Kruisweg 2012

ACHTSTE STATIE

 

Statie08 Small

Jezus spreekt tot de wenende vrouwen van Jeruzalem

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

"Dochters van Jeruzalem, weent niet over Mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen.

Weet dat er een tijd zal komen waarop men zeggen zal: 'Gelukkig de onvruchtbare, wier schoot niet heeft gebaard en wier borst geen kind heeft gevoed.' Dan zal men tot de bergen zeggen: 'Val op ons', en tot de heuvels: 'Bedekt ons.' Want als men zo doet met het groene hout, wat zal er dan met het dorre gebeuren?" (Lc. 23, 28 - 31)

Huil niet voor mij, maar voor jezelf en voor jullie kinderen. Op dat moment was het moeilijk te begrijpen wat de betekenis was van deze woorden. Kort daarvoor had Jezus geweend over Jeruzalem en het verschrikkelijke lot van de stad voorzegd. Nu lijkt het erop dat Hij opnieuw verwijst naar dat lot. Een trieste ondergang van een trotse stad welke zich voltrok in het jaar 70. Er werd heel wat geleden en geweend. De morele en godsdienstige houding kreeg haar antwoord. Wie zijn nu de beklagenswaardige? Uw antwoord zal zeker divers zijn. Voor de een zijn het de kinderen van gescheiden ouders. Voor anderen die vluchtelingen en hongerenden. Voor andere de christenen die worden vervolgd. Mensen die massaal ontslag krijgen. Een kind dat geen i-phone krijgt zoals de anderen al wel hebben zal zich beklagenswaardig voelen. Wat zegt Paulus ons: "Als wij alleen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen" (1 Kor. 15:19). Bidden we om geloof in het eeuwig leven.

Wees Gegroet, Maria.

 

Zoeken