Paastafereel 2015

Overzicht Paastafereel 2015

 

Aan de hand van wat beelden gaan we de goede week door.

Van het triomfantelijk inhalen van de beoogde Koning naar veroordeling en kruisiging naar het opstaan uit de doden...

 

 

IMG 5569   IMG 5572

 

IMG 5574   IMG 5573

 

Palmzondag !

Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer.

Hossana Zoon van David ! Hossana !

De mensen lopen te hoop... daar is Hij dan. De beloofde Messias.

 

IMG 5576   IMG 5577

 

Ook de Priesters en wetgeleerden komen kijken naar hetgeen gebeurt.
En ook de Tempeldienaar die net de kaarsen wilde gaan aansteken komt even een kijkje nemen...

 

IMG 5579    IMG 5580

 

Tegen de avond spoeden de laatste mensen zich naar huis...

 

Laatste avondmaal

 

En hebben Jezus en de leerlingen zich samen gevonden in de bovenzaal. Voor het Pasch-maal.

Enige onenigheid ontstaat als Jezus vertelt dat een van hen Hem verraden zal...

Judas, gaat ervandoor...

 

IMG 5587

 

Dan neemt Jezus Brood en Wijn. 
Spreekt een dankgebed uit en geeft het aan zijn Leerlingen:

Neemt en eet hiervan gij allen Dit is Mijn Lichaam. Doet dit tot gedachtenis aan mij.

En zo ook de Beker met Wijn... Dit is Mijn Bloed dat vergoten wordt voor u.

 

IMG 5588   IMG 5589

 

In de vroege ochtend als de pottenbakker zijn eerste emmer water gaat halen is er al een hoop tumult op het plein...

 

IMG 5591

 

Hij, Jezus moet aan het kruis ! Weg met Hem. 

Pilatus probeert het nog met een trucje...

"Bij gelegenheid van het Paasfeest zal ik een gevangene vrijlaten."

Wie zal ik vrijlaten:

Barabas of Jezus ? 

Maar de Farize├źn willen niet...

Barabas vrij en Jezus aan het kruis !

 

IMG 5593   IMG 5595

 

De mensen uit de stad kunnen niet anders ... de druk is te groot. Ze worden overstemd.

 

IMG 5596   IMG 5597

 

En zo draagt Jezus zijn Kruis. Met vallen en opstaan draagt Hij onze zondenlast.

 

IMG 5599

 

Daar hangt Hij...

De redder van de wereld.

Bijna allen hebben hem verlaten. Alleen Johannes en Maria staan onder het kruis.

Het ziet er zo moedeloos uit en toch gebeurt hier bijna het grootste wat er ooit in de wereld is geschied.

 

IMG 5601   IMG 5602

 

In de vroege morgen van de eerste dag van de week. Een eerste vroege Herder is net met zijn schapen onderweg, 
gaan de vrouwen naar de tuin op weg naar het graf waar ze Jezus hebben neergelegd.

 

IMG 5603   IMG 5606

 

Maar wat is dat nu...

De steen is weggerold en het graf is leeg !

 

IMG 5605   IMG 5607

 

En de Engel die daar staat verkondigt werkelijk het grootste wat er ooit is gebeurd...

Hij is niet hier. Hij is verrezen ! Alleluia !

 

Zoeken