Epiloog... in de voetsporen van Jezus

Rit naar de luchthaven van Tel Aviv voor de vlucht naar Brussel-Zaventem.

Terug vlucht 2 Small

(Een opmerkzame lezer wees erop dat de vlucht route een andere was... dit was/is de ware terug tocht...)

Dag 10-01  Dag 10-02  Dag 10-03

We begonnen de dag met wederom heerlijk uitslapen, douchen... maar dan kamer op ruimen, koffer pakken en voor de kamer klaar zetten voor de sleep-dienst van het hoterl en wij waren verwacht voor een laatste pelgrimsmis in het hotel ditkeer op de tweede verdieping om 7:00 uur...

Na het ontbijt en de laatste afhandelingen in het hotel namen we afscheid van Nazareth, Maria en Jozef en Hem zelf namen we mee in onze harten. Op naar de bus en naar Tel Aviv. Onderweg deden we nog een winkel-centrum aan voor een lunch en een shop-moment voor deze of gene. Tot we uiteindelijk bij de luchthaven onze koffer opsnorde en afscheid namen van David onze goede chauffeur die ons de afgelopen dagen zo goed overal heen gebracht had.
In de bus waren al de verschillende dank woorden uitgespropken naar onze fijne en enthousiasmeerende gids Aehab, Jos Sijstermans voor zijn uitstekend verzorgde reis en natuurlijk last not least een woord van Dank aan onze Abuna, zoals onze gids hem ook regelmatig aansprak. Ons geestelijk Vader, heeft ons heel erg fijn door deze dagen geleid en begeleid.

Dag 10-05  Dag 10-04  Dag 10-06

En daar was de Entree... sommige konden toch nog een glimlach op het gezicht toveren
maar met weemoed in het hart gingen we binnen, waar het onvermijdelijke stond te gebeuren...

Dag 10-09  Dag 10-07  Dag 10-08

LY 333 15:30 uur.
Netjes 2 aan twee moesten we aantreden voor de strenge controles die de security op het vliegveld er hier op na houdt.

Dag 10-10  Dag 10-11  Dag 10-12

Na zo een wat gespannen tijd van controles was er nu de ontspanning van een grapje... 
Het engels van iedereen was niet even goed maar of dit bedoeld werd....
Wel werd bijna iedereen eens even op de waag gezet of de dagen niet al te goed vullend waren geweest...

Dag 10-13  Dag 10-14  Dag 10-15

Het vlliegtuig werd start klar gemaakt en wij konden na een goed verlopen pascontrole nog even plaats nemen
in de grote hal waar een laatste shop-event kon plaats vinden...
de laatste kans om de rest shekel of dollars om te wisselen in hardware. 

Dag 10-16  Dag 10-17  Dag 10-18

Of gewoon nog even wat babbelen... En dan mochten we in de ijzeren vogel. Jos die het tellen in al die dagen niet verleerd was, bleef gewoon door tellen en ook dit keer waren toch alle schaapjes weer  "op het droge..." 

Dag 10-19  Dag 10-20  Dag 10-21

...en hoe, heerlijk in een makkelijke stoel. Niet 4 maar wel 3 op een rij...

Dag 10-22  Dag 10-23  Dag 10-24

Nou, deuren dicht, motoren starten, gordel om en daar gaan we dan...
Na het grommen der motoren en het hobbelen over de startbaan de rust en het gedragen zijn door de zilveren vleugels neer kijkend op het laatste stukje strand van het heilig land, het Land des Heren waar we zo een fijne tijd gehad hebben. 

Dag 10-25  Dag 10-27  Dag 10-28

Heerlijk, ... wat weg dromen in de wolken, mijmerend over de afgelopen dagen...
over zee, land en bergen. Hoe wonderbaarlijk is Zijn schepping en hoe wonderbaarlijker is Zijn verlossing waartoe hij op aarde gekomen is en waaraan we deel mogen hebben door ons geloof.
Dat we in de afgelopen dagen in Zijn voetspoor konden gaan, waar hij aangekondigd, geboren, geleefd, verkondigd, geleden, gestorven maar ook verrezen is. Heer wij danken voor uw goedheid !

  Dag 10-30  Dag 10-31  Dag 10-32

Na 4,5 uur prima in de lucht gehangen te hebben werd de landing ingezet en waren we blij weer vastigheid onder de voeten te hebben bij onze zuider buren. Toen ieder zijn/haar koffer had ging het opweg naar de bus die al netjes voorverwarmd klaar stond om bagage en pasagiers aanboord te nemen. Op naar Voerendaal, op naar huis.

IMG 5176 Small

Waar het een blij weer-zien was van Familie, vrienden en bekenden die het laatste stukje taxi dienst zouden gaan doen.
Een hartelijk afscheid nemen van elkaar maakte het geheel tot wat je ziet bij een bijenkorf of een mierenhoop...

Iedereen wel thuis en bedankt voor de prachtige gezegende bedevaart !

 

9de dag in de voetsporen van Jezus

Dag van het meer: bezoek aan de Berg van de Zaligsprekingen, ( Eucharistieviering ), vervolgens lopen we naar Tabgha; plaats van de broodvermenigvuldiging en van het Primaatschap van Petrus. Tot slot bezoeken we Kafarnaüm ( synagoge ).            

Dag 9kopie Small

Dag 9-01  Dag 9-02  Dag 9-03

Dag 9 was aangebroken en het zonnetje lachte ons tegemoet. We trokken er weer welgemoed op uit en dachten er maar niet aan dat het de laatste dag was, dat we hier op trek gingen. De bus in, op weg naar de berg der Zaligsprekingen. Een stukje heerlijkheid in het berggebied rondom de zee van Tiberias. We dachten dat we de eersten zouden zijn, maar… nee, dat was wel anders. Een flinke drukte in en om de kerk met dit prachtige weer.

Dag 9-04  Dag 9-05  Dag 9-06

Hier hadden we om 9.00 uur de mis in de kerk dachten we, maar nee, lekker buiten onder de begeleidende zang van de vogeltjes, wind in de haren. Zo was het ook in de tijd van Jezus zei de Deken. Vrank en vrij open voor wat Hij ons te zeggen heeft. Want om te luisteren heb je twee dingen nodig. Een luisterorgaan en een bereidheid om het gesprokene te willen aannemen. Als je dan bedenkt dat Hij hier 5.000 mannen, zonder vrouwen en kinderen gerekend, toegesproken heeft, dan begrijp je dat dit bereidheid vereist. En dan dat andere: “Geeft gij ze maar te eten…”  ja, en hoe moet dat dan? “We hebben hier 2 vissen en 5 broden van een jongen gekregen”. “Laat ze maar in groepen van 50 en 100 zitten”. Hij sprak een dankgebed uit en vroeg de leerlingen het brood uit te delen. Hetzelfde hebben we van de week al gezien. De knechten moesten water scheppen en het aan de tafelmeester brengen. Geloof is daar voor nodig. Maar als Hij het zegt… doe het dan maar. En dat is ook voor ons zo. 

 

Dag 9-07  Dag 9-08  Dag 9-09

Na de mis kregen we tekst en uitleg van Aehab en mochten we wat vrij rond lopen om het een of ander nader te bekijken,  of gewoon eens op deze mooie plek te verpozen, zoals de Heer zelf graag op deze (toen eenzame) plek was. 

Dag 9-10  Dag 9-11  

Dag 9-12  Dag 9-13

Daarna ging de tocht door de velden, zoals Jezus met zijn leerlingen 3 jaar lang door de velden in dit gebied getrokken was. Heerlijk deze ervaring te mogen opdoen. Met de zon op het bolletje en de ogen vaak gericht op het prachtige uitzicht over het meer van Galilea, of kijkend en genietend van het natuurschoon. De Deken vertelde later bij de lunch, dat dit de vorm van de profeten-school was. Rondtrekkend door de omgeving liep de meester toen met zijn leerlingen. Dus zoals Jezus rond ging, was in de traditie van de oude meesters.

Dag 9-14  Dag 9-15  Dag 9-16

Toen we onder bij het meer waren, liepen we een stukje langs het water naar Tabga, de plaats waar Jezus een grote groep mensen voedde. In 1932 werden resten van de oude kerk bij toeval ontdekt, toen een nieuwe weg werd aangelegd. Een Duitse kardinaal heeft zich hierover ontfermt en de huidige kerk en kloostercomplexen laten bouwen.

