Jezus leest Jesaja

Na zijn doop is Jezus naar de woestijn gegaan om 40 dagen alleen te zijn en veel te kunnen bidden. De Heilige Geest heeft Hem kracht en wijsheid gegeven. Nu gaat Hij aan de mensen het blijde nieuws vertellen van Gods liefde voor alle mensen. Dat laat Jezus zien door de wonderen die Hij in opdracht van God de Vader doet. Het eerste wonder dat Jezus deed waar veel mensen bij waren, was toen Hij op een bruiloft in Kana water in wijn veranderde.

Vandaag horen we in de kerk, dat Jezus weer terug is in de plaats waar Hij woont: in Nazareth.

Net zoals alle joden gaat Jezus elke sabbat, dat is op zaterdag, naar de synagoge. Dat is een tempel, of soort kerk, waar mensen samenkomen om uit de oude teksten, het Oude Testament te lezen en tot God te bidden. In het Oude Testament staat alles beschreven wat gebeurd is, vóórdat Jezus werd geboren.

Jezus leest een hele oude tekst die de profeet Jesaja heeft opgeschreven! Nu moet je weten dat die Jesaja zo’n 700 jaar vóór de geboorte van Jezus leefde!

Jezus leest voor:       “De Geest van God rust op mij.

Want Hij heeft mij gezalfd.

Hij heeft mij gezonden.

Armen zullen de blijde boodschap horen.

Gevangenen zullen bevrijd worden.

Blinden zullen weer zien.

Verdrukten zullen bevrijd worden.

Het zal een feestjaar zijn voor God."

Daarna deed Jezus de boekrol weer dicht en begon te preken. Hij zei: “Wat ik jullie heb voorgelezen, is in vervulling gegaan!”

Jezus zegt dus eigenlijk, wat Jesaja lang geleden heeft opgeschreven, is nu uitgekomen! Hij bewijst daarmee dat de oude geschriften echt waar zijn, en door Hem in vervulling gaan.

In de kinderwoorddienst hebben we samen met de kinderen op een landkaart gekeken waar Jezus geweest is: waar Hij woonde, gedoopt werd, in de woestijn was en waar Kana ligt (waar de bruiloft was).

Ook hebben we gekeken wat een boekrol is. Want voordat er boeken waren zoals wij die kennen, schreef men op rollen met perkamentpapier. Zo ontstond een boekrol. De oude teksten van het Oude Testament stonden ook op zo’n boekrol.

Alles wat in het leven van Jezus gebeurd is staat in het Nieuwe Testament. Dat zijn niet zomaar wat verhalen. Nee hoor, mensen die met eigen ogen gezien hebben wat gebeurd is, hebben alles opgeschreven, of door anderen laten opschrijven.

We hebben de kinderen een foto laten zien van een bladzijde uit de oudste Bijbel die tot nu toe gevonden is. Hierop kun je zien dat met de hand is beschreven wat in het leven van Jezus allemaal gebeurd is.

Met de kinderen hebben we samen een boekrol gemaakt met de tekst van Jesaja. En ondertussen hebben gesproken over de beloften, die Jezus in Zijn leven allemaal vervuld heeft.

Jezus leest Jesaja

Zoeken