Er komt iets kostbaars aan!

Hallo Meisjes en Jongens!

 

Al honderden jaren vertrekt er vanuit de kerk een groep mensen die dit, op processiezondag bekend willen maken.

 

Er komt iets kostbaars aan!

 

Zo kostbaar, dat de schutterij vooraan moet lopen,met de geweren op hun rug.

Er klinken zelfs kanonschoten,toen om een aanval af te schrikken,nu als eersaluut.

Vroeger pleegden rovers een overval op de priester, ze wilden de monstrans stelen,of de priester doden. In de monstrans bevind zich de Heilige Hostie.

 

Toen, maar nu nog steeds, moet Hij beschermd worden.

Natuurlijk is er ook muziek in de processie. Het is feest, bij een feest hoort muziek. Misschien, voor jonge kinderen een beetje vreemde muziek, maar deze muziek is speciaal geschreven voor de processie.Net als het zingen van jouw verjaardagslied, een keer per jaar.

Honderden jaren lopen ook de schoolkinderen en de communicantjes mee, allemaal in het wit. IJverig worden er bloemen gestrooid.

 

Dit is de enigste dag van het jaar dat dit gebeurd. Vraag maar eens aan je ouders,zij zullen dit ook gedaan hebben. Ik heb er mooie,fijne herinneringen aan. Toen droeg ik ( en de hele klas) een lange, witte engelenjurk met vleugels.

 

Met het strooien van bloemen geven we een teken; Er komt iets kostbaars aan!

Dit gebeurde ook op die eerste palmzondag in Jeruzalem. Toen legden mensen palmtakken op de grond,waarover het ezeltje liep dat Jezus droeg .Nu loopt de priester,met monstrans,over dit bloementapijt.

Dan is er een groep biddende mensen. Die met hun gebed dit ondersteunen.

 

Langs de straten zag ik overal geel/witte vlaggen,ook enkele huizen waren versierd.

Hoorden jullie tijdens de processie ook die rinkelende belletjes? Ja,ik ook. Het waren misdienaars die met het rinkelen van de bellen lieten weten; Hoor, hoor,kom naar buiten; er komt iets kostbaars aan!

Eindelijk komt daar de priester,hij draagt de gouden monstrans met hierin de Heilige Hostie.

De mensen hoeven nu niet naar de kerk,Jezus komt naar de mensen toe.

 

Het bijzondere van dit feest is,dat Hij niemand een uitnodiging heeft gestuurd om erbij te zijn,om mee te lopen. Hij verwachte mij en jou gewoon, van harte!

 

Fijn dat je er dus was…

Zoeken