Kruisweg 2013

09 Tegel Statie
 
NEGENDE STATIE

 

Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Driemaal vallen is te veel.  Jezus is volkomen machteloos, hulpeloos en uitgeput. Hij kan niet meer.  Hij is alleen maar pijn. Toch moet hij verder.

 

Driemaal is scheepsrecht¼Het is een goede vraag om over door te spreken: waarom zou ik in het hier en nu goed leven? Omdat er een oordeelsdag aankomt en ik dan “wit”, d.w.z. rein wil zijn om “staande” te blijven voor Gods rechterstoel? Of omdat ik door Jezus nú al wit mag zijn, d.w.z. zuiver en goed en niet blijf neerliggen in de zonden van gierigheid, gulzigheid, waanwijsheid, eigendunk, onkuisheid en gramschap? Deze ondeugden bezoeken ons met hun vleierij telkens weer, om ons diep in het stof te laten bijten.   God oordeelt ons niet, het zijn onze stappen nu die het oordeel maken. Zoeken we de rijkdom van ons geloof te leven, door ook telkens weer uit de lauwheid van hart op te staan en het goede te doen.

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken