Paastafereel 2016

Paastafereel 01   Paastafereel 02

 

De opbouw is weer in volle gang en we willen er u toch deelgenoot van laten zijn...

 

 

Paastafereel 03   Paastafereel 04

 

Met passen en meten wordt de meeste tijd versleten.

 

Paastafereel 05   Paastafereel 06

 

Paastafereel 07   Paastafereel 08

 

Als het dan na een paar weken goede week is dan is het voor de bouwers ook goed geweest.

Het is volbracht.

 

Paastafereel 09   Paastafereel 10

 

Op palmzondag komt Jezus op een ezel maar de stad.

 

Paastafereel 11   Paastafereel 12

 

Op de avond voor zijn lijden houdt Jezus maal met zijn Leerlingen en geeft Hij zichzelf in Brood en Wijn.

 

Paastafereel 14

 

"Doet dit tot gedachtenis aan Mij..."

 

Paastafereel 15   Paastafereel 16

 

Judas kon dit niet langer verdragen en ging aan de hogepriesters vertellen
waar zij Jezus gevangen konden nemen.

 

Paastafereel 17   Paastafereel 18

 

En zo komt het tot veroordeling en moet Jezus zijn kruis naar de berg Golgotha dragen.

 

Paastafereel 19   Paastafereel 20

 

Daar sterft hij aan het kruis...
om onze zonden uit te boeten.
's Morgens heel vroeg gaan de vrouwen naar het graf waar de mannen hem hebben neer gelegd nadat hij gestorven en van het kruis afgenomen was.

 

Paastafereel 22   Paastafereel 23

 

Daar troffen zij een engel die tegen hen zei: "Hij is niet hier. Hij is verrezen !"

Vol blijdschap ging de vrouwen van het graf vandaan om de leerlingen te vertellen
dat Jezus verrezen was. Alleluia !

 

Zoeken