Kruisweg 2012

TWEEDE STATIE

 

Statie02 Small

Jezus neemt het kruis op Zijn schouders

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Het kruis stond symbool voor een schandelijke dood, bestemt voor de laagste klasse. Nu werd het kruis "een sleutel" ... Vanaf dit moment kan men, met behulp van déze sleutel, de deur openen naar het diepste mysterie van God. wie Christus leert kennen, leert God kennen; Doordat Christus het Kruis op zich nam én aannam, komt men te weten dat God liefde is, een liefde die alles verdraagt.

Maar God koos het Kruis. Voor de mens onbegrijpelijk. De mens kiest liever wat anders. Als je al geen dure inkopen kunt doen op de Tefaf, als je al geen relatie hebt in de showbiz van Hollywood , geen tweede huis in Mauritius dat je aanvliegt met een privéjet... je hebt nog zoveel wat je hartje kan begeren. hebt We hebben het ook nodig. Het leven is belastend, een beetje ontspanning en fun hoort erbij. Even de stress ontvluchten, spanningen achter je laten. Om het evenwicht te bewaren tussen werken en zorgen en de drang naar geluk en gezelligheid. Een kruis op nemen, tja als het moet, als het niet te vermijden is, er onbaatzuchtig zijn voor anderen, je inzetten voor iemand zonder dankjewe1, werken zonder geprezen te worden, Het levensteken dat Jezus geeft is niet even gaan shoppen in Jordanië, vakantie aan het meer van Tiberias, een huis bouwen in de oase van Jericho. Is al dat leuks verkeerd? Mag ik niets meer doen wat ook de moeite waard lijkt. Natuurlijk. Het kruis in ons leven komt toch wel. Wel zo verstandig om zich te oefenen in kleine kruisjes van elke dag .. Het kruisje als het teken van liefde zonder beperkingen. Opdat we klaar staan als ons iets zwaarders op ons pad wordt gelegd.

Onze Vader ...

 

Zoeken