Ster processie 2012

IMG 0600 (Small)

Op zondag 10 juni was het dan weer tijd voor het houden van de Ster-processie. Waarin we ons opmaakten
om vanuit de verschillende parochies van het parochiecluster Heerlen-Zuid naar de Annakerk te trekken
om daar gezamelijk eucharistie te vieren.
En daarna samen te komen voor een treffen van de 'eigen' mensen en die van de omliggende kerken.
 
Ongekend maakt onbemind... en daar is wat aan te doen.

 

IMG 0630 (Small)IMG 0629 (Small)IMG 0627 (Small)

En zo ging de grote Bronk van Heerlen op weg door de straten van de parochie om Zijn zegen voor onze woonomgeving met al het wel en wee te vragen. En met het prachtige weer dat ons geschonken werd was het geen boetetocht.

IMG 0634 (Small)IMG 0633 (Small)IMG 0631 (Small)

Met het niet aanwezig zijn van de traditionele harmonie was het met de Corriovallum Pipeband een vernieuwende tocht. Ook voor hen was het iets nieuws maar het bleek een goede combinatie met de schutterij. 

IMG 0636 (Small)

Wat dit jaar ook "new" was, is het ons al vertrouwde koor New Generation. Vaker te gast in de kerk en in deze contreien hun standplaats krijgend waren zij op uitnodiging ook mee van de partij om Zijn stoet mede aanzicht en gestalte te geven.

IMG 0641 (Small)IMG 0639 (Small)IMG 0638 (Small)

Ook de pelgrims van Maria Zetel der Wijsheid waren wederom met een goede delegatie aanwezig.
De misdienaars, hun jeugdige patroon in hun midden op de schouders dragend: de H. Pancratius.
En omgeven door het Gilde van de Blauwe Sjuut en de collectanten met de flambouwen, was
de Heer van het Leven het uiteindelijke centrum en doel van het gehele gebeuren. 

IMG 0643 (Small)

IMG 0645 (Small)IMG 0644 (Small)

Op het Tempsplein in de Geest verbonden met de vierende medechristenen van en in de Protestantse kerk werd even rust gehouden. De bede verwoordt  dank, maar vraagt ook steun en kracht in al het geen op onze wegen komt. 
New Generation zong prachtig een Ave Maria waarbij de Deken aansloot met de oproep
het Tantum Ergo nu gezamelijk met dezelfde intensiteit te gaan zingen. 

IMG 0650 (Small)

IMG 0655 (Small)IMG 0658 (Small)

Met de Zegen van het Aller heiligste zette de Schutterij er weer de pas in om de laatste etappe aan te gaan.

IMG 0672 (Small)IMG 0661 (Small)

IMG 0692 (Small)IMG 0703 (Small)

En zo kwamen we na een prachtige processie die door de bewoners langs de route
goed en passend mee was aangekleed, op tijd voor de Mis aan in de Moeder Anna kerk. 
Overzicht kerk oksaal site (Small)

Met z'n allen rond om het altaar van de Heer verzameld.
Komende van alle windrichtingen was het mooi liturgie vieren, wat allen goed deed. 

IMG 0732 (Small)IMG 0735 (Small)IMG 0738 (Small)

Lectoren waren er uit de verschillende parochies net alsde koren.
De vaste gezangen werden verzorgd door de kerkelijk gemengde koren van Martinus / St. Joseph en Pancratius. 
En de andere gezangen door Chrisko, Young Spirit en New Generation.

IMG 0740 (Small)IMG 0742 (Small)

De communicanten van de Martinusschool van Welten waren ook goed vertegenwoordigd en zongen
met juffrouw Marieke over de Zon van het Leven die zij met Hemelvaart in hun hart hadden mogen begroeten.

IMG 0754 (Small)
De Deken begon in zijn predikatie over wat hij onderweg gezien had... een kerststal, die een bewoner langs de route had tentoongesteld. En die hebben het begrepen, gewild of niet. Maar daar is Christus tot ons gekomen.

Aan ons... Vele kunnen spelen maar niet iedereen speelt ook bij de Pipeband. Vele kunnen zingen maar niet iedereen zingt ook daadwerkelijk in een koor dat meegelopen is. Vele kunnen marcheren maar niet iedereen doet dit samen met de schutterij. 

Velen zijn Christen maar niet een ieder beleeft dit en doet daar dan ook iets mee. Deze dag mag een uitnodiging zijn om daadwerkelijk met Hem, die we met de processie met ons meegedragen hebben op weg te gaan. 

IMG 0770 (Small)

De voorbeden werden voorgedragen door de lectoren uit de verschillende parochies.

IMG 0780 (Small)IMG 0772 (Small)

De acolieten en misdienaars uit verscheidene kerken zorgden voor de assistentie tijdens de mis. 

IMG 0789 (Small)

Met Deken van Galen celebreerde Pastoor Miltenburg en Prof. Rohling de mis.
De drie diakens van de parochies waren er ook. Diaken Renkens, Diaken Jegerings en Diaken Fransen.

IMG 0786 (Small)IMG 0797 (Small)IMG 0802 (Small)

De koren die de zang mee opluisterden. Gemengd koor / Young Spirit / New Generation.

IMG 0809 (Small)IMG 0814 (Small)

Een woord van dank van de Deken aan allen voordat de Diaken het 'Gaat nu allen heen in vrede' wenste.
En van harte antwoordde het gelovige volk: Wij danken God. 
IMG 0816 (Small)

Buiten wachtte ons een heerlijk kopje koffie, vla, een broodje. Vast of vloeibaar...
Zo werd dit al snel een vrolijk en plezierig samen zijn. 

IMG 0819 (Small)IMG 0826 (Small)IMG 0817 (Small)

Kijk hier voor al de andere foto's van deze zo geslaagde dag waar we dankbaar op terug zien.

Processie2012

Previous ◁ | ▷ Next


Zoeken