Dag 9-17  Dag 9-18  Dag 9-19

Iets verderop kwamen we bij de plek waar Petrus door Jezus werd aangesteld als hoofd van de kerk. Dit was na de verrijzenis van Jezus. Petrus had Jezus voor zijn sterven drie keer verloochend. Jezus ging geen lange discussie aan, maar vroeg nu tot drie keer toe of Petrus van hem hield, Petrus zei: “Heer, gij weet alles, gij weet dat ik van U houd.” Waarop Jezus zei: “weid mijn schapen.”

Dag 9-20  Dag 9-21

Toen waren we wel aan een hapje toe. Ons eetadres was deze keer een Kibboets, ook gelegen aan het meer van Galilea. Onze lunch bestond vandaag eens niet alleen uit falafel maar we konden kiezen uit shoarma, falafel en wohhhhh pizza, pizza wohhhhh pizza!

Dag 9-22  Dag 9-23

Kafarnaum was de volgende en laatste plek die we bezochten. Hier woonde Jezus, nadat hij uit Nazareth vertrokken was, de laatste drie jaar van zijn leven. Petrus, Andreas, Jakobus en Johannes waren de apostelen die ook uit dit dorp kwamen en die Jezus hier ook geroepen heeft. Later werd ook Levi hier door Jezus uitgenodigd om hem te volgen. Levi is beter bekend onder de naam Mattheus, die het evangelie geschreven heeft. Hier was een indrukwekkende kerk boven het huis van Petrus gebouwd. We konden precies door een glasplaat in de kerk, op de woonkamer kijken waar Jezus altijd met zijn apostelen samenkwam. 

Dag 9-24  Dag 9-25  Dag 9-26

Hier waren veel meer huizen vrijgelegd zodat je een beetje een beeld van het oude Kafarnaum kreeg. Er was ook een synagoge in dit dorp. Bijzonder, want er waren in de tijd van Jezus maar drie synagogen in het Heilig Land. Deze hier was enigszins opgebouwd door de Franciscanen die ook heel Kafarnaum vrij gelegd hebben. Ook hier mochten we even vrij rond kijken en toen we bij elkaar op het muurtje zaten om op Aehab te wachten, kregen we het spontante idee om nog vlug even een leuke spontane groepsfoto te maken… Maar wie gaat er dan de foto maken?! En voor we het konden uitspreken kwamen daar een stel Chinezen aan die zo vriendelijk waren om onze hele groep vast te leggen. Ze raakten enthousiast en gingen zelf ook meteen poseren. 

Dag 9-27  Dag 9-28  Dag 9-29

Het was vier uur en het officiele programma zat er op. Om zeven uur was het laatste avondmaal, dus was er tijd te SHOPPEN, wandelen, bidden, relaxen, douchen en wat men nog allemaal kan bedenken in dit soort situaties. 

8ste dag in de voetsporen van Jezus

Bezoek aan Nazareth: de Basiliek van de Aankondiging  ( Eucharistieviering ), de kerk van St. Jozef, het heiligdom van de Mariabron en de synagoge. Lunch en bezoek aan Kana en de Berg Tabor ( Kerk van de Gedaanteverwisseling ).

Dag 8kopie Small

 

Dag 8-02  Dag 8-04  Dag 8-03

 Vandaag mochten we uitslapen! …tot 7 uur. Na een goed ontbijt moest ieder om half 9 in de bus zitten, en dat was ook zo… althans, als je het Limburgs kwartiertje mee rekent want de laatste twee kwamen iets te laat aanrennen… Het was vandaag voor Israelische begrippen winters weer, 18 graden en zelfs een kleine kans op regen. Dus allemaal de jassen en evt. paraplu mee. We reden het centrum van Nazareth in en er werd ons verteld over het conflict dat hier jaren lang gewoed heeft: naast de basiliek van de aankondiging waren de moslims van plan om een grote moskee te bouwen. Na lange tijd van onderhandelingen en serieuze botsingen is de bouw uiteindelijk niet doorgegaan. We passerden het plein dat er nu ligt om naar de kerk van st. Jozef te gaan, die ook vlak naast de basiliek ligt. Deze kerk is gebouwd op de plek waar de werkplaats van Jozef en Zn. lag. Hier vond onze dagelijkse viering plaats. De deken vertelde dat het nu moeilijk voor te stellen was dat Nazareth toen een onbeduidend plaatsje was. Toch werd de engel Gabriel naar deze plaats gezonden om Maria de boodschap te brengen. Bij God gaat het dus niet om groot, machtig, aanzien of bezit. Maar om een gerichtheid op God en zijn wil.

