Elfde Statie

JEZUS WORDT AAN HET KRUIS GENAGELD.

Wij aanbidden u Christus, en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost

Het is een misselijkmakend werk dat de beulen voltrekken. Grotere kwelling bestond er niet. Toch zegt Jezus in die momenten van kruisiging: “Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen”. Zijn lichaam kunnen ze breken. Niet zijn Geestkracht.

Overweging:

Totale onmacht..

Het teken van ons geloof wordt dit kruis waarop Jezus zich uitstrekt. Daarom is het ook voor mensen zo moeilijk dit teken te maken, zich te bekruisigen. Omdat het overgave insluit aan Gods almacht.

Wie kent niet een dierbare, die ooit in bed op het kruishout lag. Niet meer bij machte om de ledematen vrij te bewegen. Ernstige ziekte, totale verzwakking, een fataal ongeluk: je man of vrouw, je vader of moeder, je partner of kind is aan de grens van het aardse leven. Armen die konden omarmen en liefhebben, handen die vasthouden waren, die deelden of wisten te ontvangen, voeten die trappelden van vreugde en ongeduld, om nabijheid te zoeken en steun te geven.

Geen troost, pijn voor allen, en goddank dan, sinds Jezus een zegeteken dat we mogen vragen: om te zegenen met olie en wijwater. Opdat het kruis helpt de eindoverwinning en de verbondenheid te schenken.

Onze Vader

Ontferm u over ons, Heer ontferm U over ons.
O God, wees ons zondaars genadig.

Klik hier om terug te gaan Klik hier om verder te gaan


 

Zoeken