Kruisweg 2015

 

 

Statie 04

 

VIERDE STATIE


Jezus ontmoet zijn bedroefde Moeder


Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Vergezeld door Johannes had Maria een plekje
moeten zoeken waar ze haar Zoon langs zag
komen. Ze leed vreselijk, maar wilde ook niet
wegblijven. Enkele vrouwen en een enkele man
begeleidden haar. Ze leed al bij het kabaal dat
ze hoorde, maar ze ging door de grond toen ze
haar zo geschonden Kind zag. Ze wist nog een
stap te doen, zonk op een knie en omhelsde
Hem. Johannes merkte de boze onrust bij de
soldaten daarover en nam haar liefdevol terzijde ...

 

Liefde blijft ook dan aanwezig, als alle
schoonheid is verwijderd. Mensonwaardig was
de aanblik, welke Zijn Moeder moest
ondergaan. Hartverscheurend het moment.
Maar niets is zo uniek als het Moederhart dat de
opdracht van God ontvangen heeft om leven te
schenken aan de wereld. Moeder worden is
meer dan een lichamelijk proces. Het is deel
hebben aan het leven dat alleen God geeft. Met
Maria bidden we om zulke levensschenkers.

 

Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 

Zoeken