Kruisweg 2014

 

Kruisweg Beuron 05

 

Vijfde statie


Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


Daar kwam, Simon van Cyrene aangestapt, een heidens man, vergezeld van zijn drie zoontjes.
Hij was hovenier en had vandaag gewerkt in de tuinen, die bij de oostelijke stadsmuur liggen.
Ieder jaar, op de dagen van het feest, kwam hij met vrouw en kinderen naar Jeruzalem om er, zoals vele andere mannen van zijn vak, de hagen te snoeien.. Zijn zoontjes droegen bontgestreepte rokken, zij heetten Rufus en Alexander en werden later onder de leerlingen opgenomen.
De derde was een kleine dreumes; hij kwam later als knaap bij Stephanus.
Aan zijn kleding herkenden de soldaten hem als een heiden en een geringe handwerker en dus pakten ze hem beet; hij moest de Galileeƫr zijn kruis helpen dragen. Simon weerde zich, stribbelde hevig tegen, maar zij dwongen hen met geweld. Zijn zoontjes schreiden en riepen; enige vrouwen, die de man kenden, namen de kinderen onder hun hoede.


Wat een weldaad als je telkens weer mensen ontmoet die een hand toesteken of een bemoedigend woord spreken of schrijven, mensen die je een eind op weg helpen. Gewone mensen doen vaak buitengewone dingen als zij te maken hebben met de nood van anderen. Laten we het nooit vanzelfsprekend vinden dat iemand onbaatzuchtig voor je klaar staat. Beseffend dat het hun ook iets kost, impact heeft op hun eigen leefwereld. Wij bidden ook voor hen die hard en onverschillig blijven bij de nood van anderen.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Onze Vader

 

 

Zoeken