Kerststal in de Pancratiuskerk 2


Nazaret               “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord”.
In het evangelie van Lucas lezen we dat de engel Gabriël naar Nazaret, een stadje in Galilea (in Israel) wordt gestuurd. Hij gaat een meisje, Maria heet zij, in naam van God vragen of zij de moeder wil zijn van God’s Zoon. Deze zal Jezus heten en voor eeuwig koning zijn. Maria schrikt van deze vraag en zegt: ”hoe kan dat nou, ik heb toch geen man?”. Gabriël stelt haar gerust en legt haar uit dat God zelf, door de heilige Geest, ervoor zorgt dat zij zwanger wordt en dat haar kind de Zoon van God genoemd zal worden. En mocht Maria denken dat zoiets onmogelijk is, dan kan de engel haar vertellen dat haar nicht Elisabet ondanks haar hoge leeftijd ook in verwachting is. “Want voor God is niets onmogelijk”.
Dan zegt Maria: “Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar Uw woord”. Daarmee wil zij zeggen dat zij wil doen wat God van haar vraagt.
Deze woorden van Maria worden dagelijks over de hele wereld door mensen nagezegd wanneer zij het Angelus (het Engel des Heren) bidden. Wanneer u om 12 uur ’s middags de kerkklokken hoort luiden,(waar u ook bent!) als oproep voor het Angelus-gebed, mag u denken aan Maria’s woorden:”Zie de dienstmaagd des Heren,mij geschiede naar Uw woord.”

Zoeken