikt. Mensen worden misleid en verleid en misbruikt. Moge de blik op de ontluisterde Jezus mensen uitnodigen tot groter respect voor de bedoeling van het lichaam.
Ontferm U over ons, o Heer, ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Wees gegroet

 

 

Zoeken