Kruisweg (Goede vrijdag 2011)

VIJFDE STATIE

Vb_Small

SIMON VAN CYRENE HELPT JEZUS HET KRUIS TE DRAGEN.

V:Wij aanbidden U Christus en loven U.
A: Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

Slechts een ogenblik troostte Hem het begrip van zijn Moeder... en voelde Hij de pijn van het moeten loslaten... Nu moet Hij weer alleen verder. Jezus is eenzaam. Die Hem liefhebben, zijn machteloos; die Hem konden helpen, willen het niet. Als de soldaten van de wacht zien dat zijn krachten bezwijken, grijpen zij Simon, een man uit het Griekse plaatsje Cyrene, dat ligt in het huidige Libië.

Het zal je maar gebeuren. Dat mensen je verplichten tot een opdracht waar je totaal geen zin in hebt, geen puf voor hebt en je bovendien niet betrokken wilt worden in iets.
Simon was klaar met zijn werk, hij is op weg naar huis en komt de treurige stoet van de veroordeelden tegen De soldaten maken van hun recht gebruik om mensen onder dwang tot kruis dragen te verplichten. Wat een verzet moet er in hem opgekomen zijn dat hij plotseling verwikkeld raakt in het lot van een veroordeelde! Hij doet wat hij moet doen, maar ik denk zeer zeker onder protest! De evangelist Marcus noemt echter met hem ook de namen van zijn zonen, die de lezers klaarblijkelijk bekend waren als christenen en leden van hun gemeenschap (Mc. 15, 21). Uit de onvrijwillige ontmoeting is nadien geloof geworden. De Cyreneër heeft in het meegaan en het meedragen bemerkt dat het genade was om met deze Gekruisigde mee te gaan en hem te helpen. Het mysterie van de lijdende en zwijgende Jezus heeft hem in het hart geraakt. Jezus, wiens goddelijke liefde alleen heel de mensheid verlossen kon en kan, wil immers dat wij zijn kruis meedragen, om aan te vullen wat aan zijn lijden nog ontbreekt (Kol. 1, 24). Telkens als wij een lijdende, een vervolgde en machteloze in goedheid tegemoet treden en hem helpen zijn leed te dragen, dragen wij Jezus' eigen kruis mee. Zo ontvangen wij heil en mogen zelf bijdragen aan het heil van de wereld. We herkennen ons verzet, onze boosheid soms als we iets moeten doen waar we geen zin in hebben. Maar het woord luidt niet voor niets: draagt elkanders lasten.

V: Ontferm U over ons Heer, ontferm U over ons.
A: God, wees ons zondaars genadig. 

Onze Vader

 

 

Zoeken