Kruisweg 2014

 

Kruisweg Beuron 07

 

Zevende statie


Jezus valt de tweede maal onder het kruis


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


Toen de stoet de stadspoort naderde, dreven de beulsknechten heviger tot spoed aan. Enkele stappen vóór de poort, te midden van de oneffen stuk gereden weg, lag een grote waterplas; de soldaten trokken Jezus voort en men liep dicht opeen. Simon van Cyrene probeerde terzijde te stappen, waardoor de kruislast verschoof en de arme Jezus stortte vóórover in de modderige plas, zodat Simon ternauwerdood het kruis kon houden. Arme Simon, arme Jezus die daardoor opnieuw valt.

 

Een misstap van iemand, kan ook grote gevolgen hebben voor een ander. Simon deed het goedbedoelend, maar ook zo kan men in de fout raken. Met goede bedoelingen alleen komt men er niet. Triester wordt het wanneer mensen willens en wetens anderen meesleuren in hun keuzen. Keuzen en gedragingen die een ander niet willen dienen maar uit zijn op eigen baat, roem eer en aanzien. Misleidend gedrag wordt echter niet altijd meteen herkend. “Nooit meer oorlog”, zuchten we regelmatig…maar hoe vaak woedt er geen diepe strijd in ons midden? Niet alleen op wereldvlak, ook in eigen steden, dorpen, werkplaatsen en gezinnen. Bidden we om inzicht en onderscheidingsvermogen, om goede inzet en daadkracht
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Onze Vader.

 

 

Zoeken