Kruisweg 2014

 

Kruisweg Beuron 09

 

Negende statie


Jezus valt de derde maal onder het kruis


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


De Farizeeën te paard bleven staan aan de westkant van de plaats van terechtstelling, waar de berg een zachte helling heeft;
de kant naar de stad toe, die men opklom met Jezus en de twee moordenaars, is woest en steil.
De Heer werd met zijn kruis, het lastige, ruwe, pad opgedreven, terwijl met Hem sloeg en aan de touwen trok.
Op de plaats waar dit kronkelpad afbuigt, deed de arme Jezus een zware smartelijke val onder het kruis.


Wanneer alle beelden van de kruisweg een eigen betekenis hebben, wat is de bedoeling van deze derde val? 3 maal werd Samuel geroepen voordat hij Gods stem herkende, 3 maal sloeg Bileam zijn ezel die toen tot hem sprak: waarom slaat ge mij. 3 maal werd Jezus bekoord in de woestijn. 3 maal had Petrus hem verloochend. Drie symboliseerde de overtreffende trap: het hoogste, het grootste, het uiterste, met name wanneer Elia zich driemaal over de dode jongen uitstrekt waardoor deze ten leven komt…. Daarnaast verwijst 3 naar de driedeling van de kosmos, de hemel, de aarde en de onderwereld, waardoor het de symbolische betekenis kreeg van de verticale kosmische totaliteit. En wij zeggen nog steeds: driemaal is scheepsrecht. Bidden we mensen ontvankelijk worden voor de Drie-ene God, omdat Jezus daarvoor betaalde.
Ontferm U over ons, o Heer, ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Onze Vader

 

 

Zoeken