Kruisweg 2015

 

 

Statie 06

 

ZESDE STATIE


Veronica droogt het aanschijn van Jezus af


Wij aanbidden U, Christus en loven U.

Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Veel mensen, op hun best gekleed, haasten zich
tempel waards. Ze probeerden Jezus te
vermijden om niet verontreinigd te worden. Een
grote fiere vrouw echter mengde zich tussen de
soldaten in. Haar wil om Jezus liefdevol nabij te
zijn, slaagde deels. Haar doek nam Hij aan om
zijn bebloed en vervuild gelaat te reinigen. Maar
het kruikje sterkende drank dat ze ook bij zich,
kon ze Hem niet meer reiken. Haar verwensend
werkten de gerechtsdienaren haar weg. Dat
alles had nog geen2 minuten geduurd, maar
deze daad kreeg voor haar en voor ons
eeuwigheidswaarde.

 

Wie goed doet, goed ontmoet, is zeker
in onze beleving niet waar. Is het niet vaker:
stank voor dank? Zelfs in de intieme sfeer van
een gezin of relatie lijdt de mens aan dit
fenomeen. Om moedeloos van te worden! Zegt
Jezus daarom niet: "Alles wat ge niet gedaan
hebt voor een der geringste, hebt ge ook niet
voor mij gedaan". Wie van mensen een
dankbaar teken of antwoord verwacht, komt
best wel eens bedrogen uit. Is het daarom dat
gelovigen goed, ondanks de menselijke reactie
erop? Leren we dingen te doen in het zicht van
Zijn Heilig Aanschijn.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 

Zoeken