Pelgrimage met Paulus en Johannes - Dag 9

 

Efeze

 

Efeze


Vandaag ontdeK u Efeze, maar eerst vieren we H. Eucharistie weer bij het huisje van
Maria in SelEuk. Aansluitend bezoeken we de resten van de Johannes basiliek waar het
graf van Johannes zich bevindt.

 

Tomb of St. John


De middag wordt besteed aan de uitgebreide opgravingen van het antieke Efeze, met
onder meer de fraai gerestaureerde bibliotheek van Celsus en de tempel van Hadrianus,

Bibiliotheek van Celcus   Tempel van Hadrianus

 

De apostel Paulus heeft hier meer dan 2 jaar doorgebracht. Hij heeft de inwoners
geregeld toegesproken op de markt en in het theater, 
die u beide ter plaatse zult bezichtigen.

 

 

Antiek efeze

 

 

Vanmorgen werden we wederom gewekt met een deurklopje, ditmaal wat steviger omdat het gisteren was mis gegaan en een van onze reizigers achter was gebleven omdat ze niet wakker was geworden. Gelukkig bleek ze goed in staat er zelf een fijne dag van te maken en heeft ze genoten van de slaap, het strand, de zee en de spaghetti bolognese met kaas. Deze rustdag was voor haar op vele manieren een welkome afleiding en zo zat ze vanmorgen samen met ons in alle vroegte vol goede moed in de bus richting het huisje van Maria.

 

IMG 1234

 

Daar mochten we opnieuw de eucharistie vieren. De zusters die het heiligdom beheren verwelkomden ons allerhartelijkst en waren heel blij met elke eucharistieviering die op deze plaats werd gevierd. Ze zei tegen ons dat ze al onze intenties mee zouden nemen omdat ze altijd baden voor alle bezoekers die naar dit hemelse oord kwamen. Het lijkt hier namelijk alsof de tijd even stil valt. Er is geen lawaai te bekennen. Je weet je één met de natuur en hoort de bijen zoemen, de vogels fluiten en overal zie je mensen lopen die ingekeerd hun weg vervolgen. De zusters vroegen ook ons gebed voor de misstanden in de wereld en in kerk en samenleving die steeds meer hun kant op kwamen.

 

Tijdens de mis sprak de deken over de aanstekelijkheid van het ‘kuch’virus! Hij hoopte dat het geloof zich zo zou verspreiden als dit virus, want het heeft zich inmiddels als een lopend vuurtje onder alle Turkijegangers uit Heerlen verspreid. De een na de ander begint te hoesten en voelt zich miserabel, maar we laten ons niet klein krijgen. Gelukkig doet de paracetamol en de grieppoeder van Hildegard zijn werk en blijven we zo goed als mogelijk op de been. Het ontneemt ons niet het plezier van deze mooie reis.

 

IMG 7318


Na het laatste bezoek aan Maria in Turkije, gingen we op weg naar een van de grootste trekpleisters, voor binnen- en buitenlandse toeristen, van dit land: de resten van de stad Efese. Hier zijn tempels, badhuizen, een bibliotheek, een marktplaats en een groot theater gevonden. Een van de eerste tekenen die we tegenkwamen dat het hier een christelijke omgeving is geweest, was het visje. Hetzelfde visje dat we ook tegenkomen als autosticker. Daar stond in het grieks naast: ICHTUS, wat vis betekent. Al in die dagen werden de christenen bedreigd en vervolgd en daarom hadden zij een teken aangenomen als herkenning van het christen-zijn: het visje. Niet omdat deze vis iets met Christus te maken had, maar omdat de letters van het griekse woord voor vis, ICHTUS, hun vertelde welk geloof zij deelden, zonder dat ze dat openbaar hoefde te maken. De letters vormen namelijk samen het zinnetje: Jezus Christus Zoon Van God, Verlosser. Het deed een van ons denken, die ondergrondse beweging, aan de sinaasappelen die in de tweede wereldoorlog door mensen omhoog gegooid werden, als teken dat zij voor Nederland kozen en niet voor de Duitse bezetter.