 

Dag 8-05  Dag 8-06  Dag 8-07

Na de viering daalden we af in de crypte waarop de kerk gebouwd was en konden we de grot die eronder lag zien. In de tijd van Jezus leefden de mensen namelijk allemaal in grotten. 

Dag 8-01  Dag 8-09 

 

Dag 8-10  Dag 8-11

Dan lopen we naar de buren, want destijds een paar straten verder was de grot waar Maria woonde. Bovenop dit grotje staat nu een gigantische basiliek. Mooi is een subjectief begrip, maar deze kerk was zeker uniek. 

Dag 8-15  Dag 8-08

 Langs de muren, zowel binnen als buiten waren heel veel grote mozaïken met Maria. Elke afbeelding toonde de Moeder vanuit het perspectief van een ander land. Enkelen waren verrast om Maria’s met spleetogen of donkere huid te zien. De deken legde ons uit dat dit was om de plaatselijke bevolking niet af te schrikken, maar een gevoel van geborgenheid te kunnen afgeven. 

 Dag 8-12  Dag 8-13  Dag 8-14

 Toen we de trappen afdaalden kwamen we op de begane grond van de basiliek, een bijna even grote ruimte met in het midden de grot waar Maria bezoek kreeg van de engel die haar kwam vragen of ze wilde meewerken aan het plan van God om Christus in haar mens te laten worden. Maria zei: Mij geschiede zoals Gij gezegd hebt. En zo is het Woord vlees geworden.1 

Dag 8-18

 Buiten liepen we na een woordje van uitleg door de deken weer naar de bus die ons naar Cana bracht. Hier aten we eerst op een enigszins stoffig terras, maar gelukkig waren er mensen met papieren zakdoekjes om de stoelen enigszins zitbaar te maken. We kregen weer falafel, voor sommigen een pluspunt, voor anderen een teleurstelling. 

Dag 8-16  Dag 8-17

De bus bracht ons nog een klein stukje verder Kana in. Dit stadje ligt ten noord-oosten van Nazareth en is natuurlijk bekend door het verhaal van Jezus’ eerste openbare optreden. In deze stad vond namelijk een bruiloft plaats waar Jezus als gast aanwezig was. Het leek een drama voor de tafelmeester toen de wijn begon op te raken, maar Jezus zei hem de kruiken met water te vullen. De man gehoorzaamde. In de kruiken veranderde het water in heerlijke wijn en er kwam niemand droog te zitten die avond. In de kerk en de kelder die eronder lag was dit tafereel verschillende keren mooi uitgebeeld. Hier wordt vaak door getrouwde stellen opnieuw het ja-woord gegeven.

 

Dag 8-19  Dag 8-21  Dag 8-20

Om kwart over 12 sloot de kerk, dus moesten we eruit en gingen we richting bus die een paar straten verder stond. Het toeval wilde dat er nou net een paar winkeltjes in deze straat stonden. In het laatste winkeltje had Aehab een wijnpoeverij georganiseerd. Hier kon je dan ook wijn uit Kana kopen en souvenirtjes die met Kana te maken hadden. 

Dag 8-22  Dag 8-23  Dag 8-24

Eenmaal in de bus 20 minuten onderweg zagen we de berg Tabor midden in de vlakte liggen. 562 meter hoog. Onder aan de voet was een bus-terminal waar onze David niet verder mocht. Vanaf hier gingen we met racebusjes en gestoorde Arabische chauffeurs met een aardig gangetje naar boven. Je kon aan hun rijstijl merken dat ze het vaker gedaan hadden. Goed en onwel boven gingen we op weg naar de prachtige kerk van de gedaanteverandering van Jezus. In de kerk waren prachtige mozaïeken. 

Dag 8-25  Dag 8-26  Dag 8-27

Links en rechts van de kerk waren panoramaterrassen waar we van een prachtig uitzicht konden genieten. 

