Eerste Statie

JEZUS WORDT TER DOOD VEROORDEELD

Wij aanbidden u Christus, en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.

Nu schreeuwt de uitzinnig gemaakte menigte: “ Kruisig Hem. Kruisig Hem!” Het hosanna van enkele dagen geleden is in hun hart en mond verstomd. Pilatus, eigenlijk overtuigd van de onschuld van de veroordeelde, durft geen stelling te kiezen. Hij geeft het volk zijn zin. Dus liet hij Barabbas vrij. Jezus laat hij geselen, met het oog op een kruisiging.

Overweging:

Ter dood veroordeeld

Jezus wordt onschuldig veroordeeld door Pilatus, die weet heeft van de onschuld van de man die voor hem staat. En waarom doet hij zo? Uit vrees voor het volk en zijn leiders. Bang is hij om de gunst en de sympathie te verliezen. In feite volgt hij de wens van hen die het hardst schreeuwen.
Er is veel kritiek op Christus en zijn Kerk. Schreeuwende krantenkoppen leiden het spreken van de massa, geven sturing aan de gedachte gang. Dat is geen kunst in een van God vervreemde wereld om slachtoffers te maken. Temeer omdat Gods grondpersoneel ook kan tegenvallen.
Maar als één appel in de winkel wormstekig is, zijn dan alle appels slecht? Is Jezus dan slecht omdat God ieder mens vrij laat in zijn keuzen?
Ook ons eigen oordelen en veroordelen van mensen kan ernstige schade berokkenen aan mensen en hun geestelijke gezondheid. Menig leven lijdt onder de hardheid in mensen. Zelfs man en vrouw kunnen elkaar hard afvallen, en spelen zelf tegenover derden de onschuldige.

Bidden we om eerlijkheid en de kunst om in het eigen hart te kijken.

Onze vader...

Ontferm u over ons, Heer ontferm U over ons.
O God, wees ons zondaars genadig.

Klik hier om terug te gaan Klik hier om verder te gaan

Zoeken