Goede Vrijdag en de Kruisweg

 

De vrijdag voor Pasen heet Goede Vrijdag.

 

Het is de dag waarop Christus' kruisdood wordt herdacht.

 

Kinder Kruisweg 01Kinder Kruisweg 03

 

Om drie uur 's middags wordt in veel kerken de kruisweg gebeden (in onze Kerk om 17:00u. kinderkruisweg).  Maar eerst hebben kinderen het paastafereel goed bestudeerd.

 

Kinder Kruisweg 04Kinder Kruisweg 05

 

Daarna werden de 14 momenten uit de kruisweg van Jezus besproken. Deze momenten worden Kruiswegstaties genoemd. Dat zijn:

   1. Jezus wordt ter dood veroordeeld
   2. Jezus neemt het kruis op zijn schouders
   3. Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis
   4. Jezus ontmoet zijn Heilige Moeder
   5. Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis te dragen
   6. Veronica droogt het aangezicht van Jezus af
   7. Jezus valt voor de tweede maal
   8. Jezus troost de wenende vrouwen
   9. Jezus valt voor de derde maal
   10. Jezus wordt van zijn klederen beroofd
   11. Jezus wordt aan het kruis genageld
   12. Jezus sterft aan het kruis
   13. Jezus wordt van het kruis afgenomen
   14. Jezus wordt in het graf gelegd.

     

Kinder Kruisweg 06Kinder Kruisweg 07Kinder Kruisweg 08

 

Kinder Kruisweg 09Kinder Kruisweg 11Kinder Kruisweg 13

 

 

In de avonduren vindt een liturgische plechtigheid plaats waarbij de kruisverering centraal staat.

 

Goede Vrijdag - en de daaropvolgende zaterdag tot aan de Paaswake - is de enige dag van het jaar waarop in de katholieke kerk geen eucharistie wordt gevierd. Bovendien is Goede Vrijdag voor katholieken een voorgeschreven vasten- en onthoudingsdag.

 

Goede Vrijdag is een droevige dag, maar wordt 'goed' genoemd, omdat door Christus' dood iedere mens mag hopen dat hij van zijn zonden verlost kan worden en lijden en dood daarom niet zinloos zijn.

 

Zoeken