Kruisweg 2012

NEGENDE STATIE

 

Statie09 Small

Jezus valt voor de derde keer onder het Kruis

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Opnieuw valt Christus ter aarde onder het gewicht van het Kruis. De mensen kijken toe, zich afvragend of Hij de kracht zal hebben}W nogmaals te gaan staan. Het lijkt erop dat Hij de weg niet ten einde kan gaan, dat Hij bezwijkt omdat alle inzet ten spijt, het verder gaan uitzichtloos is geworden ..

Wie kent dat gevoel niet. Je hebt alles gedaan, en je denkt: ik kom geen stap meer vooruit. En als extra pijnlijk: de omstanders zijn toeschouwers. Ze zien wat er gebeurt en doen niets, steken er geen hand naar uit. Je kunt als lokale kerk denken aan je tot drie keer afgewezen worden met een rechtvaardige eis voor het behoud van de jarenlange traditie om te kunnen parkeren. Maar deze gedachte doet tekort aan zo velen die echt in zorg en last leven. Zich alleen voelen, niet begrepen, verstoten, misacht. In huwelijk en gezin, maar ook in je gevecht met instanties die je echt pijn deden maar hun ongelijk niet zullen bekennen. Je zult er maar je zoon of dochter door verloren hebben. Uitzichtloosheid zet door, neerslachtigheid komt op. Ook Noach moest na de raaf nog twee keer een duif loslaten. Na de derde poging kwam er een groen twijgje: klein, maar net voldoende om te zeggen: er is toekomst. Dank zij Jezus was er toekomst voor Petrus na diens 3-voudige verraad. Ook wij moeten mensen van hoop zien te blijven. Dat we lange adem mogen hebben en vertrouwen dat God alles ten goede keert voor wie Hem liefhebben.

Onze Vader ...

TIENDE STATIE

Statie10 Small

Jezus wordt ontdaan van zijn kleren en krijgt gal en azijn te drinken

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Hij wilde geen bedwelming, waardoor Hij niet ten volle het lijden zou kunnen beleven. Hij wilde ten volle bewust zijn wanneer Hij zou Lijden onder het Kruis; volbrengen de missie die Hij van de Vader gekregen heeft. De soldaten, die de straf moesten uitvoeren, waren gewend bij de kruisiging, de veroordeelde te bedwelmen en zo buiten bewustzijn te brengen. Maar met Christus kon dit niet gebeuren. Jezus wist dat zijn dood aan het Kruis het zoenoffer moest zijn. Daarom wilde Hij bij bewustzijn blijven tot aan het einde. Wanneer Hij niet bij bewustzijn zou zijn, kon Hij niet in volle vrijheid, ten diepste het offer kunnen brengen. Hij moest op het Kruis komen om het offer van het Nieuwe Verbond te brengen.

Zijn geweten volgen en in vrijheid leven en kiezen: dat zijn de essentiële elementen van de menselijke handeling welke Jezus ons hier voor leeft. Juist dát wil de zogenaamd vrije wereld de christenheid ontnemen. Gewetens bezwaren stoppen waar de staat geen verlof meer geeft. Onder het motto van absolute vrijheid mag de gelovige zijn geweten nièt meenemen naar de werkplek. Hoe ver de christenvervolging hier al is zijn we ons niet of slecht ten delen bewust. De wereld heeft zoveel mogelijkheden om de wilskracht te verminderen en het geweten te sussen. Wat heroïne doet aan de verslaafde, doet evenzeer de Gods ontkenning: en we laten ons verdoven, zolang we maar bouwen op onze pleziertjes, groot en klein. Zelfs de legitieme mogelijkheden om de pijn te verzachten moet gedaan worden met respect voor de menselijke waardigheid. Bidden we dat onze mensenwereld ontwaakt uit de roes van blindheid en doofheid voor Gods Woord.

 

Zoeken