 

IMG 7352   IMG 7465   IMG 7469

 

IMG 7558   IMG 7579   IMG 0796


Tussen al de stenen stonden op verschillende plaatsen vijgenbomen. Deze waren net aan het uitlopen en hadden de vruchten aangezet. Dit deed ons denken aan Adam en Eva die zich met deze bladeren bedekten na de zondeval. Het was eerst wel even zoeken naar de bladeren… Wij vroegen ons af waarom zij net deze bladeren gekozen hadden… Maar de gids vertelde dat ze nog veel groter zouden worden. En dat was verhelderend voor iedereen.

 

IMG 0807


Wat ons in deze streek, en ook tussen de oude resten in Efese, opviel is dat het hier geen zwerfhonden maar zwerfkatten zijn die het straatbeeld bepalen. Overal lopen kleine en grote katten, poezen en kittens om je heen. En als er ergens een plastic zak knispert, dan zijn ze er direct bij om te kijken of er wat te halen valt. Ze krijgen waarschijnlijk regelmatig van toeristen wat te eten; in ieder geval zagen we wel wat mensen hun flesjeswater in een kommetje van een steen schenken, om de poezen te drinken te geven.

 

IMG 0824      IMG 7646   IMG 7657


Na de lunch gingen we van oud-Efese naar nieuw(er) Efese: de Johannesbasiliek. We liepen door de resten van de basiliek als eerste naar het voormalige priesterkoor daar waar het graf van de apostel is. Hier vertelde de Deken over de oude ritus dat daar op het einde van de mis altijd het begin van het Johannes evangelie gelezen wordt. Dit evangelie is anders dan de andere drie en heeft meer een waarschuwend karakter. Vandaar op deze plaats.

 

IMG 0841   IMG 7664

 

In de resten van deze kerk was nog een doopvont bewaard gebleven. Het was een grote, lage bak die uitgehouwen was in het marmer van de vloer. Het deed ons meteen denken aan de baden van Lourdes, waar mensen ingaan om als het ware ook opnieuw gedoopt te worden. Een fijne associatie. Het was ook een mooie gedachte dat Johannes, de beste vriend van Jezus, daar op die plaats is geweest. Terwijl we in de Johannesbasiliek waren, werd de lucht donkerder en begon het te donderen. Dat kan haast geen toeval geweest zijn, want juist in de Apocalyps, een boek van Johannes, wordt beschreven dat de donder aan Johannes bevestigde dat het God was die tot hem gesproken had.

 

IMG 7640   IMG 7662


Bij het verlaten van de Johannesbasiliek vloog er opnieuw een ooievaar voorbij. Het zijn vliegend echt heel grote vogels, die op de wind meebewegen om zich te verplaatsen zonder teveel hun vleugels te hoeven bewegen. In deze omgeving zie je veel ooievaars, en ook regelmatig een nest. We hoorden van Celil dat de ooievaars, die trekvogels zijn, door hun terugkomst in de streek het ontwaken van de lente aankondigen. Er zijn een aantal permanente ooievaarsnesten die door de bevolking worden onderhouden, dus er wordt goed voor deze soort gezorgd. Er is zelfs een revalidatiecentrum voor ooievaars.

 

IMG 3798


We waren mooi op tijd terug in het hotel omdat we morgen toch wel erg vroeg weer onderweg moeten zijn. Dit werd benut door verschillende van ons om nog een laatste duik te nemen in het heerlijke water van de Iberische zee.

 

IMG 0854   IMG 3801

 

De avond werd nog besloten met een korte seat.

 

IMG 7683   IMG 5678   IMG 3812


Hartelijke groetjes!
Powered by the blog team TR-NL

 

 

IMG 7332

 

 

 

 

Zoeken