Kruisweg 2013

12 Tegel Statie

 

TWAALFDE STATIE

 

Jezus sterft aan het kruis

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Toen riep Jezus met luide stem: Vader, in uw handen leg ik heel mijn leven. Na deze woorden boog hij het hoofd en stierf. Iedereen sterft eens. Een christen staat door Jezus vaak oog in oog met het sterven als een volledige overgave aan God. Sterven is niet iets wat je overkomt, maar iets dat je zelf doet, aan de hand van Jezus je overgeven aan God de Vader.

 

De dood is niets, is maar één tel... maar de weg erheen is soms ellendig. We kennen allen mensen die ons ontvallen zijn. Mensen met een lange lijdensweg, pijnlijk, gepaard met eenzaamheid of moedeloosheid, opstandigheid of  verbittering. Zeker ook als uiterlijke  omstandigheden daar aanleiding toe geven: te jong naar menselijke maatstaf, ... of de wijze waarop iemand aan het einde kwam.

Maar de dood dient het leven. Zoals de geboorte van Christus ,God bij de mensen bracht, zo brengt de kruisdood van Christus de mensen bij God. Dit geheim is alleen te begrijpen door de goddelijke deugden, welke zijn: Geloof, Hoop en Liefde. Bidden we daarvoor.

Onze Vader...

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken