Rijkdom

Vandaag horen we in de kerk dat een jongeman naar Jezus toekomt met een vraag. De jongeman zegt dat hij zich altijd aan alle regels heeft gehouden en nu vraagt Jezus wat hij nog moet doen om in de hemel te komen.

Jezus kijkt hem liefdevol aan. Hij weet dat de man heel rijk is. Jezus ziet in het hart van de jongeman dat hij het hééél belangrijk vindt om veel spulletjes te hebben. Daar zit hij dus eigenlijk aan vast. Zo is in zijn hart te weinig plaats voor anderen en ook voor Jezus.

Daarom zegt Jezus dat de man al zijn spulletjes eerst moet verkopen.

Wil Jezus nu dat we helemaal geen spulletjes hebben? Nee hoor, het gaat erom hoe belangrijk die spulletjes voor ons zijn. Maar het is niet alleen rijkdom, het kunnen ook andere dingen zijn die ons “vasthouden”.

We hebben de kinderen eerst laten voelen, hoe het is als je een gespannen houding hebt. Daarna hoe het voelt als je ontspannen bent. Wat is prettiger?

Jezus gunt ons het beste: een ontspannen leven. Hij wil ons wil helpen alles los te laten om Hem te kunnen volgen en daardoor ECHT gelukkig te worden.

Soms is ons hart helemaal vol van dingen die “ons gevangen houden”. Dan doen we iets waarvan we weten, dat het eigenlijk anders zouden moeten.

De kinderen noemden zelf voorbeelden als:

-         niet kunnen stoppen met een computerspelletje,

-         niet genoeg kunnen krijgen van de kermis,

-         doorgaan met lezen in een spannend boek als mama je roept.

Weet je zelf ook nog iets dat je niet, of moeilijk kunt “loslaten”?

Gelukkig weten we dat Jezus ons daarbij wil helpen. Hij keek de jongeman niet streng of boos, maar liefdevol aan! Samen met Jezus gaan we deze week eens proberen iets “los te laten”.

Doe je ook mee?

Zoeken