Kruisweg 2014

Kruisweg Beuron 13

 

Dertiende statie


Jezus wordt van het kruis afgenomen


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost


Maria zag nu van dichtbij, in zijn wonden, de verschrikkelijke mishandelingen, die Hem werden toegebracht; Zij kuste zijn bloedige wangen, terwijl Magdalena met haar aangezicht op zijn voeten lag. Al de heilige vrouwen waren Maria behulpzaam door het aanreiken van schalen met water,
sponsen, zwachtels, zalven en specerijen.
Niettegenstaande haar onuitsprekelijke droefheid, was de Heilige Maagd met sterke moed bezield; hoe bedrukt Zij zich ook gevoelde, toch kon Zij het heilig lichaam in zijn ellendige toestand niet laten en daarom begon Zij het dadelijk te reinigen en te verzorgen. Na de reiniging zalfde Maria het heilig Hoofd en de wonden, Zij kuste de handen van Onze Heer en vulde de wonden met balsem.

 

Ook het lichaam waarvan Christus het Hoofd is, deelt in zijn sterven. De Kerk moet niet rekenen op triomftochten en alleen maar overwinningen. Christenvervolging valt hard maar moet ons in wezen niet verrassen. Erger is het kwaad, dat van binnenuit, de Kerk uitholt en laat sterven in de harten van mensen die houvast en levenszin zoeken in hun godsdienst. Gelovigen van goede wil, blijven verslagen en bedroefd achter. Het besef van Jezus woord biedt troost: de poorten er hel, zullen haar nooit overweldigen. Bidden we om volharding voor alle mensen van goede wil en om inzicht voor hen die de kerk geweld aandoen.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Wees gegroet


Zoeken