Bezoek aan de kerststal.

Kerststal 51

 

Voor wie niet zo goed ter been is of niet in de gelegenheid om hem in reality te bezien gaan we Hem bezoeken en hoe het ervan gekomen is. Of u kunt eigenlijk van het kripje niet scheiden. Dan loop maar mee.

 

 

 

Kerststal 31

 

Nazareth

 

Kerststal 32   Kerststal 33   Kerststal 34

 

De Engel Gabriƫl brengt de blijde boodschap aan Maria.
In het dorp gaat het leven gewoon door. De timmerman is met zijn hout in de weer en de mandenmaker kijkt op van zijn werk door een vrouw die een vraag heeft over haar pas gedanen aankoop.

 

Kerststal 35

 

"Samaria"

 

Kerststal 36   Kerststal 37   Kerststal 38

 

De weg van Nazareth naar Jerusalem. De weg die Jozef met Maria gegaan zijn nadat het bevel van de Keizer verkondigd was. Er zijn hier meer mensen onderweg en in de velden hoed een herder zijn schapen en waar de vrouw volgens gewoonte naar de Jacobsbron komt om water te putten. Als zij dit volhoud zal ze eens een man ontmoeten die haar leven op de kop stelt.

 

Kerststal 39

 

Jerusalem

 

Kerststal 40   Kerststal 41   Kerststal 42

 

De wijzen zijn op weg gegaan nadat de ster hen opgeroepen had hem te volgen. Na al een lange reis gemaakt te hebben verschijnt Jerusalem aan de horizon. Eindelijk denken ze, de plaats van het gebeuren. Daar zal de nieuw geboren Koning der Joden geboren zijn. En zonder verder al te veel op de Ster te letten maken ze hun opwachting bij Herodes. Die schrikt zich een hoedje en laat de schriftgeleerden eens nazoeken wat hier aan de hand is. De Stad is opgewonden bij het bezoek van zo'n hooggeplaatste lieden...

 

Kerststal 43

 

de weg naar Bethlehem

 

Kerststal 44   Kerststal 45   Kerststal 46

 

6 km is de weg lang van Jerusalem naar Bethlehem. Nadat Jozef en Maria de drukte van de stad verlaten hebben komen ze weer in het vrije veld. Eerst nog wat passanten maar verder rustig ... alleen het verloren schaap komen ze tegen. De Redder is opkomst !

 

Kerststal 47

 

Bethlehem

 

Kerststal 48   Kerststal 49   Kerststal 50

 

Daar is zijn thuis, hier tussen de vele korenvelden is de naam Beth-lehem niet vreemd gekozen (huis van brood) maar welkom zijn ze er niet. Vanwege de telling is het een drukte van jewelste in het stadje hoog op de berg gelegen. Geen plaats... ook niet voor Maria voor wie de tijd begint te dringen...

 

Kerststal 51

 

Herdersvelden

 

Kerststal 52

 

"Gij zult hem vinden in een kribbe met stro
Christus de Zoon van God"

 

Kerststal 53   Kerststal 54   Kerststal 55

 

Zo verkondigden de engelen aan de herders die op de velden de trouwe wacht hielden bij hun schapen. Vol verbazing kijken ze naar de hemel waar hen de engel toespreekt en de engelen koren hun de blijde boodschap verkondigend uitzingen. Ze gaan meteen opweg en vinden het zoals hen werd verkondigd.

 

Na het uiteindelijke bezoek van de wijzen is het voor Jezus, de redder van de wereld niet meer veilig.

Jozef wordt in een droom gewaarschuwd en vertrekt nog in de nacht

met het Kind en zijn moeder Maria naar Egypte. 

 

De mens denkt... maar God lenkt.

  


 

 

 

Kerststal 15

 

Na een weekje sleutelen was het eerste deel klaar...

 

Maar dit jaar gaan we het hoekje om. 

Het oude is voorbij het nieuwe is al komende.

 

Kerststal 16   Kerststal 17

 

Met een vader als schilder en behanger kan zoon lief er ook wat van...

 

Kerststal 14    Kerststal 18

 

Tot in de kleine hoekjes werd de "fundatie" gemaakt met hier nog een laatste schroefje...

 

Kerststal 19    Kerststal 20

 

Stond het klaar voor het vervolg.

 

Kerststal 21   Kerststal 22

 

In de wolken...

 

Kerststal 23   Kerststal 25

 

Maar eenmaal weer geland klom men naar de zolder om 't een en ander naar beneden te halen.

 

Kerststal 27   Kerststal 28

 

En dan maar passen en meten...

en kijken waar het een en ander zijn plekje kan krijgen.

 

Kerststal 24   Kerststal 26

 

Wat reperatie's, bij werken en de landschaps-schilder op pad sturen.

 

Kerststal 30   Kerststal 29

 

En zo ontstaat het geheel in delen wat toch samenhangt in het geheel als verhaal van God met de Mens...

 

 

 

 


 

 

Kerststal 01

 

... plannen maken en kijken hoe het een en ander kan en wil worden...

 

 

 

Kerststal 02   Kerststal 03

 

Met deze bestand-delen,

 

Kerststal 04

 

ging men aan de slag en dan wil je niet weten wat er in een paar dagen gebeurd.

Of toch...

 

Kerststal 05   Kerststal 06

 

Nadat de jeugd het zware sleep werk gedaan hadden voor de iets wat oudere mede vrijwilligers werd er dit jaar om de vloer te beschermen project tapijt uitgerold en daar de bouw-elementen op gemonteerd.

Het bleek een klus die niet ze vervelend was als vermoed werd.

 

Kerststal 07   Kerststal 08

 

En zo schoot het op.

Met een paar dagen was de helft al in de "grond verf"

 

Kerststal 09   Kerststal 10

 

Maar daar bleef het niet bij deze week...

 

Kerststal 11   Kerststal 12

 

De extended version van de kerststal dit jaar werd er ook nog even grotendeels bij gezet.

 

De H. Antonius vereerders onder ons hoeven dit jaar niet weer tot hem te bidden om zijn beeld te vinden want hij is in deze advent en kerst tijd bij Maria op bezoek.

 

Kerststal 13

Zoeken