GEZOCHT: "ARBEIDERS VOOR DE OOGST"

Wanneer je in de vakantieperiode over het platteland door de velden rijdt of wandelt, zie je daar vaak mensen werken, door het plukken van aardbeien, appels, druiven etc. Deze arbeiders zijn bezig met het binnenhalen van de oogst.
Omdat de oogst te groot is om al het werk alleen te doen, huren de mensen van wie het land is, arbeiders in. De arbeiders zorgen dan voor de oogst van hun baas.

In het evangelie van vandaag zien we hier ook iets van terug;
Je weet misschien nog dat Jezus al 12 apostelen had uitgekozen. Vandaag lezen we dat Hij nog eens 72 nieuwe leerlingen uitkiest. Deze moeten de mensen voorbereiden op Zijn komst, in de plaatsen waar Hij naar toe wil gaan.
Jezus geeft hen een belangrijke boodschap mee n.l.

“Neem geen reistas, geld, of schoeisel mee voor onderweg.”
De leerlingen moeten zich daar helemaal niet mee bezig houden, maar zich goed richten op hun taak. Ze moeten vertrouwen op de goedheid van de gelovige mensen die ze tegenkomen.

Ook zegt Jezus: “Zeg bij elk huis dat u binnengaat: VREDE AAN DIT HUIS.”
Woont daar een vredelievend mens dan zal de vrede op hem rusten.

De leerlingen brengen dus een boodschap van Vrede.

Daarom bespreken wij met de kinderen:

HOE KUNNEN WIJ VREDE- BRENGERS ZIJN IN ONS GEZIN?

HOE KUNNEN WIJ VREDE BRENGEN IN HET HUIS VAN MENSEN WAAR WIJ OP BEZOEK GAAN?

Als slot willen we een tekening maken met een "Vredes-boodschap" voor thuis, of om aan vrienden te geven. Hierop schrijven we de boodschap van Jezus:

VREDE AAN DIT HUIS

vrede

Zoeken