Kruisweg 2015

 

 

Statie 05

 

VIJFDE STATIE


Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Omdat men vreesde dat Jezus de tocht niet zou
kunnen afmaken, hield men Simon uit Cyrene
aan. Men zag aan zijn kleding dat hij een heiden
was en een eenvoudige dagloner. Met vrouw en
kinderen werkte hij enkele dagen in de tuinen,
voorafgaand aan het Paasfeest der Joden. Men
bond het kruishout aan hem vast. Deze man was
sterk, in de bloei van zijn leven en bracht Jezus
verlichting. Gaandeweg raakte hij onder de
indruk van de man van smarten en raakte
heilzaam ontroerd.

 

Opeens wordt de man gevraagd zijn weg
te onderbreken. Het heeft iets weg van een
roeping. Niet alleen de priester of een
godgewijde krijgt de taak Jezus te helpen. In
feite stapt dit het leven binnen bij de doop van
een mensenkind. Niet wat jij wilt, je eigen werk,
je eigen belangen, je vreugden of je
plichten ... ieder mens heeft de opdracht om
Jezus te vergezellen, niet alleen te laten op Zijn
weg door de wereld. Bidden we om mensen die
zegen brengen door verlichting te scheppen.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 

Zoeken