Dag 8-28  Dag 8-29

Rondom de kerk waren de resten van haar voorgangers te zien die deels ingericht waren als zitjes en plaatsen om te verpozen. Hier werd gebruik van gemaakt om op de snelbus naar beneden te wachten. De passagiers van een van de busjes baden samen een tientje van de rozenkrans opdat ze veilig beneden zouden aankomen. Dit werkte en de chauffeur werd ervoor beloond.  

Dag 8-30

Eenmaal weer vertrouwd in eigen bus konden we nog een keer omkijken naar de berg in de vlakte.

 

 

7de dag in de voetsporen van Jezus

Naar Haïfa dat langs de kust gebouwd is en mooi gelegen is tegen de hellingen van de Karmel. Eucharistieviering op de Berg Karmel ( grot van Elia ). Na de lunch bezoek aan Caesarea (Romeins theater, het aquaduct en de kruisvaardersburcht).

Dag 7kopie Small

Dag 7-01  Dag 7-02

Toen wij vanmorgen het gordijn open schoven hadden we een prachtig uitzicht over Nazareth, maar het was wel wat heiïg. Later hoorden we dat het stof was. Desalniettemin gingen we  gesterkt met een heerlijk ontbijtje op weg naar Haifa, dat tegen de berg Karmel aan ligt.

Dag 7-05  Dag 7-03  Dag 7-04

Een echte bezienswaardigheid in deze stad is het graf van de stichter van de all-in religion Bahai. Het waren prachtige tuinen, een echte lust voor het oog en zeer fotogeniek. Maar ze waren dan ook aangelegd door een Nederlandse tuinarchitect. Aan de voet van deze negen tuinen was een Duitse wijk… ja, dat kwam omdat er eind negentiende eeuw een groep Duitsers was die het heilige land wilden voorbereiden op de terugkeer van Jezus. Na de tweede wereldoorlog moesten ze van de Engelsen het land verlaten maar ze lieten hun huisjes achter. Na een korte fotosessie reden we naar boven naar een uitzichtpunt. Hier hadden we een mooi overzicht over de stad, de haven en natuurlijk die rare tempel met zijn mooie tuinen. Daar een trapje hogerop stond een gedenkzuil en kanon van ene Wilhelm II en Augusta Victoria. (Als u zich afvraagt wat dit ermee te maken heeft; dat doen wij ook!)

Dag 7-06  Dag 7-07  Dag 7-08

Na nog een mooie rit over de Karmelberg kwamen we bij het hoogste punt waar het klooster van de Karmelieten is. Hier werden we begroet door Elia, die nog net de laatste profeet het hoofd afhakte en een kater die liever lui dan moe was. Het valt hier überhaupt op dat er wel katten en poezen zijn maar er geen hond op straat is. Het schijnt dat men hier bij de Arabieren en de orthodoxe joden geen honden houdt als huisdier.

Dag 7-09  Dag 7-10

Binnen was een klein en simpel kerkje waar we de mis vierden waarin de deken het verhaal van de profeet Elia uit de doeken deed. Hij verklapte ons dat hij wat lievelingsverhalen en –personen had in de bijbel. Elia is een van hen. Op deze plaats was het dat Elia de 450 profeten uitdaagde om het bewijs van de ware God te leveren. Een ander verhaal dat van Elia bekend is dat hij 3 jaar verzorgd werd door een weduwe in Sarepta. Die het laatste beetje meel en olie ging gebruiken om een laatste broodje te bakken en daarna te sterven. De profeet vroeg haar voor hem eerst een broodje te maken en wat water te brengen. Want volgens het woord van de Heer zou de meelpot niet leeg raken en de kruik met de olie niet opdrogen. Niet dat Elia haar een bevel gaf en niet dat dit werkte omdat hij het wilde, maar omdat het naar het woord van de Heer gebeurde. En dat is iets wat wij van hem kunnen leren. Luisteren naar Zijn stem en instappen in het plan van de Heer die al Zijn beloften vervuld, niet al onze wensen.

Dag 7-11  Dag 7-12

Dag 7-13  Dag 7-14

Daarna konden we het dak op… om van het uitzicht te genieten als dat er geweest zou zijn maar vanwege het stoffige weer was het uitzicht beperkt. Na nog wat rond gesnuffeld te hebben in het winkeltje van de paters ging het met de bus naar een wegrestaurant voor een lekkere fallafel- of schnitzelhap.

