Kruisweg (Goede vrijdag 2011)

NEGENDE STATIE   

IXb_Small

JEZUS VALT VOOR DE DERDE MAAL ONDER HET KRUIS

 V. Wij aanbidden U, O Christus, en loven U.
A. Omdat gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Een schouwspel waar een normaal mens misselijk van wordt. De soldaten te paard kozen het rustige pad op de westzijde van de berg Golgotha, terwijl men het lastige pad aan de oostkant voor Jezus liet. Men moest aan de touwen rukken om Jezus naar de top te sleuren. Simon van Cyrene werd weggejaagd. Opnieuw wordt dit teveel. Jezus gaat volledig onderuit. De bloedende wonden maken Hem welhaast onherkenbaar. Zijn pijn uit zich in een duidelijk kermen. De touwen trekken hem weer op.

Mét de aardbeving kwam de tsunami in Noord Oost Japan, verwoestend en verpletterend, alles wat mensen dierbaar was. Daarna meldden zich nieuwe bevingen en naschokken en tot overmaat ramp openbaarden de gevolgen ervan zich in de kernreactoren. Soms denken mensen ook in hun eigen leven: toe maar, het kan niet op, ook dat kan er nog wel bij. De wet van Murphy. Dat betekent zoveel als: wanneer je in een lange en donkere tunnel eindelijk een lichtpuntje ziet, is dat natuurlijk de koplamp van een trein. Maar dit is niet wat Jezus overkomt. Hoewel ondraaglijk en godsonmo-gelijk, verdient Hij met deze val dat de macht van de duivel, die Hem in de woestijn tot drie keer toe bekoorde, wel degelijk ontkracht wordt. Bovendien herstelt Hij zo op bovennatuurlijke wijze het drievoudige verraad van Petrus. En wij? Kunnen ook wij zien en begrijpen dat je wonden van de mensheid kunt mee helpen genezen door er iets tegenover te stellen? Brengen we het op om gezinsleden te verdragen die het zichzelf of ons lastig maken? Wat is ons antwoord als we helaas moeten ervaren dat er in kerk en wereld zwakke broeders zijn die door de mand vallen? Weglopen, uittreden, aanklagen en roepen om straf is één manier, uitboeten is de wijze van Jezus voorbeeld.Aan ieder de keus.

 

V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig. 

Zoeken