Vierde Statie.

JEZUS STAAT OOG IN OOG MET ZIJN BEDROEFDE MOEDER.

Wij aanbidden u Christus, en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Wetend wat er die nacht met haar Zoon is geschied, kan Maria niet wegblijven. Overeenkomstig de voorspelling door Simeon, toen ze Jezus in de tempel aan God opdroegen, zal een zwaard haar ziel doorboren. Ze is daartoe bereid, omdat liefde voor Gods Plan en bedoeling sterker is dan menselijk lijden.

Overweging:

Daar staat zijn moeder.

God zegt zelf dat de liefde van de Moeder de grootst denkbare liefde is welke op aarde bestaat. Dit drukt Hij toch uit wanneer Hij zegt: zelfs als de Moeder haar kind vergeet, ik God, vergeet u mijn volk niet.

Als gelovigen hebben we altijd twee aardse moeders, met een hemelse achtergrond.

Er is allereerst onze natuurlijke moeder, die ons het leven gaf. Haar lichaam diende voor ons als reiswieg, verschafte ons voedsel en groeikracht, bood bescherming en omringde ons dag en nacht. In alle normale situaties seinde ze vanuit haar geest ons gevoelens van liefde en warme genegenheid.

Dan is er onze Moeder de H. Kerk. In haar werden we door de doop ingelijfd, werden we omringt met Gods gaven van Vlees en Bloed en H. Geest om ons te voeden tot volwassen mensen.

Beide Moeders hebben maar een verlangen: dat het de kinderen goed mag gaan.

Er is nog een groep moeders...de geestelijke moeders, d.w.z. de religieuzen, die bedoeld zijn om aan kerk en wereld liefdevolle moeders te schenken. Het zijn vrouwen die uitgenodigd zijn onbaatzuchtig die liefde leven, welke Maria kenmerkten.

Voor alle zorgende moeders danken wij en bidden wij.

Wees gegroet....

Ontferm u over ons, Heer ontferm U over ons.
O God, wees ons zondaars genadig.

Klik hier om terug te gaan Klik hier om verder te gaan

Zoeken