Dag 7-15  Dag 7-16  Dag 7-20

‘s Middags ging het dan naar het oude Caesarea. Een aardige puinhoop waar nog het een en ander te zien was van de weelde van weleer. Om de fantasie wat aan te wakkeren kregen we wat tekst en uitleg in een klein half uur durende animatiefilm. Na dit overzicht gingen we naar de opgravingen waar Aehab, onze ongeduldige Arabier, op verschillende plaatsen wat tekst en uitleg gaf. Sommigen waren zo door de zee aangetrokken dat dit voor hen voorrang op de stenen had, maar helaas… was het vandaag écht niet de bedoeling!

Dag 7-17  Dag 7-18  Dag 7-19

Eerst kwamen we in het theater met 3000 zitplaatsen, dat in vrij goede staat is en nog steeds gebruikt wordt. Hier werd door de deken de bijbel verhalen gelezen die in Caesarea speelden. Petrus die door Cornelius uit Joppe gehaald werd voor de genezing van zijn zoon en het verhaal van de gevangene Paulus die 2 jaar in Caesarea vebleef.

 Dag 7-21  Dag 7-23  Dag 7-22

Dag 7-24  Dag 7-25  Dag 7-26

Een steen was bijzonder interessant. Dit was een replica van de enige steen waar de naam van Pontius Pilatus op gekerfd staat. Na enkele goddelijke poses op eeuwenoude zuilen liepen we verder langs de kust.

Dag 7-27  Dag 7-28  Dag 7-29

Dag 7-30  Dag 7-31

Daar was de gelegenheid voor een kopje koffie, slenteren langs de kustlijn of staren in de middellandse zee.

Dag 7-32  Dag 7-33  Dag 7-34

Door de stadpoort verlieten we het complex en daar stond David met onze bus al weer trouw klaar.

Dag 7-35

Op weg naar huis konden we nog even de overblijfselen van een 18 km lang aquaduct naar Caeserea bekijken, gebouwd door Herodus. De loodgieter had zijn karretje onder een der bogen geparkeerd voor een noodreparatie… Of het is toch iemand anders geweest?

Dag 7-36

Toen keerden we terug naar het hotel en ’s avonds na het zoveelste buffet was er tijd voor een ontspannen avond met een leuk ‘wie ben ik?’-spel.

6de dag in de voetsporen van Jezus

Vertrek naar Qumran, de plaats waar de beroemde Dode Zeerollen gevonden werden. Gelegenheid tot baden in de Dode Zee. Vertrek naar het noorden. In Jericho bezoek aan de Berg der Verzoeking.

Dag 6-VMkopie Small

 In de na middag na een stop in Beit Alfa ( mozaïek ) bereiken we Nazareth voor het Diner.

Dag 6-NMkopie Small

 

Dag 7-01

Met een prachtige zonsopgang begonnen wij deze dag relaxed om 7 uur met de mis in de catacomben van het hotel.

Dag 7-02

Na van een heerlijk ontbijtje genoten te hebben (u weet wel hoe dat eruit zag de laatste dagen), de bus in. Eenmaal in de bus was het uur van afscheid nemen met Jeruzalem voor ons gekomen.De deken had in zijn woordje bij de heilig mis daar al naar verwezen, dat het in het leven vaak een afscheid nemen is van mensen, dingen en zaken om daarna verder te kunnen gaan. Dat deden wij dus ook .

Dag 7-03  Dag 7-04  Dag 7-05

De dode zee ligt op 445 meter onder de zeespiegel en Jeruzalem 950 meter erboven dus het was een flinke afdaling. Op het nulpunt van de zeespiegel stond een kameel op ons te wachten. Deze begroetten wij hartelijk en een enkeling van ons maakte even een ritje tussen zijn bulten. Onderweg in de bus naar Qumran vertelde Ehaeb over Israël, zijn geschiedenis en zijn ontwikkeling in de afgelopen decennia.

