Kruisweg 2014

 

Kruisweg Beuron 04

 

Vierde statie


Jezus ontmoet zijn lieve maar vooral intens bedroefde moeder


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


De Moeder des Heren zag bleek, haar ogen waren rood van het wenen, ze sidderde en beefde van het hoofd tot de voeten en was in een blauwgrijze mantel gehuld. Het lawaai kwam dichterbij en werd duidelijker; men vernam het bazuingeschal en de roep aan de straathoeken, dat er een ter kruisiging werd gevoerd. Maria vroeg aan Johannes: “Moet ik het zien, zal ik het kunnen dragen?”
Hoe sneed het bazuingeschal door haar Hart! Jonge beulsknechten gingen vooraan met het gereedschap voor de kruisiging en één van hen hield de nagels spottend onder de ogen van de Heilige Maagd.


De aanloop naar haar moederschap was wonderlijk en ze jubelde het uit: Mijn hart prijst hoog de Heer, verrukt is mijn geest om God mijn verlosser. Het einde van het ontvangen leven is uiterst verwonderlijk, welk een bitterheid. Ze was er om haar Zoon te zien, zodat het Hem kon sterken. Niet denkend aan zichzelf, stond ze opnieuw klaar voor Hem. Menselijk ondraaglijk, je kind te zien lijden, daarbij wetend wat niemand wist: de mensen maken Gods Zoon monddood. Ondanks alle smart, blijven zeggen: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw Woord. Over heel de wereld torsen moeders mede het kruis van hun kinderen. Laat hen die treuren om hun kinderen uw bijstand en hulp ervaren.

En laat allen die zwaar te lijden hebben uw nabijheid ervaren.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Wees gegroet

 

 

Zoeken