Kruisweg 2014

Kruisweg Beuron 14

 

Veertiende statie


Jezus wordt in het graf gelegd


Wij aanbidden U Christus en loven U.

Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost


Nu lag er op de plaats, waar Hij werd gekruisigd, een hof en in de hof een nieuw graf, waarin nog niemand was bijgezet.

Daar het de vóóravond van het Paasfeest der Joden was en het graf dichtbij was gelegen, legden ze Jezus daarin neer.

 

Jezus rust in het graf. “Maar na drie dagen zal ik verrijzen” had Hij gezegd. Toen dit waarheid werd, kon niemand het in eerste instantie geloven. Ze geloofden hun ogen en oren niet. Om het aannemelijker te maken werd vertelden zijn tegenstanders dat Hij maar schijndood was geweest. Maar de Heiligheid van God laat zich niet in boeien slaan. Net zoals Jezus werd opgewekt, wekt hij nog steeds mensen, die opstaan uit hun ik wereld en onbaatzuchtig leven, dienend in Godsnaam. We noemen hen na hun leven: heiligen. Binnenkort, op 27 april, begroeten we als zulken Paus Johannes XXIII en Joh.Paulus II. Mogen hun voorspraak onze kerk bemoedigen in haar gang door de tijd. Nu reeds bidden wo om steun en voorspraak voor onze Kerk, voor de geplaagde kerk in ons bisdom, in ons land.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. God wees ons zondaars genadig.

 

Onze Vader

 

 

 

Zoeken