Kruisweg 2014

 

Kruisweg Beuron 08

 

Achtste statie


Jezus troost de wenende vrouwen

 

Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


Toen de vrouwen en maagden zagen, hoe vreselijk ellendig de Heer daar voorkwam, begonnen ze luid te jammeren en te weeklagen,

terwijl ze Hem, naar Joodse trant, doeken toestaken, opdat Hij zijn zweet ermee zou afdrogen.
Jezus nu keerde zich tot hen en sprak: “Gij dochters van Jeruzalem” - dit betekent ook: Gij vrouwen uit de dochtersteden van Jeruzalem - “ween niet over Mij, maar over uzelf en uw kinderen, want een tijd zal komen, waarin men zeggen zal: “Gelukkig de onvruchtbaren, zalig diegene, wier schoot niet gebaard heeft en wier borsten niet hebben gezoogd!”


Zij die zelf lijden zijn vaak, beter dan wie ook, in staat om anderen te begrijpen en te troosten. Zij weten uit ervaring wat er omgaat bij anderen. Lijden en verdriet kunnen egocentrisch maken, maar zij kunnen ook heilzame krachten in ons los maken. Helaas en naar waarheid: begrijpelijk is het dat we geen lijden willen. Lichamelijk grijpen we daarom naar pillen en spuiten en pompjes. Geestelijk verdoven we ons met tal van bezigheden, geneugten, afleiding en lopen we de massa achterna. Belangrijk zijn mensen die zich niet alleen laten leiden door wat men vindt, maar durven vragen: wat vindt God ervan? Om zulke mensen bidden wij.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Wees gegroet

 

 

Zoeken