Dienst Pancratius online

IMG 3732 Small

 

 

Om de diensten mee te volgen kunt u hier klikken.

 

Op zaterdagen is er om 9u voorlopig geen H. Mis meer.


Hebt u hem gemist... is er hier een mogelijkheid om hem nogmaals of als nog te beluisteren.

 

U kunt ook gebruik maken van de app, download via onderstaande link voor IOS of Android.

badge-app-store badge-play-store

 

Hieronder willen we u wat vaste zaken ter hand stellen die we tijdens onze liturgische diensten gebruiken
om het mee vieren wat te verruimen.

 

 

Op zondagen aan het einde van de diensten

 

 

Gebed

  

 

Heer, maak ons waardig
om onze medemensen te dienen,
die overal ter wereld leven en sterven in armoede en honger.
Geef hun heden, door onze handen, hun dagelijks brood;
en door onze begrijpende liefde vrede en blijdschap.
Heer, maak mij tot een werktuig van Uw vrede,
dat waar haat bestaat, ik liefde mag zaaien,
waar onrecht heerst de geest van vergeving,
waar men in tweedracht leeft, eensgezindheid;
dat waar men dwaalt, ik waarheid mag brengen
en waar men twijfelt geloof;
licht in duisternis mag brengen
en blijdschap waar droefenis heerst.
Heer, laat mij liever trachten te troosten
dan getroost te worden,
te begrijpen dan begrepen te worden,
lief te hebben dan bemind te worden.
Want wie zichzelf verliest, zal vinden;
door te vergeven, wordt men vergeven;
door te sterven, ontwaakt men tot eeuwig leven.
Amen.

 

(Gebed op voorspraak van de
Heilige Moeder Teresa van Calcutta)

 

 

 

Op weekdagen voor de lauden

 

We gebruiken daarvoor het blauwe "Klein getijdenboek" (ISBN 9789068586459) wat bij de boekhandel verkrijgbaar is
of te bestellen bij Colomba: http://www.colomba.nl/shop/nationale-raad-voor-liturgie/6997-klein-getijdenboek.html

Voor de Sterke tijden (Advent, Kerst, Vastentijd, Pasen) als ook voor de hoogfeesten en feesten gebruiken we daarnaast de eigenteksten van deze feesten uit het grote getijdenboek. Deze kunt u hieronder vinden als pdf bestand om voor persoonlijk gebruik te hanteren.

 

 

 

 Gedenkdagen en feesten
van de Heiligen

 

21 januari H. Agnes

25 januari Bekering van de H. Apostel Paulus

 

02 februari Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis)

22 februari Cathedra Petri

19 maart Sint Jozef

25 maart Maria boodschap

25 april H. Marcus

03 mei HH. Filipus en Jakobus

13 mei H. Servatius

14 mei H. Mattias

31 mei Maria Boodschap

05 juni H. Bonefatius

11 juni Barnabas

14 juni H. Lidwina

24 juni Geboorte van Johannes de Doper

29 juni HH. Petrus en Paulus

 

 

06 augustus Gedaanteverandering van de Heer

10 augustus H. Laurentius

15 augustus Maria Ten hemel opneming

22 augustus Maria Koningin

a href="/joomla25/images/stories/Afbeeldingen/Gebeden/Brevier/08-24%20Bartolome├╝s.pdf"""24 augustus H. Bartolome├╝s

29 augustus Marteldood van Johannes de Doper

 

 

   

09 december Onbevlekte ontvangenis van Maria

27 december H. Apostel Johannes

28 december HH. Onnozele kinderen

 

  

 

Sterke tijden

 

 

   

Week 1 van de Advent

Week 2 van de Advent

Week 3 van de Advent

Week 4 van de Advent

Van 17 t/m 24 december

Week 1 van de Veertigdagentijd

Week 2 van de Veertigdagentijd

Week 3 van de Veertigdagentijd

Week 4 van de Veertigdagentijd

Week 5 van de Veertigdagentijd

Goede Week

Goede Vrijdag

Stille Zaterdag

 

 

Kersttijd 2 t/m 7 januari

Kersttijd na de Openbaring des Heren

Doop van de Heer

Paasoctaaf

Week 2 van de Paastijd

Week 3 van de Paastijd

Week 4 van de Paastijd

Week 5 van de Paastijd

Week 6 van de Paastijd

 
     

 

Zoeken