Dag 7-06  Dag 7-07  Dag 7-08

Dag 7-09  Dag 7-10

Eenmaal in Qumran was het al flink warm geworden (36 graden celcius!) dus: hoedje op, flesje mee en rustig houden. We kregen eerst een film te zien over de soort Joodse kloostergemeenschap die de dode-zeerollen geschreven hebben. Al lopende door de opgravingen vertelde onze gids wat er te zien was. Na een afsluitend traditioneel rondje winkelen en enkele Euro’s en sjekels lichter gingen we op weg naar het begeerde zwemmen in de dode zee.

Dag 7-11  Dag 7-12  Dag 7-13

Dag 7-14  Dag 7-15

Eerst even het water in en goed nat worden, een heeeeeeeeeele eigen ervaring. En dan eruit om zich met de modder van de zeeoever en –bodem in te smeren. Dit is heel gezond voor de huid. Daarna heerlijk drijvend op het water, of lekker luierend in een stoel. Het leverde vele hilarische situaties op. Toen het feest moest ophouden werd er een hapje gegeten en begaven we ons op weg naar de boom van Zacheus die in Jericho staat.

Dag 7-16  Dag 7-17  Dag 7-19

De deken vertelde aldaar het verhaal van Zacheus. Zoals deze in de boom zat en Jezus wilde zien zonder zelf gezien te worden. Maar Jezus sprak hem aan en wilde bij hem te gast zijn. Door deze ontmoeting bekeerde hij van zijn egoïstisch gedrag en deelde zijn bezit met de misdeelden. Zo kwam Zacheus tot nieuw leven en dat maakt de dode zee tot een doodse zee, omdat er wel vers water in stroomt maar niet uit gaat. De lokale verkopers van sinaasappels, dadels en sieraden wilden de deken een geschenk aanbieden. Zij pakten uit met het inpakken van het hoofd van de deken.

Dag 7-20  Dag 7-21  Dag 7-22

Op een flinke steenworp afstand ligt de berg der Verzoeking. We bezochten het klooster dat als een zwaluwnest tegen de rotsen aangebouwd is. Gelukkig dat hier een kabelbaantje naartoe ging want het was nog flink warm.

Dag 7-23  Dag 7-24  Dag 7-25

Een beetje spannend voor sommigen, maar iedereen is veilig aangekomen. Om even bij te komen werd ons een vers granaatappelsapje aangeboden en konden we genieten van het prachtige uitzicht. Er was ook een hele Palestijnse meisjesschool aanwezig, die ons zeer interessant vonden en boven met ons een kort gesprek aanknoopten.

Dag 7-26  Dag 7-27  Dag 7-28

Toen ging het bergop, 148 flinke treden brachten ons naar de stevige deur van het klooster die gesloten was. Twee van ons waren al wat eerder naar boven gegaan maar de rest van de groep vond ze niet meer. Voor ons even een mysterie en daarom vertelde Aehab maar over klooster, geschiedenis en omgeving. En toen ging de deur plots open… En daar waren ze toch, met een flinke smile op hun gezicht! En de deur was al weer dicht. Dus helaas, dan maar weer naar beneden.

Dag 7-29  Dag 7-30  Dag 7-31

Dag 7-32  Dag 7-33

Na vijftig treden afgelegd te hebben hoorden we boven iemand roepen… Niet vriendelijk maar toch uitnodigend maande de chagrijnige monnik ons naar binnen. Met een spurt gingen zij die het gehoord hadden en de benodigde energie hadden weer naar boven en konden het klooster in alle rust bekijken. Bij de steen waar Jezus driemaal bekoord werd door de duivel lazen we een Bijbelverhaal en baden een onze vader en een wees gegroet. Dat hij ons mag helpen om ook stand te kunnen houden in de bekoringen op onze levensweg.

Dag 7-34  Dag 7-35  Dag 7-36

Na de tweede afdaling van het klooster zei Ehaeb: “jala, jala!”. We waren te laat en kregen een quasi-standje (hij vindt ons geweldig) dat we beter moesten luisteren om het programma af te kunnen werken. We konden namelijk de mozaïeken onderweg naar Nazareth niet meer gaan bekijken. Wederom “helaas”, maar we hadden een prachtige dag. Op onze busreis naar Nazareth zagen we het landschap veranderen en waren allen blij uiteindelijk het hotel te zien. Lekker douchen, eten, samen zijn en nu welterusten.

 

Zoeken